Investeringer mod en fossilfri fremtid

Som en af Europas førende aktører inden for solenergi ønsker vi hos Obton at tage et medansvar for den grønne omstilling.

Det gør vi ved at integrere ESG (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) i vores investeringsundersøgelser, forvaltning af fonde, investeringsløsninger og i driften af vores egen virksomhed.

Visionen er at bidrage til en fossilfri fremtid, hvor vi leverer gode afkast til vores investorer, samtidig med at vi gør en positiv forskel for samfundet og miljøet.


Læs ESG-rapport 2021

Målsætninger

Obton har en række konkrete målsætninger for vores arbejde med ESG og ansvarlige investeringer.  

  • Vi har vedtaget en ESG-strategi med fem strategiske fokusområder (læs mere i vores ESG-rapport)
  • Vi vil indarbejde ESG-faktorer i vores investeringsprocesser på lige fod med traditionelle finansielle data
  • Vi vil løbende gennemgå vores processer for at integrere og forbedre intern ESG-praksis
  • Vi vil bruge ESG-faktorer som ramme for at identificere, styre og måle vores egen påvirkning på miljø og samfund
  • Vi vil gøre Obton-koncernens egen drift CO2-neutral i 2023
  • Vi vil i højere grad tilskynde og arbejde med cirkularitet af solcellepaneler og materialerne hertil

Læs mere om:

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG er bygget på internationale retningslinjer.

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige investeringer.

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

ESG-rapport

Læs vores ESG-rapport og få indblik i vores arbejde.