Hvorfor investere i solenergi?

Verden satser på solenergi. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden grund er, at det kommercielt set er en rigtig god investering, fordi solceller er faldet kraftigt i pris gennem de seneste ti år.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

  • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
  • Stabil produktion med meget lille produktionsafvigelse 
  • Attraktivt årligt afkast (IRR), der ikke påvirkes af konjunkturudsving

Modtag vores intropakke og lær mere

Udviklingen i verdens energifordeling

Solenergi vil være den primære drivkraft i den globale vækst af vedvarende energianlæg, idet solenergi hvert år efter 2022 forventes at sætte rekord i antallet af nye etablerede anlæg. Det skyldes især de store prisfald på solceller.

IEA 2021, World Energy Outlook

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra de solcelleparker, vi investerer i. 

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

Læs mere om vores projekter

Hvor lang holdbarhed har en solcellepark?

Solenergi er en langsigtet investering, og derfor er det vigtigt, at solcellerne producerer stabilt i mange år.

Vi har spurgt Flemming Vejby Kristensen, indehaver af rådgivningsfirmaet FKSol, formand for Dansk Solcelleforening og medlem af Det Internationale Energiagenturs PVPS-gruppe for solceller, om hans erfaringer med solcellers holdbarhed.

Se video (2:30)

 

 

Solenergi er den billigste kilde til elektricitet i verdenshistorien, og i 2050 forventes solenergi at være verdens største kilde til energi.

IEA 2021, World Energy Outlook