73% mere vedvarende energi i Europa – og markant mindre CO2

Vindmølleparker skyder frem, fabrikstage omdannes til solcelleanlæg, og overalt i Europa er der i disse år fokus på, hvordan man kan udnytte bl.a. cykelstier, veje og havarealer til produktion af grøn energi.

Ifølge en rapport fra 2016 er den vedvarende energiproduktion i Europa steget med 73% fra 2004 til 2014 – svarende til en årlig forøgelse på 5,6% (ec.europa.eu). De seneste årtier har således været præget af en særdeles positiv udvikling inden for grøn energi, hvilket blandt andet har medført, at mere end 12% af det samlede europæiske energiforbrug på nuværende tidspunkt stammer fra vedvarende energikilder. 

Europa er altså blevet markant grønnere end tidligere, og den positive effekt heraf ses tydeligt, hvis man kaster et blik på den europæiske CO2-udledning. Fra 1999 til 2014 faldt mængden af udledt CO2 i Europa med 1,1 millioner tons, hvilket procentvis svarer til et fald på 23%. De europæiske lande udleder altså markant mindre CO2 end førhen, hvormed EU’s 2020-mål om en reduktion på 20% for længst er opnået. Næste skridt er således at opfylde målet om en reduktion på 40% i 2030 sammenlignet med 1990 (ec.europa.eu).

Tyskland ligger forrest i det europæiske CO2- og solcellekapløb

Tyskland er det land i Europa, der har mindsket sin udledning af CO2 mest, og tilsvarende er vores nabo mod syd det europæiske land, der har allerflest megawatt solceller installeret. I 2016 var den samlede tyske solcellekapacitet 38.250 megawatt (Businessinsider).

Nogle af disse er administrerede af Obton, der med over 70 tyske solcelleprojekter (og fire tyske vindmølleprojekter) har godt fat i det tyske marked for vedvarende energi. Lone Maltesen er driftsansvarlig for en del af Obtons tyske solcelleprojekter, og hun fremhæver, at der for hende ”ligger en stor motivation i den tydelige sammenhæng mellem det stigende antal tyske solcelleparker og landets faldende CO2-udledning”.

Lone pointerer i forlængelse heraf, at hun ”sætter pris på at være en del af en organisation, der på europæisk plan bidrager aktivt til at mindske udledningen af drivhusgasser og således gør sit til, at Europa også fremover kan karakteriseres som en grøn verdensdel”.

Bliv klogere på den positive udvikling inden for vedvarende energi i artiklen 2016 blev et rekordår for grøn energi

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Solcelleparker er kommet for at blive og er en branche i rivende udvikling.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.

Vindkapacitet ligger nu foran kul i EU’s energikapløb

2016 blev året, hvor vindkapacitet overhalede kul i det europæiske kapløb mellem energikilder. Vindenergi er nu derfor den anden mest udbredte energitype i Europa – kun overgået af naturgas.