Lys fremtid for solenergi

I år 2000 var den globale solenergikapacitet 4 GW, og dengang lavede International Energy Agency beregninger og analyser, der viste, at den samlede kapacitet i 2020 ville være omkring 10 GW. Med andre ord havde man på daværende tidspunkt langt fra forestillet sig,  at solenergi på verdensplan ville vækste med 5.700 procent – til 227 GW – i løbet af de kommende 15 år (Ars Tecnica).

I 2016 stod vedvarende energikilder for to tredjedele af den samlede energivækst, og her var solenergi – med over 70 GW nyinstalleret solenergi – den hurtigst-voksende energikilde overhovedet (The Guardian). Udnyttelsen af solenergi har med andre ord gennemgået en særdeles positiv udvikling de seneste årtier, og i dag findes der på verdensplan mere end 400 GW solenergikapacitet.

En grønnere jordklode

Vores klode er altså blevet markant grønnere end tidligere, og den positive effekt heraf ses tydeligt, hvis man kaster et blik på mængden af udledt CO2. Blot i Europa er CO2-udledningen faldet med mere end 1 million tons siden årtusindeskiftet, hvilket procentvis svarer til et fald på cirka 23 %. De europæiske lande udleder altså markant mindre CO2 end tidligere, hvormed EU’s 2020-mål om en reduktion på 20% forlængst er opnået (ec.europa.eu). Tilsvarende er gældende på verdensplan, hvor udledningen af drivhusgasser siden 2014 har været faldende (Ingeniøren).

Solenergi fuldt konkurrencedygtigt

Sideløbende med den stigende kapacitet er det de seneste årtier blevet langt billigere at producere solenergi. Det skyldes især lavere produktionsomkostninger og en forbedret teknologi. I dag er solenergi verdens billigste vedvarende energiform, og tilsvarende er prisen på solenergi blevet lavere end på kul og gas, hvormed energi fra solceller nu også prismæssigt kan konkurrere med energi fra fossile brændstoffer (Bloomberg).

Ifølge den såkaldte "Swansons lov" falder produktionsomkostningerne på solenergi 20%, hver gang produktionskapaciteten fordobles. Det vil sige, at prisen på solenergi bliver lavere i takt med, at der opføres flere solcelleparker. Når produktionsomkostningerne falder, skaber det incitament for yderligere brug af denne teknologi, hvilket igen fører til nye prisfald. Det er blandt andet denne positive spiral, der har medført, at solenergi på nuværende tidspunkt er en af de allerstærkeste og mest konkurrencedygtige energiformer overhovedet.

Den positive udvikling fortsætter

Hos Dansk Energi forventer man, at udviklingen vil fortsætte, og at solenergi vil udgøre halvdelen af den tilførte energikapacitet over de næste 25 år. De forudser tilsvarende, at 70% af Europas energiforsyning i 2040 vil stamme fra vedvarende energikilder. International Energy Agency er enige, og de spår, at væksten i vedvarende energi de kommende fem år vil være dobbelt så stor som gas og kul kombineret, samt at prisen på solenergi også fremover vil falde (The Guardian).

Hvis udviklingen fortsætter, går solenergi altså en lys fremtid i møde, og hos Obton glæder vi os over – sammen med vores investorer – at bidrage til denne positive udvikling.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.

Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Solcelleparker er kommet for at blive og er en branche i rivende udvikling.

73% mere vedvarende energi i Europa – og markant mindre CO2

En stadigt større andel af Europas energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder som sol og vind. Denne positive udvikling afspejler sig tydeligt i mængden af udledt CO2, der fra 1999 til 2014 faldt med 23%.

Vindkapacitet ligger nu foran kul i EU’s energikapløb

2016 blev året, hvor vindkapacitet overhalede kul i det europæiske kapløb mellem energikilder. Vindenergi er nu derfor den anden mest udbredte energitype i Europa – kun overgået af naturgas.