Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften i vores investorejede solcelleparker.

Obtons tekniske afdeling består i dag af +45 ingeniører, der er placeret på vores kontorer rundt om i verden. Ud af en medarbejderstab på ca. 310 medarbejdere er det en relativt stor afdeling, som bærer et stort ansvar for den løbende drift i de ca. 1.400 solcelleparker i Obtons portefølje.

I spidsen for afdelingen står Chief Technical Officer Robin Hirschl. Han er med til at sikre, at alle i teamet arbejder så effektivt og intelligent som muligt. Her er dataindsamling og digitale værktøjer vigtige elementer.

"Vores tekniske afdeling har i de senere år lært vores anlæg langt bedre at kende ved hjælp af dataindsamling. Det betyder, at vi i dag har en meget bedre forståelse af, hvad der foregår, og hvordan vi kan forbedre strømproduktionen;” siger han og tilføjer, at målet ikke er at indhente så meget data som muligt, men derimod kun de relevante data.

”Det spændende ved solcelleanlæg er faktisk, at det er super simpelt. Men ironisk nok er det også det, der af og til gør det svært. Helt grundlæggende er det blot solen, der skinner på et panel, som genererer elektrisk strøm, og der er meget få bevægelige dele. Så for at vi kan forbedre effektiviteten, skal vi virkelig dykke ned i detaljerne – og her er data vigtigt. Når vi har de rigtige data, har vi et solidt fundament, så vi kan optimere vores anlæg og minimere driftsomkostningerne,” forklarer Robin Hirschl.

Udover data i et computersystem bruger teknikerne også forskelligt hardware, som gør det muligt at arbejde mere effektivt. Det er for eksempel robotteknologi til rengøring af modulerne samt til at klippe græsset og styre vegetationen i solcelleparkerne.

Fjernadgang og virtuelle data hjælper ’on site’

Ifølge Robin Hirschl er tech-teamet pt. i gang med at teste, hvordan man kan anvende augmented reality-enheder til at gennemføre mere effektive besøg ude i solcelleparkerne.

”Vi afprøver den nye teknologi, som gør det muligt for vores ingeniører at se oversigtsplaner, skemaer eller andre relevante data, mens de er ’on site’. Og når de samtidig kan være i kontakt med en kollega i vores centrale driftscenter, så øger vi effektiviteten af vores besøg ret markant,” forklarer han.

Det centrale driftscenter er også en stor fordel, når Obtons investorejede fonde opkøber eksisterende solcelleparker, hvor en del af businesscasen er en opgradering af anlægget – også kaldet revamping.

”Når vi går i gang med en revamping, møder vi mange forskellige ældre solcellemoduler og invertere, og vi har ingen medarbejdere, der er eksperter i dem alle. Men fordi vi arbejder med fjernadgang, behøver vi kun at uddanne én ekspert. Denne kollega kan så hjælpe andre kollegaer med at udføre opgaverne, og det gør os i stand til at identificere optimeringsmulighederne og udføre forbedringer langt mere effektivt”.

Digital overvågning er lærerigt

Registrering af driftsfejl i solcelleparkerne har også stor betydning for tech-teamets optimeringsmuligheder.

”Vi har digital overvågning af driften, og det hjælper os med at skelne mellem falske og ægte alarmer i forbindelse med forringet produktion eller deciderede nedbrud. I det hele taget er intelligent, digital overvågning både effektivt og lærerigt, fordi vi kan analysere de data, der kommer ind fra et specifikt solcelleanlæg og kan sammenligne dem med vores forventninger til anlægget,” forklarer Robin Hirschl.

Sikring mod tyveri

Af og til bliver solcelleparkerne ramt af tyveri, men også her er der hjælp at hente fra digitale værktøjer.

”I dag er tyvene meget mere avancerede, end de var for 15 år siden. Tidligere gik de især efter solcellemodulerne, men i dag går de typisk efter kobberkabler. Når de kriminelle løbende ændrer deres strategier, kræver det, at vi selv følger trop med smarte og intelligente løsninger til at opdage og spore tyverierne,” siger Robin Hirschl.

”Derfor bruger vi nu et system, vi har fået anbefalet af vores forsikringsselskab. På den ene side går der en alarm, når der er indtrængen i et anlæg, og samtidig kan vi ved hjælp af GPS-trackere spore de moduler, invertere eller andre komponenter, der bliver stjålet. Ud fra den viden, som vi løbende får fra systemet, kan vi løbende forbedre og tilpasse vores sikkerhedsforanstaltninger i vores anlæg,” slutter han.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.

Denne porteføljestrategi har givet størst afkast med mindst risiko

Alternative investeringer er blevet en fast bestanddel af mange investorers portefølje. Analyse viser, at de bidrager til et stærkere forhold mellem risiko og afkast.