Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.  


Gennem de senere år har de danske forsikrings- og pensionsselskaber øget deres unoterede investeringer. I 2015 var ca. 16-17 pct. af danskernes pensionsformuer investeret i unoterede aktiver hos F&P’s medlemmer. I dag er det 23-24 pct. svarende til ca. 750 mia. kr. En stadig større del af disse milliarder placeres i unoterede aktiver såsom solcelleparker, vindmøller, udlejningsejendomme og iværksættervirksomheder.

”De unoterede investeringer er vigtige dele af de økonomiske tandhjul i vores samfund. Derfor tror vi også på, at investeringerne vil give et fornuftigt afkast på den lange bane, og dermed være til gavn for pensionsopsparerne", siger Kent Damsgaard, adm. direktør i F&P i en kommentar til rapporten, der udkom i november 2023. 

I rapporten påpeger F&P også, at unoterede aktiver udvider det samlede investeringsunivers og muliggør en yderligere spredning af investeringerne set i forhold til investering i noterede aktiver alene.

Investorkapital puljes

Som almindelig investor kan du også drage fordel af en lignende investeringsstrategi, hvor der er fokus på risikospredning og langsigtede investeringer, der kan bidrage med at sikre mere stabile afkast.

Det kan du blandt andet gøre ved at investere i unoterede aktiver indenfor solenergi og batterilagring hos Obton Forvaltning A/S.

”Hos os er minimumsinvesteringen 750.000 kr. for solenergi og 1 mio. kr. for batterilagring. Det er beløb, hvor langt flere almindelige investorer kan være med, og hvor man samtidig kan opnå de samme fordele som pensionskasserne, fordi vi puljer kapitalen fra hundredvis af investorer i vores alternative investeringsfonde,” forklarer investeringsdirektør hos Obton Forvaltning A/S Frank W. Eilersen.

Det er samtidig kendetegnende for investeringscasen inden for både solenergi og batterilagring, at det er pengestrømmene fra den løbende drift, der skaber afkastet til investorerne. Det kan være med til at skabe stabilitet og robusthed i en portefølje i mange år frem, påpeger Frank W Eilersen.    


Øget risikospredning

Unoterede aktiver er ligeledes oplagte elementer til at øge diversificeringen og dermed reducere risikoen i en portefølje.

”I praksis betyder diversificering, at du spreder dine investeringer over forskellige aktivklasser; det vil sige både noterede og unoterede aktier samt obligationer. Diversificering kan også omfatte stor geografisk spredning og investering i forskellige sektorer – fx medicin, tech, energi mv. Hvis det går dårligt i én del af porteføljen, kan andre dele nemlig opveje tabene. Derfor anbefaler jeg mange investorer at supplere deres porteføljer med en bid sol eller batteri, fordi det samlet set kan være med til at give dem en mere optimal sammensætning af deres portefølje,” slutter Frank W. Eilersen.

Læs rapporten fra F&P her

 

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.

Denne porteføljestrategi har givet størst afkast med mindst risiko

Alternative investeringer er blevet en fast bestanddel af mange investorers portefølje. Analyse viser, at de bidrager til et stærkere forhold mellem risiko og afkast.