Grønne investeringer slår de sorte investeringer på afkast

Den grønne omstilling fortsætter på verdensplan, og flere datasæt viser, at de klimavenlige investeringer giver et bedre og mere stabilt afkast end investeringer i gas, olie og kul.

Med det økonomiske incitament på sikker grund ønsker mange investorer også at bidrage til et bedre klima. Mange private vælger derfor at investere deres pensionsmidler i håbet om et klimavenligt aftryk. Nye analyser viser bare, at pensionsselskaberne, som ellers har ry for at sætte mange penge i grønne initiativer i disse år, stadig investerer massivt i sorte investeringer.

Goldman Sachs, som af nogen får skudsmålet, at de har verdens mest kyniske lommeregner, meldte omvendt ud i 2015, at de går imod pensionsselskabernes strategi og vil investere 1.000 milliarder i miljøvenlig energi.

Grønne investeringer i fx sol og vind hører til blandt en gruppe investeringsformer i infrastruktur, som også tæller bl.a. vejnet, vand- og varmeledninger samt broer. Tilsammen kendetegnes infrastruktur som en alternativ investeringsform, som mange af verdens tungeste investorer i disse år opruster på i ønsket om et supplement til aktier og obligationer.

Grønne investeringer giver højere afkast

En analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne og investerer i grønne teknologier, klarer sig bedre end det generelle aktiemarked. Både på kort og lang sigt.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier steget med godt 74 pct., mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64 pct. Sidste år steg indekset med grønne aktier med 1,51 pct. mere end det meget brede indeks med alle typer af virksomheder. Siden 2014 og frem til i dag er det gået 3 pct. bedre, hvis man investerede klimavenligt.

Ifølge MSCI, verdens førende leverandør af aktieindekser, har de investorer, der siden 2010 har undladt at investere i kul, olie og gas, i gennemsnit opnået et udbytte på 13 pct. siden 2010. For investeringer, der medtager kul, olie og gas, har afkastet i samme periode været 11,8 pct.

Selskabet FTSE når til næsten samme resultat. Ifølge dets data er forskellen mellem investeringer, der henholdsvis inkluderer og ekskluderer kul, olie og gas, 11,2 pct. mod 10,4 pct. i de miljøvenlige investeringers favør.

De professionelle: Det handler om at tjene penge

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har skruet markant op for de grønne investeringer. Banken har et mål om, at den frem mod 2025 vil målrette over 1.000 milliarder kroner til finansiering og investeringer i miljøvenlig energi.

Banken er citeret for, at verden er nået frem til et decideret vendepunkt, når det gælder investeringer i vedvarende energi, fordi det rent økonomisk er en mere overbevisende investering end nogensinde før.

Banken lægger vægt på, at investorerne efterspørger alternative investeringer på grund af den lave rente hos både Den Amerikanske Centralbank og Den Europæiske Centralbank, der gør det svært at skabe et acceptabelt afkast på markedet for obligationer.

Goldman Sachs ser samme tendens som BlackRock – der er verdens største formueforvalter – som i rapporten ”Adapting Portfolios to Climate” gør endeligt op med idéen om, at grønne investeringer i vid udstrækning er et felt for særligt etiske investeringer.

Pensionskasserne investerer stadig i kul og olie trods lavere afkast

Den danske pensionsbranche investerer milliarder i nogle af de mest beskidte aktier i verden. Det viser en kortlægning af syv store pensionskassers investeringer, som Mandag Morgen har foretaget.

Samlet set er mange mia. kr. placeret i globale selskaber inden for kul-, olie- og gasindustrien. Det er blandt andet selskaber som russiske Gazprom, amerikanske Chevron og australske Rio Tinto, der topper listen over dem, der lukker mest CO2 ud i atmosfæren hvert år.

Selvom investeringer i vedvarende energi, som beskrevet ovenfor, giver højere afkast, er mængden af investeringer i fossile brændsler hos pensionskasserne stadig høj. 16 af de største danske pensionsselskaber har tilsammen aktieinvesteringer i 32 ud af de 50 potentielt mest klimabelastende kulselskaber i verden.

PFA har eksempelvis investeret kundernes opsparing i selskaber som ExxonMobil, Royal Dutch Shell og BHP Billiton. Det er selskaber, der ligger helt i top på listen over de mest klimabelastende selskaber i verden ifølge Fossil Free Indexes i USA. De havde eksempelvis 201 mio. kr. af kundernes penge investeret i ExxonMobil ved årsskiftet. Og det sker, selv om både PFA og andre selskaber tidligere har lovet at begrænse den slags investeringer til skade for klimaet.

Ingen større danske pensionsselskaber har et udtalt mål om at nedjustere mængden af deres aktier i kul- og olieselskaber, og de kan derfor ikke garantere, at pensionsmidlerne investeres bæredygtigt. Det er på trods af, at pensionsselskaberne har haft enorme økonomiske tab på aktier i kul- og olieselskaber.

Som dansk pensionskunde har du altså ingen indflydelse på, om en del af dine pensionsmidler investeres i fossile brændstoffer.

 

På et år har forurening fra europæiske kulkraftværker kostet 140 danskere livet

Rapporten ”Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries make their neighbours sick” analyserer helbredseffekter, der stammer fra luftforurening fra alle de kulfyrede kraftværker i EU, som der er tilgængelige data fra (257 ud af 280).

Kulafbrænding forurener luften og miljøet med blandt andet svovlpartikler og kviksølv. Partikler og kviksølv i luften kan medføre hjerteproblemer, astma og bronkitis, ligesom fostre kan blive påvirket.

De fem mest forurenende kulkraftlande er Polen, Tyskland, Rumænien, Bulgarien og Storbritannien. Særligt Tyskland og Storbritannien er derfor nu i gang med en gennemgående grøn omstilling, som skal omlægge en stor produktion af el fra kulkraftværker til vindmøller og solcelleparker.

Forureningen har også en økonomisk pris, da de mange følgesygdomme af forureningen belaster sundhedssystemet. Dermed betalte de europæiske skatteydere en samlet regning på mere end 460 mia. kroner ekstra til sundhedsvæsenet på tværs af de europæiske lande.

Afkastet på klimavenlige aktier er højere end det generelle aktieindeks både på kort og lang sigt. 

Perspektiv

Hvor landets største pensionsselskaber først i de seneste år er begyndt at have fokus på grønne investeringer, har det altid været Obtons kerneprodukt til deres investorer.

Som Danmarks største udbyder af investeringer i kommercielle solcelleparker og den 16. største driftsoperatør af solcelleparker i Europa har vi gentagne gange fået den feedback fra vores investorer, at de først og fremmest investerer i vores projekter, da de genererer et godt afkast, og dernæst fordi de gør noget godt for miljøet.

Fra Obtons side har vi aldrig været i tvivl om, at vores investeringer gjorde noget godt for miljøet. Vi har heller aldrig været i tvivl om, at de genererer attraktive afkast, men det er en kæmpe tilfredsstillelse for os nu at kunne dokumentere, at grønne investeringer både kan foretages med hjertet og lommeregneren – uden at man som investor skal gå på kompromis.

Vi er af den opfattelse, at grønne investeringer hører til som et element i en velafbalanceret portefølje af forskellige aktivtyper. Vi glæder os over, at vi kan tilbyde produkter, du kan investere i bl.a. via dine pensionsmidler, hvis de står i en bankstyret pensionsordning.

Dermed kan vi tilbyde noget, som pensionsselskaberne fortsat ikke kan tilbyde pensionsinvestoren - nemlig selv at kunne sammensætte sin portefølje.

2016 blev et rekordår for grøn energi

Med 56,5 GW nyopført vindkraft og 70 GW nyinstalleret solenergi blev kloden beriget med yderligere 126,5 GW grøn og bæredygtig energikapacitet i 2016. Denne vækst er større end tidligere år, hvormed 2016 kan karakteriseres som et grønt rekordår.

Teknologien giver bedre økonomi i solcelleparker

Teknologien er blevet markant mere effektiv de seneste 10 år, og i samme periode er produktionsprisen faldet med 80 pct.

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.