Har den teknologiske udvikling betydning for økonomien i solcelleparker?

Solceller er en teknologi, som er blevet markant mere effektiv de seneste 10 år, og i samme periode er produktionsprisen faldet med 80 pct.

Det er blevet billigere at opsætte solcelleparker, og de producerer mere strøm per enhed, men samtidig stiger verdens samlede energibehov også.

Den massive globale udbygning kombineret med stigende effektivitet er afgørende, når man ser på solcelleparken som en god og fremtidssikker investering. Det er ikke sort og hvidt, når man vurderer investeringer, men her er tre pointer for, hvorfor økonomien i solcelleparker holder.

Frankrig og Tyskland er stabile markeder med fast afregningspris i 20 år

Selvom produktionsprisen på solceller falder, får det ikke indflydelse på økonomien i aktuelle solcelleprojekter. I Tyskland og Frankrig opererer regeringerne med en fast afregningspris på strømmen i 20 år. Afregningsprisen er politisk besluttet i de pågældende lande og ratificeret af EU.

I takt med at prisen på strøm fra solceller falder, viser flere prognoser, at solceller bliver den foretrukne energiform i den grønne omstilling. Verdens energibehov stiger og vil sikre, at efterspørgslen på investeringer i den grønne omstilling forbliver høj. Og fra politisk side er prioriteringen, at man ikke vil modsvare et højere energibehov med kul og atomkraft, men derimod med en effektiv grøn omstilling i Europa.

Det væsentligste punkt i COP21 – den globale klimaaftale fra Paris 2015 – var enigheden om, at verdens lande forpligter sig til, at temperaturstigningen globalt ikke bliver mere end 1,5 grader i år 2100. Dette er en vigtig tilføjelse til det klimamål, som blev aftalt i København ved COP15 om en maksimal temperaturstigning på 2 grader.

De 1,5 grader er en stor håndsrækning til klimaet og kan accelerere brugen af energieffektivisering og vedvarende energi. COP21 sender et stærkt signal til investorerne om at investere i en hurtig udfasning af kul, olie og andre fossile brændstoffer samt omstilling til 100 pct. vedvarende energi senest i 2050 – omend dette stadig mangler direkte at blive nævnt som et konkret mål. År 2050 er dog et pejlemærke, som flere europæiske lande sætter som mål i deres nationale indsats – blandt andet Frankrig og Tyskland.

Solceller lever længere

Solcellepaneler, der er produceret af seriøse producenter, har en forventet levetid på mellem 25 og 30 år og giver derfor ikke anledning til bekymring, i forhold til om de holder samme periode, som det er fastlagt i budgetteringen. Mange af de rygter, der kan være i omløb om solceller, som ikke holder budgetperioden ud, handler om private, som har investeret i solceller af en meget lav kvalitet.

Den mest væsentlige pointe, når vi taler solceller, er, at der ikke er nogen sliddele, som løbende skal serviceres – og solcellerne slides ikke mere, fordi solen skinner meget. Udviklingen inden for solcellepaneler er massiv i disse år og gør solcelleparkerne mere effektive og robuste.

Alligevel vil et solcelleanlæg over tid gå lidt ned i ydeevne. Typisk gives der dog en ydeevnegaranti på 90 pct. efter 10 år fra tilslutning og 80 pct. efter 20 år.

Snart kan solceller leve evigt

Japanske forskere fra Hokkaido University har udviklet en solcelleteknologi, som holder uendeligt. Der er ingen komponenter i deres celle, som forgår med tiden og er et godt eksempel på, at teknologien bliver bedre for hver dag. I dag kan vi garantere op til 30 års levetid på en solcelle, men inden for få år vil det være 40-50 år.

Udviklingen gør solcellerne bedre dag for dag

I takt med den grønne omstilling vil alene andelen af solcelleanlæg vokse fra 4 pct. til 29 pct. af den samlede kapacitet på verdensplan, og det vil betyde, at klodens solceller i 2040 vil kunne levere strøm til fire gange det nuværende forbrug i USA.

Hvordan fordelingen mellem sol og vind vil udfolde sig, er der meget forskellige bud på. Indtil 2020 mener de fleste analytikere, at vindenergi fortsat vil levere en større produktion end solenergi, men i år 2040 er solen den store vinder.

Derfor vil der i løbet af de næste 25 år foregå en stor udbygning af både solcelleparker og vindmølleparker i Europa og på verdensplan.

Sol er den energikilde, som forventes at vækste mest frem mod 2040. Det skyldes i høj grad den teknologiske udvikling, som får priserne på solpaneler til at rasle ned. 

Perspektiv

Obton regner normalt med udsving på +/- 1,5% i indstrålingen over en 20-årig periode set i forhold til den samlede historik, der findes for det geografiske område, som parken er placeret i.

Samlet set har alle Obtons solcelleparker i perioden 2009-2015 leveret en produktion på -0,6% i forhold til de fastlagte budgetter – hvilket bekræfter os i, at produktionen af solenergi over en længere periode er stabil.

Grønne investeringer giver det bedste afkast

Flere datasæt viser, at de klimavenlige investeringer – også for private – giver et bedre og mere stabilt afkast end investeringer i gas, olie og kul.

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.

Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Solcelleparker er kommet for at blive og er en branche i rivende udvikling.