Solenergi tager førertrøjen i udbygningen af vedvarende energi i Europa

Ny rapport fra den europæiske energitænketank Ember viser, at udbygningen af solenergi går sin sejrsgang over hele Europa. EU forventer, at den samlede kapacitet vil stige med 90 GW installeret solenergi inden 2030.  

På ét enkelt år fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023 er kapaciteten af installeret solenergi i EU steget med 13%. Det gør solenergi til den hurtigst voksende vedvarende energikilde på tværs af alle 27 EU-lande.  

Ifølge Ember registrerede 17 EU-lande rekordproduktion fra vedvarende energi (VE) i årets første seks måneder. I løbet af denne periode nåede Grækenland og Rumænien for første gang over 50% af landets samlede energiproduktion, mens Danmark og Portugal nåede 75%.

I maj og juli 2023 udgjorde sol- og vindenergi for første gang 30% af den samlede producerede strøm i EU, og i maj blev der samlet set produceret mere grøn strøm end strøm fra fossile kilder.   

EU fordobler sine grønne energi-ambitioner  
Kapacitetsforøgelsen indenfor vedvarende energi i EU er netop blevet gjort juridisk bindende i et revideret VE-direktiv. Heraf fremgår det, at de 27 EU-lande skal dække mindst 42,5% af deres energiforbrug ved hjælp af sol, vind, vand, geotermi og bæredygtig biomasse i 2030. Det svarer til en fordobling på syv år.

Medlemslandene skal derfor nu i deres tiårige energi- og klimaplaner påvise, at de arbejder målrettet på at opnå deres bidrag til VE-målet.

Dog påpeger energitænketanken Ember, at der stadig er udfordringer i Europa for den hurtige vækst fra solceller og vindkraft. Det handler primært om kapaciteten i elnettene og mulighederne for transmission på tværs af regioner og landegrænser.

Uanset hvad bakker hele udviklingen og de reviderede EU-mål massivt op om, at solenergi og batterier til lagring af energi også på den lange bane er en attraktiv investering.

Kilder: Ember, Green Power Denmark, PV-Tech.org

 

Brugte solcellemoduler sælges videre eller sendes til genanvendelse

Når Obton bortskaffer brugte solcellemoduler, sendes de defekte til genanvendelse, mens resten sælges videre.

Solenergi står for den største årlige stigning nogensinde, viser ny IEA-rapport

Den samlede kapacitet af nyinstalleret solenergi kommer til at slå alle rekorder i 2023 og 2024.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.

Grøn infrastruktur skiller sig positivt ud i et svært aktieår

Aktiemarkederne er blodrøde, og verdensøkonomien er presset af inflation og stigende renter. I energisektoren ser det derimod positivt ud.