Obton Forvaltning A/S

Som udbyder af vores investeringsprojekter, har Obton Forvaltning A/S tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF). Det betyder, at Obton Forvaltning A/S har en lang række lovkrav og reguleringer, som skal opfyldes og overholdes.

Fordelene for investor er, at kravene, der stilles gennem FAIF-loven til Obton Forvaltning A/S, i høj grad er investorbeskyttende, og derved skal skabe tryghed i forhold til investeringen. FAIF-loven stiller blandt andet krav til Obton Forvaltning A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Obton Forvaltning A/S.

Forretningsområder

Obton Forvaltning A/S beskæftiger sig med formidling af investeringer i ejerskabet af store solcelleparker.

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede fra Finanssektorens Uddannelsescenter til at formidle muligheder og risici ved investering i vores aktiebaserede investeringsprodukter.

Frank Eilersen, Investeringsdirektør, Obton

FAIF - Hvad betyder det?

At Obton Forvaltning A/S er FAIF betyder, at vores investorer er langt stærkere stillet. Med FAIF-tilladelsen følger nemlig kontroller, der skal sikre:

  • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt.
  • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag og forpligtelser.
  • At opstillede processer og procedurer overholder delovmæssige krav, der gør sig gældende.
  • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af lovmæssige krav.

Læs om vores projekter

 

Obton Forvaltning A/S udarbejder forretningsgange med det formål at overholde de regler, der er gældende for selskabet.

Selskabet skal træffe alle rimelige foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, herunder ved at sikre en tilstrækkelig adskillelse af de interne funktioner og beskytte selskabet selv, investorer, investeringsfondene og andre med direkte eller indirekte tilknytning til selskabet.

Læs mere om håndtering af interessekonflikter her

Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv

Esben Vibe (Bestyrelsesformand)

Oliver Peters (Bestyrelsesmedlem)

Lars Bentsen (Bestyrelsesmedlem)

Anders Marcus (Adm. dir.)

Søren Lindgaard (Direktør)