Hvorfor investere i Battery Storage?

Verden får mere og mere vedvarende energi, som er kendetegnet ved, at der er store udsving i produktionen. Fx fra solceller og vindmøller. 

På grund af de store produktionsudsving, er der brug for, at vi kan lagre energien, så vi får mest muligt ud af den. Og her er Battery Storage en enkel og velafprøvet teknologi, som kan hjælpe med at løse den udfordring. 

Faktisk er behovet for lagring af energi helt afgørende for, at vi kan blive ved med at skrue op for mængden af eksempelvis solceller og vindmøller, der bidrager til den grønne omstilling.  Og derfor er det også et marked med mange, interessante forretningsmuligheder.

Se vores aktuelle batterifond

Se explainer om investeringscasen

Sådan skabes indtjeningen

Forretningsmodellen bygger på to primære indtjeningskilder:

Batterierne kan hjælpe elnetoperatørerne, når der opstår helt kortvarige ubalancer i elnettet, fordi forbruget enten stiger eller stopper pludseligt. I de tilfælde kan batterierne aktiveres indenfor 15 sekunder, og de kan både udsende eller lagre strøm alt efter behov. Det kaldes også frekvensregulering.

Batterierne kan ligeledes aflaste elnettet ved at aftage strøm, når der er en overproduktion i forhold til forbruget. Det kan fx midt på dagen, hvor solen skinner, og forbrugerne ikke er hjemme.

Når der er overproduktion, er strømmen typisk billig, og det giver mulighed for at lade batterierne op og sælge strømmen igen senere, når behovet er der, og prisen er højere. Batterierne kan altså handle med strøm og derved skabe yderligere indtjening.