Obton Forvaltning A/S

Som udbyder af vores investeringsprojekter, har Obton Forvaltning A/S tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF). Det betyder, at Obton Forvaltning A/S har en lang række lovkrav og reguleringer, som skal opfyldes og overholdes.

Fordelene for investor er, at kravene, der stilles gennem FAIF-loven til Obton Forvaltning A/S, i høj grad er investorbeskyttende, og derved skal skabe tryghed i forhold til investeringen. FAIF-loven stiller blandt andet krav til Obton Forvaltning A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Obton Forvaltning A/S.

Forretningsområder

Obton Forvaltning A/S beskæftiger sig med formidling af investeringer inden for flere produktområder med hovedvægten på investering i ejerskabet af store solcelleparker.

Investeringskonsulenterne i Obton Forvaltning A/S beskæftiger sig primært med udbuddet af Obton A/S’ fondsløsning, Solenergi Stabil.

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede fra Finanssektorens Uddannelsescenter til at formidle muligheder og risici ved investering i vores aktiebaserede investeringsprodukter.

Frank Eilersen, Investeringschef, Obton

FAIF - Hvad betyder det?

At Obton Forvaltning A/S er FAIF betyder, at vores investorer er langt stærkere stillet. Med FAIF-tilladelsen følger nemlig kontroller, der skal sikre:

  • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt.

  • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag og forpligtelser.

  • At opstillede processer og procedurer overholder delovmæssige krav, der gør sig gældende.

  • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af lovmæssige krav.

 

Læs om vores projekter

Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv

Anders Marcus
Lars Bentsen
Søren Dahlsgaard