Prognose: Stigende strømpriser og større afkast til solinvestorer

Det europæiske energimarked står over for markante ændringer, og prisen på grøn el vil stige voldsomt over de næste 30 år. Det konkluderer det uafhængige analyseinstitut Energy Brainpool i en ny rapport.  Få de vigtigste pointer fra rapporten her.

I januar 2019 udgav Energy Brainpool rapporten EU Energy Outlook 2050. Den belyser, hvordan el-marked vil udvikle sig inden for EU i de næste 30 år – og det kommer ikke til at gå stille for sig, forklarer investeringsdirektør i Obton, Oliver Peters.

Ifølge ham er rapporten yderst interessant, fordi den viser en række langsigtede tendenser, som både tegner rigtig godt for klimaet, men i den grad også for investorer, der investerer i europæiske solcelleparker.

Her er de vigtigste pointer fra rapporten:

Kulkraftværker lukker på stribe

Der er to primære grunde til, at mange europæiske regeringer er nødt til at ændre deres energipolitikker. Den ene grund er de stigende konsekvenser af klimaændringer, og den anden grund er, at mange lande står med en lang række forældede kul- og atomkraftværker, som de er tvunget til enten helt at lukke eller bygge om. Ifølge rapporten vil kapaciteten samlet blive skåret ned med 55% inden 2050.

Ser man alene på en reduktion af el fra kulkraftværker, så vil nedskæringerne ske endnu hurtigere. Her viser rapporten, at kapaciteten vil falde med 55% inden 2030 – altså 20 år tidligere. Det drastiske fald vil bl.a. ske, fordi regeringerne i Tyskland, Frankrig, Spanien, Holland og Belgien allerede har meldt ud, at de vil udfase en meget stor del af deres kulkraftværker inden for de næste 10 år.

Kæmpe vækstpotentiale for sol- og vindenergi

På grund af den markante nedskæring i kul og atomkraftværker står sol- og vindenergi over for et kæmpe vækstpotentiale i EU. Samtidig er de grønne teknologier blevet konkurrencedygtige efter store prisfald inden for de seneste ti år, og eksperter spår, at den udvikling vil fortsætte.

I rapporten konkluderer Energy Brainpool, at vedvarende energi vil udgøre næsten 50% af al energiforsyning i 2050. Det vil samtidig få omfattende indflydelse på strømpriserne, fordi disse bliver mere og mere påvirket af den vedvarende energi.

Stigende efterspørgsel på el

Efterspørgslen på el vil stige med cirka 17% frem mod 2050. Det sker fordi, befolkningstallet vokser, og fordi forbruget stiger i de private husholdninger. Den største efterspørgsel på el vil dog ske inden for servicesektoren (fx, handel, transport, uddannelse og turisme). I industrisektoren bliver man derimod hele tiden bedre til at reducere elforbruget.

Samtidig med at flere og flere har brug for mere el, så falder efterspørgslen på kul og olie – især inden for varmesektoren. I takt med at der også kommer væsentligt flere el-biler, så vil efterspørgslen på brændstof også falde.

Prisudviklingen frem mod 2050

Klimaforandringer, øgede krav til ren luft og adgangen til moderne energi vil betyde en markant prisstigning på CO2-kvoter. Sammen med den stigende efterspørgsel på el, betyder det, at prisen på el fra vedvarende energi vil stige eksplosivt. Det er godt nyt for bl.a. Obtons investorer. Når aftalerne omkring faste strømpriser i 20 år udløber for solcelleparkerne, vil det nemlig fortsat være muligt at afsætte den strøm, der bliver produceret, til en rigtig fornuftig pris.

Variation fra land til land

Prisudviklingen på el vil være meget forskellig fra land til land. Især lande med en lille udvidelse af vedvarende energi kan se frem til højere el-priser, fordi der vil være en stor efterspørgsel og et lille udbud.

Indtægterne fra solenergi vil også variere fra land til land. I et solrigt land er det muligt at opnå stor indtjening, selvom prisen er lav. Det skyldes en bedre udnyttelsesgrad af solcellerne. Størstedelen af elektriciteten genereres nemlig om dagen om sommeren. I timer, hvor der produceres meget solenergi, falder prisen på elektricitet og dermed indtægterne.


Forventninger:
  • Kulkraftværker: Produktionen falder 55% inden 2030 – og 95% inden 2050
  • Gaskraftværker: Produktionen stiger med 40% frem til 2050
  • Vind- og solenergi: Produktionen forventes at udgøre 44% af det samlede energiforbrug i 2050

Hvad er Energy Brainpool?

Energy Brainpool er en uafhængig markedsspecialist inden for energisektoren med fokus på el og energihandel i Europa. Deres ekspertise omfatter bl.a. analyse, prognose og modellering af energimarkeder og priser. De store europæiske banker anser rapporterne fra Energy Brainpool som valide og bruger bl.a. disse til at finansiere store solcelleparker.   

Læs rapporten fra Energy Brainpool her  

 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.