3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er både besværligt og tidskrævende at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare, som kan udløse fornuftige afkast til dig som investor.


I Obtons aktuelle fond Infrastructure Mix har du mulighed for at investere i flere underliggende fonde inden for solenergi, battery storage samt udvikling og videresalg af projektrettigheder. De tre aktivtyper sikrer til sammen en optimal risikospredning på tværs af geografi, teknologi og forretningsmuligheder.

Muligheden for at investere i en fond med projektrettigheder er helt ny, og derfor har vi bedt Jacob Bonde, Senior Business Development Manager hos Obton, om at uddybe investeringscasen og dens potentiale.

1: Stor værditilvækst i udviklingsprocessen

Helt konkret betyder udvikling af projektrettigheder, at vi har fået alle de påkrævede tilladelser fra relevante myndigheder til, at vi må opføre et nyt energiprojekt. Det kan være en solcellepark, en batteripark eller måske et hybridanlæg med både solceller og batterier.

Projektrettigheder indeholder også nødvendige aftaler med jordejere, naboer og netselskaber, og at der afslutningsvis er indhentet en byggetilladelse for projektet.

Fordi udviklingen af projektrettigheder er tidskrævende og afhængigt af mange eksterne forhold, er der også en del risici i ethvert udviklingsprojekt. Der vil altid være udviklingsprojekter, som aldrig bliver til noget, og derfor er det vigtigt at fordele risici og muligheder over flere udviklingsprojekter. Til gengæld betyder det også, at når et udviklingsprojekt når frem til det, vi kalder ”ready-to-build-stadiet” og er realiserbart, så repræsenterer det oftest en ret stor værdi.

Elementer i en Co-Development proces:


2: Vi kender gamet og kan reducere risici

Hos Obton har vi mere 50 medarbejdere, der arbejder med udvikling af energiprojekter, og vi kender derfor både muligheder og udfordringer i en udviklingsproces. Derfor ved vi også, at succesfuld projektudvikling kræver lokalkendskab.

Konkret i Infrastructure Mix-fonden bliver projektrettighederne udviklet gennem ’co-development’. Det vil sige i et partnerskab mellem Obton og en lokal udvikler, der er til stede i det land, hvor et projekt skal udvikles.

Typisk vil vores lokale samarbejdspartnere byde ind med relevante projekter, mens mixfonden kommer med den investorindskudte kapital, som udgør den nødvendige finansiering til udviklingsomkostninger, og som løbende betaler honorar til udvikleren. Obtons rolle er at assistere og optimere processen undervejs og dermed sikre en god fremdrift. Det er også Obton, der sørger for løbende rapportering til investorerne i fonden.

Både honorarerne og udviklingsomkostningerne til den lokale udvikler bliver betalt, når forskellige milepæle i projektet bliver nået. Det kan fx være når en jordlejeaftale eller en nettilslutningsaftale er blevet underskrevet. Milepæls-strukturen sikrer, at den fornødne arbejdskapital løbende er til stede samtidig med at eventuelle risici reduceres. På den måde har den lokale udvikler og fonden sammenfaldende interesser i at nå til ”ready-to-build” stadiet, hvor værdien opstår for fonden.

3: Stor efterspørgsel på ready-to-build-projekter

Når et projekt er nået frem til ready-to-build stadiet, og der ligger en byggetilladelse, vil Obton påbegynde en salgsproces på vegne af fonden.

Vi forventer – baseret på erfaring, at de potentielle købere af projektrettigheder fra Infrastructure Mix-fonden kommer til at være store, institutionelle investorer eller industrielle investorer som fx energiselskaber. Det kan også være kapitalfonde, pensionskasser eller andre store virksomheder, som gerne vil have en grønnere profil. Vi har et stærkt netværk i branchen og har tidligere solgt projektrettigheder til eksempelvis Ingka Investments, som er en del af IKEA-koncernen.

 

Fakta om fonden Infrastructure Mix:
  • Forventet gns. årligt afkast (IRR) på 9% efter alle omkostninger og skat
  • Risikoklassificering på 6 ud af 7
  • Forventet investeringsperiode på 8 år - fonden afsluttes i takt med salg af de underliggende fonde
  • Indbygget årlig exit-mulighed
  • Minimumsinvestering fra DKK 750.000

Se flere informationer om investeringen samt dokument med 'Central information'

 

Se video om projektrettigheder i Infrastructure Mix: 

 

 

 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.

Denne porteføljestrategi har givet størst afkast med mindst risiko

Alternative investeringer er blevet en fast bestanddel af mange investorers portefølje. Analyse viser, at de bidrager til et stærkere forhold mellem risiko og afkast.