Hvorfor investere i solenergi?

Verden satser på solenergi. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden grund er, at det kommercielt set er en rigtig god investering.

Kraftigt faldende priser på grønne driftsaktiver betyder nemlig, at solenergi er blevet fuldt konkurrencedygtigt med konventionelle energiformer, som kul, gas og a-kraft. Fx kræver en ny solcellepark i dag kun ca. 1/3 af den støtte, som et nyt a-kraftværk kræver.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

 • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
 • Stabil produktion med produktionsafvigelse på kun +0,44% over 10 år 
 • Attraktivt, årligt afkast, der ikke påvirkes af konjunkturudsving

Modtag vores intropakke og lær mere

Se vores film og forstå investeringen på 3 min.

Udviklingen i verdens energifordeling

Solenergi er blevet meget konkurrencedygtigt, og omkostningerne fortsætter med at falde. Det er ikke kun en kommercielt bæredygtig mulighed, men en overbevisende investeringsmulighed med langsigtede, stabile, inflationsbeskyttede afkast.

Michael Drexler, Head of Long Term Investing, WEF

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra de solcelleparker, vi investerer i. 

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

Læs mere om vores projekter

Video: Hvor lang holdbarhed har en solcellepark?

Solenergi er en langsigtet investering, og derfor er det vigtigt, at solcellerne producerer stabilt i mange år.

Vi har spurgt Flemming Vejby Kristensen, indehaver af rådgivningsfirmaet FKSol, formand for Dansk Solcelleforening og medlem af Det Internationale Energiagenturs PVPS-gruppe for solceller om hans erfaringer med solcelleparkers holdbarhed.

Se video (2:30)

 

 

For hver en krone, der ikke bliver brugt på grøn energi inden 2020, vil det koste fem kroner efter 2020 at kompensere for det forøgede CO2-udslip.

The International Energy Agency, IEA

Sådan gør Europas største investorer i 2020

Ifølge Blackrock har Europas største kapitalforvaltere en strategi om at øge andelen af fysiske aktiver og alternative investeringer - herunder sol- og vindenergi -  på bekostning af eksempelvis aktier og obligationer i 2020.

Det skyldes, at de kan opnå samme afkast, som de tidligere fik fra aktier og obligationer, men uden at øge risikoen.

Over de seneste fem år har danske pensionsselskaber også gennemsnitligt øget mængden af deres investeringer i alternative investeringer med hele 50%. 

Få mere indsigt på en infoaften

Samtidig med, at du som investor i solcelleparker opnår et solidt afkast, bidrager du til at reducere anvendelsen af fossile brændsler og udledningen af CO2.

Anders Marcus, CEO, Obton

Grønne investeringer slår det brede aktieindeks

En analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne og investerer i grønne teknologier, klarer sig bedre end det generelle marked. Både på kort og på lang sigt.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier steget med godt 74%, mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64%. 

Lær mere på en infoaften

Se aktuelle projekter

Solenergi Impact

Succesfuldt investeringskoncept med solcelleparker i flere lande.

 • 7-12% i forventet gns. årligt afkast 
 • 4% i årlige aktieudbytter
 • Private og selskabsmidler
 • Indskud fra DKK 750.000
Læs mere
Åben for tegning

Solenergi Stabil VSO ll

Investering i solcelleparker med VSO-midler.

 • Investering i et projekt i drift
 • Forventet gns. afkast på 6,79%
 • Første udlodning allerede i 2021
 • Indskud fra DKK 750.000
Fuldtegnet

Solenergi Stabil

Vellykket aktieprojekt baseret på en stor portefølje med solcelleparker i flere lande.

 • Projektsum på DKK 7,2 mia.
 • Antal investorer: 1.104
 • Egenkapital på DKK 2 mia. 
 • Forventet gns. afkast på 8%
Fuldtegnet

Solenergi Stabil VSO lll

Investering i solcelleparker med VSO-midler.

 • Investering i et projekt i drift
 • Forventet gns. afkast på 6,79%
 • Første udlodning allerede i 2021
 • Indskud fra DKK 750.000
Fuldtegnet

Deltag i en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked samt for vores investeringskoncept og aktuelle projekter. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

4. august 2021

Online webinar

Book plads
10. august 2021

Online webinar

Book plads
11. august 2021

Charlottehaven, København

Book plads
12. august 2021

Vandværket, København

Book plads