Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder. Et tilsyn vi hilser velkomment, fordi gennemsigtighed og transparens er vigtige faktorer i vores daglige arbejde med at sikre vores investorer det bedst mulige investeringsmiljø.

Juni 2023: 

- Redegørelse fra Finanstilsynet
- Obtons kommentar