Sådan fungerer konceptet

Som investor hos Obton Forvaltning A/S bliver du medejer af solcelleparker og/eller batteriparker. Vi tager os af alle opgaverne med udvikling, indkøb, finansiering og den løbende drift af solcelle- og batteriparkerne. Du får til gengæld en passiv investering, der kan bidrage til øget risikospredning i din portefølje. 


Før du investerer

Du har mulighed for at deltage i en infoaften eller et webinar, hvor vi gennemgår tendenser på energimarkedet, vores investeringskoncept og aktuelle projekter.

Du kan også booke et personligt møde, hvor en af vores investeringskonsulenter giver dig en uddybende gennemgang af vores projekter med udgangspunkt i din situation.

Mødet har alene til formål at give dig et solidt beslutningsgrundlag. Herefter er det helt op til dig, om du ønsker at gå videre.


Når du investerer

Hvis du beslutter dig for at investere i et af vores projekter, skal du blot henvende dig til din tilknyttede investeringskonsulent. 

Konsulenten sender dig alle de nødvendige dokumenter til gennemlæsning og underskrift. Købsaftalen udfyldes digitalt, hvor vi også skal bruge en kopi af dit pas eller kørekort.

Herefter modtager du en officiel bekræftelse på din investering. Når Obton Forvaltning A/S har gennemført en kapitalforhøjelse i det selskab, du vælger at investere i, bliver dine aktier synlige i dit bankdepot.

 


Efter du har investeret

Når din aktietegning er gennemført, får du tilknyttet en Investment Manager, der er din kontaktperson vedr. din investering.   

Du får adgang til din personlige investorside, og du vil ca. hver 3. måned modtage et nyhedsbrev, der giver en aktuel status på din investering.

Hvert år aflægges et årsregnskab, og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage og stille op til bestyrelsen. På generalforsamlingerne aftales årets udbytte (undtagen i de akkumulerende selskaber).

Video: AIF-struktur sikrer investorbeskyttelse

Vil du vide mere?

Send et spørgsmål eller tilmeld dig infoaften

Kontakt os Tilmeld infoaften

Hvilke midler kan du investere med?

  1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab), hvor gevinsten ved salg af aktier er skattefri, så længe pengene forbliver i dit selskab.

  2. VSO-midler - opsparede midler i din virksomhedsskatteordning.

  3. Private frie midler, hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.

  4. Pensionsmidler, som står i en ordning i et pengeinstitut. Investeringen må udgøre en vis procentdel af dine pensionsmidler alt efter størrelsen på investeringsbeløbet. 

  5. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.

Minimumsinvesteringen i vores projekter er 750.000 kr.

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede fra Finanssektorens Uddannelsescenter til at formidle muligheder og risici ved investering i vores aktiebaserede investeringsprodukter.

Frank Eilersen, Investeringsdirektør, Obton

Hvis du vil sælge

1: Salg via vores investorportal
Langt de fleste af vores investorer vælger at sælge til andre Obton-investorer gennem vores investorportal. Det er en omkostningsfri mulighed.   

2: Salg i et struktureret exitvindue
Alle Obtons fonde har strukturerede exitvinduer, hvor du kan træde ud til en fast exit-kurs, hvis der er likviditet til stede i fonden. Muligheder, hyppighed og omkostninger varierer fra fond til fond.

3: Vi sælger for dig
Vores investeringskonsulenter kan finde en køber til dine aktier. Lykkes det at få solgt, betaler du et honorar på fem procent af salgssummen. 

4: Du finder selv en køber
Du kan til enhver tid selv finde en køber til dine aktier. 

Se video om exit-muligheder

Video: Omsætteligheden i Obton-aktier

Struktureret exit

Obtons fonde har forskellige strukturerede exitvinduer. Mulighederne varierer alt efter hvilken fond, du har investeret i.

Typisk kommer det første exitvindue efter fem års drift. Herefter er der exitvinduer hvert tredje år. Her kan investorer, der ønsker at afhænde deres aktier, sælge dem tilbage til selskabet inden for en bestemt periode.

Bestyrelsen i den pågældende fond skal herefter forsøge at fremskaffe den nødvendige likviditet. I første omgang skal selskabet anvende egen fri likviditet til at opkøbe egne aktier. Hvis flere aktionærer ønskes indløst, kan likviditeten fremskaffes ved re-belåning eller salg af solcelle- eller batteriparker.  

En alternativ exitmulighed kan også være frasalg af hele eller dele af porteføljen i en fond. 

Se video om struktureret exit