Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.

I 2022 blev der samlet set installeret 41 GW ny solenergi i EU. Det er en stigning på 40 procent i forhold til 2021. I 2023 forventes kapaciteten af nyinstalleret solenergi at stige til over 50 GW.

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EU-instans, der leverer viden og data til støtte for Europas miljø- og klimamål) har udviklingen indenfor solenergi været helt ekstraordinær i de seneste par år.

Det skyldes blandt andet, at omkostningerne til solenergi pr. kilowatt-time er styrtdykket op til 90 procent i det seneste årti, og at krigen i Ukraine har skabt et stort incitament for EU-landene til at bygge langt flere solcelleanlæg som en måde at mindske deres afhængighed af fossile brændsler fra Rusland.

Øget behov for lagring

Men så store mængder solenergi rejser også en række udfordringer, påpeger Miljøagenturet. Efterhånden som solenergi bliver mere og mere udbredt, og elpriserne falder midt på dagen, når solen står højest, risikerer man, at incitamentet til at installere og anvende solenergi også falder. Derfor er forbedringer i landenes elnet og den hurtige udrulning af lagringsteknologier som batterier helt afgørende.    

”Hos Obton kender vi problemstillingen, da solenergi jo er kendetegnet ved, at produktionen svinger op og ned i takt med vejret. Når der er udsving i produktionen, skaber det en uhensigtsmæssig ubalance i elnettet og i forhold til udbud og efterspørgsel. Så hvis vi vil have mest muligt ud af den solcellestrøm, vi producerer, har vi brug for lagring, der kan afhjælpe med begge dele,” forklarer CEO i Obton, Anders Marcus.

Batteriparker løser udfordring

Battery storage som lagringsteknologi vinder hurtigt frem, da det er en enkel og velafprøvet løsning. Det gælder særligt i Tyskland, hvor der i takt med omstillingen til vedvarende energi forventes at blive et meget stort behov for lagring af strøm.

” I Tyskland er der allerede nu et marked for battery storage, og samtidig er de regulatoriske rammer for batteridrift også på plads. Det er derfor også i Tyskland, at Obtons første batteriparker er placeret,” siger Anders Marcus.

I videoen herunder fortæller han om, hvordan det går med driften i de tyske batteriparker, og om hvordan en stor rammeaftale med en tysk udvikler sikrer, at der er mange nye batteriprojekter på vej. 

Unik investeringsmulighed

I Danmark er der pt. ingen andre end Obton, der tilbyder investering i battery storage. Det foregår via en fondsstruktur, hvor den indsamlede investorkapital bliver puljet og investeret i relevante projekter. Som investor i en Obton-batterifond kan man se frem til et forventet gennemsnitligt årligt afkast (IRR) på 9,5%.

Læs mere om vores aktuelle batterifond her

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Denne porteføljestrategi har givet størst afkast med mindst risiko

Alternative investeringer er blevet en fast bestanddel af mange investorers portefølje. Analyse viser, at de bidrager til et stærkere forhold mellem risiko og afkast.