Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Den 13. februar 2018 bragte Zetland en artikel, hvor de fortæller, at; 

"Der tilføjes 31.000 solpaneler hver time. Vi står midt i den største teknologiske revolution siden internettet."

Udvikling ser vi også hos Obton, hvor interessen for solcelleparker er markant stigende for semiprofessionelle og professionelle investorer. 

De private kopierer de professionelles strategi 

Hvor det tidligere kun har været de største aktører på markedet, der har haft adgang til disse investeringsformer, er det en fornøjelse at se, hvordan alle aktører på investeringsmarkedet nu vender blikket mod netop solenergi. Spørgsmålet er, om tendensen fortsætter?

Når det gælder udvikling og tendenser, kan det være interessant at følge med i, hvad verdens helt store økonomier gør, da det som bekendt spreder sig som ringe i vandet. Et eksempel er Kina, der går forrest på både forbrug af elektricitet og nu også på at producere solenergi.

Kina i front

Kina bruger ganske givet mere elektricitet end noget andet land. Men landet er nu også blevet verdens største producent af solenergi.

I Zetlands artikel fremgår det, at selv modvillige politikere ikke kan holde udviklingen tilbage. Siden den amerikanske præsident Donald Trump i marts 2017 meddelte, at han ville skrotte sin forgængers grønne energiplan, er der i USA blevet investeret over US$ 30 mia. i grøn strøm. Det er en markant stigning i forhold til de foregående år.

Fortsætter tendensen?

Mange investorer spørger, om en branche, der rykker sig så hurtigt i disse år, også kan skabe værdi og attraktive afkast i fremtiden?

Det mener vi her hos Obton, da behovet for strøm er stødt stigende, og da det globalt set er grøn teknologi, der satses på som fremtidig energikilde.

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.

73% mere vedvarende energi i Europa – og markant mindre CO2

En stadigt større andel af Europas energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder som sol og vind. Denne positive udvikling afspejler sig tydeligt i mængden af udledt CO2, der fra 1999 til 2014 faldt med 23%.

Vindkapacitet ligger nu foran kul i EU’s energikapløb

2016 blev året, hvor vindkapacitet overhalede kul i det europæiske kapløb mellem energikilder. Vindenergi er nu derfor den anden mest udbredte energitype i Europa – kun overgået af naturgas.