Hvorfor investere i solenergi?

Verden satser på solenergi. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden grund er, at det kommercielt set er en rigtig god investering, fordi solceller er faldet kraftigt i pris gennem de seneste ti år.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

  • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
  • Stabil produktion med meget lille produktionsafvigelse 
  • Attraktivt årligt afkast (IRR), der ikke påvirkes af konjunkturudsving

Modtag vores intropakke og lær mere

Udviklingen i verdens energifordeling

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra de solcelleparker, vi investerer i. 

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

Læs mere om vores projekter

Solenergi fylder mest i den globale vækst af vedvarende energianlæg. Det skyldes en verdensomspændende energiomstilling, der primært er drevet af ønsket om højere forsyningssikkerhed, lave etableringsomkostninger samt politisk handling for at bremse klimaforandringer.

IEA 2022, World Energy Outlook

Hvor lang holdbarhed har en solcellepark?

Solenergi er en langsigtet investering, og derfor er det vigtigt, at solcellerne producerer stabilt i mange år.

Vi har spurgt Flemming Vejby Kristensen, indehaver af rådgivningsfirmaet FKSol, formand for Dansk Solcelleforening og medlem af Det Internationale Energiagenturs PVPS-gruppe for solceller, om hans erfaringer med solcellers holdbarhed.

Se video (2:30)