Obton Scale

Som investor i Obton Scale bliver du en del af en fond med flere batteriparker. Du kan se frem til et forventet gns. årligt afkast på 9,5% (IRR), der vil blive realiseret allerede efter 6-7 år. Herefter er det målsætningen at videresælge hele fonden. 


Verden over investeres der massivt i vedvarende energi. Men for at lykkes med omstillingen til vedvarende energi, har vi brug for at kunne lagre strøm. Vedvarende energi er nemlig kendetegnet ved, at produktionen kan svinge op og ned i takt med vejret.

Det er som udgangspunkt en akkumulerende fond, men der kan også blive udbetalt løbende udbytter, hvis der er opsparet likviditet i fonden, og den investorvalgte bestyrelse vælger at anvende midler til det.

Kort om Obton Scale:
  • Forventet gns. årligt afkast (IRR) på 9,5% efter alle omkostninger og skat 
  • Minimumsinvestering på DKK 1 mio.. 
  • Fonden forventes videresolgt efter kun 6-7 år 
  • Samlet egenkapitalindskud på DKK 300 mio.

Der er tale om en illikvid investering med en risikoklassificering på 6 ud af 7. Du finder flere fakta om investeringen i 'Dokument med Central information'. Se dokumentet for privatinvestorer her og selskabsinvestorer her

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for investeringen kan findes i ’SFDR art. 10 produktinformation’. Se dokumentet for privatinvestor, selskabsinvestor og master.

Hent materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Obton Scale

Gode erfaringer fra Obton Dynamic

Battery Storage rummer en række attraktive forretningsmuligheder – både i forhold til at sælge systemydelser, der stabiliserer elnettet, men også i forhold til at købe strømmen, når den er billig og sælge strømmen igen, når efterspørgslen er størst, og prisen tilsvarende høj.

Obton Scale er efterfølgeren til batterifonden Obton Dynamic, som pt. har to ud af tre batteriparker i drift. Her viser de første måneders drift allerede et bedre resultat end budgetteret. 

Stort behov for lagring

Produktion af vedvarende energi svinger op og ned hen over et døgn og i takt med vejret.

Imidlertid er energinettene i de enkelte lande ikke designet til at skulle håndtere store udsving i produktionen, og det medfører, at man ultimativt kan blive nødt til at afkoble solcelleparker, når solen står højt på himlen, og bremse vindmøller, når vinden blæser.

Konsekvensen er en langsommere omstilling til vedvarende energi og større udsving i elpriserne til ugunst for både forbrugere og ejerne af den vedvarende energiproduktion.

For at højne udnyttelsen af den vedvarende energiproduktion har vi brug for lagring, der kan hjælpe med at balancere forholdet mellem udbud og efterspørgsel.