Investeringer i en bæredygtig fremtid

Som en af Europas førende aktører inden for solenergi ønsker vi hos Obton at tage et medansvar for at skabe en mere bæredygtig vej mod den grønne omstilling.

Det gør vi ved at integrere bæredygtighed i vores investeringsundersøgelser, forvaltning af fonde, investeringsløsninger og i driften af vores egen virksomhed.

Visionen er at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi leverer gode afkast til vores investorer, samtidig med at vi gør en positiv forskel for samfundet og miljøet.

 

Læs Obtons Bæredygtighedsrapport

Målsætninger

Obton har en række konkrete målsætninger for vores arbejde med bæredygtighed og ansvarlige investeringer.  

  • Vi vil vedtage en overordnet bæredygtighedsstrategi - arbejdet er i gang
  • Vi vil indarbejde ESG-faktorer i vores investeringsprocesser på lige fod med traditionelle finansielle data
  • Vi vil løbende gennemgå vores processer for at integrere og forbedre intern ESG-praksis
  • Vi vil bruge ESG-faktorer som ramme for at identificere, styre og måle vores egen påvirkning på miljø og samfund
  • Vi vil gøre Obton-koncernens egen drift CO2-neutral i 2023
  • Vi vil tilskynde og arbejde med at finde og implementere bæredygtige materialer til fremstilling af solcellepaneler, herunder i højere grad at genbruge tidligere materiale, hvis muligt

Læs mere om:

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG og bæredygtighed er bygget på internationale retningslinjer.

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige og mere bæredygtige investeringer.

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage bæredygtige initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Bæredygtighedsrapport

Læs første udgave af Obtons Bæredygtighedsrapport og få indblik i vores arbejde med ESG.