Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

I 1970’erne kostede 1 watt solenergi over 100 amerikanske dollars at producere, og i dag er prisen for en tilsvarende mængde faldet til under 1 dollar. De seneste 40 år har således været kendetegnet af et markant prisfald på solenergi, og med udgangen af 2016 blev solenergi verdens billigste vedvarende energiform (Bloomberg). Tilsvarende er prisen på solenergi blevet lavere end på kul og gas, hvormed energi fra solceller nu også prismæssigt kan konkurrere med energi fra fossile brændstoffer.

Det store prisfald skyldes primært lavere produktionsomkostninger og en forbedret teknologi – og faktisk bliver prisen på solenergi lavere i takt med udbredelsen af solcelleparker. Ifølge den såkaldte ”Swansons lov” falder produktionsomkostningerne på solenergi nemlig 20%, hver gang produktionskapaciteten fordobles. Det vil sige, at prisen på solenergi bliver lavere i takt med, at der opføres flere solcelleparker. Når produktionsomkostningerne falder, skaber det incitament for yderligere brug af denne teknologi, hvilket igen fører til nye prisfald.  

Det er blandt andet denne positive spiral, der har medført, at solenergi på nuværende tidspunkt er en af de allerstærkeste og mest konkurrencedygtige energiformer overhovedet. Hos Dansk Energi forventer man, at den udvikling vil fortsætte, og at solenergi vil udgøre halvdelen af den tilførte energikapacitet over de næste 25 år. De forudser tilsvarende, at 70% af Europas energiforsyning i 2040 vil stamme fra vedvarende energikilder.

Danmark er et af de mest ambitiøse lande i forhold til vedvarende energi, og hos Obton er man stolte over at bidrage til den positive udvikling ved at udbyde og administrere investeringer i sol- og vindenergi. Oliver Peters, Obtons investeringsdirektør, pointerer i den forbindelse, at han ”sætter pris på at være en del af en virksomhed, der på 10. år dels tilbyder investorer attraktive investeringsløsninger med solide afkast og dels bidrager til, at en stadigt større del af Europas energi stammer fra bæredygtige energikilder”.

Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Solcelleparker er kommet for at blive og er en branche i rivende udvikling.

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

73% mere vedvarende energi i Europa – og markant mindre CO2

En stadigt større andel af Europas energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder som sol og vind. Denne positive udvikling afspejler sig tydeligt i mængden af udledt CO2, der fra 1999 til 2014 faldt med 23%.

Vindkapacitet ligger nu foran kul i EU’s energikapløb

2016 blev året, hvor vindkapacitet overhalede kul i det europæiske kapløb mellem energikilder. Vindenergi er nu derfor den anden mest udbredte energitype i Europa – kun overgået af naturgas.