Hvorfor investere i solenergi?

Verden satser på solenergi. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden grund er, at det kommercielt set er en rigtig god investering.

Kraftigt faldende priser på grønne driftsaktiver betyder nemlig, at solenergi er blevet fuldt konkurrencedygtigt med konventionelle energiformer, som kul, gas og a-kraft. Fx kræver en ny solcellepark i dag kun ca. 1/3 af den støtte, som et nyt a-kraftværk kræver.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

  • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
  • Stabil produktion med meget lille produktionsafvigelse 
  • Attraktivt, årligt afkast, der ikke påvirkes af konjunkturudsving

Modtag vores intropakke og lær mere

Udviklingen i verdens energifordeling

Solenergi vil være den primære drivkraft i den globale vækst af vedvarende energianlæg, idet solenergi hvert år efter 2022 forventes at sætte rekord i antallet af nye etablerede anlæg. Det skyldes , at de store prisfald på solceller har gjort solenergi billigere end nye kul- og gasfyrede kraftværker i langt de fleste lande.

IEA 2020, World Energy Outlook

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra de solcelleparker, vi investerer i. 

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

Læs mere om vores projekter

Video: Hvor lang holdbarhed har en solcellepark?

Solenergi er en langsigtet investering, og derfor er det vigtigt, at solcellerne producerer stabilt i mange år.

Vi har spurgt Flemming Vejby Kristensen, indehaver af rådgivningsfirmaet FKSol, formand for Dansk Solcelleforening og medlem af Det Internationale Energiagenturs PVPS-gruppe for solceller, om hans erfaringer med solcelleparkers holdbarhed.

Se video (2:30)

 

 

Solenergi er den billigste kilde til elektricitet i verdenshistorien, og i 2050 forventes solenergi at være verdens største kilde til energi.

IEA 2020, World Energy Outlook

Sådan gør Europas største investorer i 2020

Ifølge Blackrock har Europas største kapitalforvaltere en strategi om at øge andelen af fysiske aktiver og alternative investeringer - herunder sol- og vindenergi -  på bekostning af eksempelvis aktier og obligationer i 2020.

Det skyldes, at de kan opnå samme afkast, som de tidligere fik fra aktier og obligationer, men uden at øge risikoen.

Over de seneste fem år har danske pensionsselskaber også gennemsnitligt øget mængden af deres investeringer i alternative investeringer med hele 50%. 

Få mere indsigt på en infoaften

Som investor i solenergi opnår du et solidt og stabilt afkast, som ikke bliver påvirket af udsving på aktiemarkederne. Samtidig bidrager du til at reducere anvendelsen af fossile brændsler og udledningen af CO2.

Anders Marcus, CEO, Obton

Grønne investeringer slår det brede aktieindeks

En analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne og investerer i grønne teknologier, klarer sig bedre end det generelle marked. Både på kort og på lang sigt.

Set over 10 år er indekset med de klimavenlige aktier steget med godt 74%, mens det brede amerikanske Standard & Poor's 500-indeks er steget med 64%. 

Lær mere på en infoaften