Hvorfor investere i solenergi?

Verden satser på solenergi. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden grund er, at det kommercielt set er en rigtig god investering, fordi solceller er faldet kraftigt i pris gennem de seneste ti år.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

  • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
  • Stabil produktion med meget lille produktionsafvigelse 
  • Attraktivt årligt afkast (IRR) baseret på driftsindtægter.

Modtag vores intropakke og lær mere

Se explainer om investeringscasen

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på driftsindtægterne fra de solcelleparker, vi investerer i. 

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

 

 

Udviklingen i verdens energifordeling

Biodiversiteten trives i solcelleparker

Solcelleparker skaber optimale forhold for både dyr og planter, fordi naturen får både tid og ro til at udvikle sig vildt. En solcellepark efterlader jorden uberørt i op til 30 år: 

Eksempler på tiltag, der fremmer biodiversiteten i vores parker.

  • Græssende får holder beplantning naturligt nede
  • Vi sætter bistader og insekthoteller op
  • Vi sår/planter vilde blomster, der naturligt hører til i lokalområdet

Se video fra en tysk solcellepark

Solenergi fylder mest i den globale vækst af vedvarende energianlæg. Det skyldes en verdensomspændende energiomstilling, der primært er drevet af ønsket om højere forsyningssikkerhed, lave etableringsomkostninger samt politisk handling for at bremse klimaforandringer.

IEA 2023, World Energy Outlook