Grøn infrastruktur skiller sig positivt ud i et svært aktieår

Tårnhøj inflation og stigende renter presser verdensøkonomien, og aktiemarkederne er blodrøde. Det ser dog helt anderledes ud i energisektoren, hvor der er positive afkast og høje forventninger til fremtiden. Som investor i solenergi er man godt sikret i det nuværende marked.   

Verdensøkonomien er udfordret.

Det skyldes blandt andet den meget høje inflation, der på kort tid er blevet et alvorligt problem for rigtig mange lande. Inflationen betyder samtidig, at centralbankerne har været tvunget til at hæve renteniveauet.

Konsekvenserne er, at de høje renter sammen med de stigende udgifter til brændstof, el, gas og fødevarer, får forbrugerne til at holde igen. Derudover truer en gældskrise de sydeuropæiske lande på grund af eftervirkningerne af Covid-19 epidemien.

”De tre ting tilsammen øger desværre sandsynligheden for, at Europas økonomi går i dyb recession. Det kalder derfor på en reaktion fra mange investorer,” lyder vurderingen fra Claus Nørgaard Tonsgaard, der er Senior Investment Manager hos Obton.

Grøn energi giver positive afkast

Mens størstedelen af aktiemarkedet har været blodrødt her i 2022, så har investeringer i energisektoren givet positive afkast i år. Det kan også mærkes hos Obton.

”Tilbagemeldingen fra vores investorer lyder, at de er glade for deres investeringer i solenergi. Igen i år har de fået positive afkast – og helt særligt for 2022 kan investorerne i vores nyeste fonde se frem til ekstra afkast i form af merindtjening fra de høje priser på strøm,” siger Claus Nørgaard Tonsgaard og fortsætter:  

”Opbygningen af projektporteføljerne i vores store solfonde har samtidig vist sig at være et særdeles stærkt set up i den aktuelle markedssituation,” forklarer han.

Den store robusthed i fondene skyldes primært tre ting:

  1. Fastprisaftaler (tariffer) på strøm sikrer stabil indtjening.
  2. I nogle lande kan strømmen sælges til højere markedspriser, hvilket øger indtjeningen
  3. Fastforrentede lån (som ikke påvirkes af de stigende renter)
Flotte resultater fra Stabil-fonden

I løbet af 2022 er strømpriserne steget til et historisk højt niveau i Europa. I Obton-fonden Stabil, som har flere end 1.400 investorer, har det betydet en markant meromsætning i Tyskland og Holland, hvor strømmen fra solcelleparkerne kan sælges til meget høje markedspriser.

Et forsigtigt estimat for hele 2022-omsætningen ligger i omegnen af 100 mio. kr.

Den indikative markedskurs, der fungerer som udgangspunkt for en aktuel aktieværdi, har i samme periode været meget stabil.

”De resultater, som vi lige nu ser i Stabil, viser meget tydeligt, at investering i solenergi har en stor robusthed i et marked med høj inflation, stigende renter og uro på aktiemarkedet. Og når energipriserne er høje, så er det selvfølgelig positivt for omsætningen i de lande, hvor vi kan sælge strømmen til markedspris," forklarer Claus Tonsgaard Nørgaard. 

Vækstmarked med spændende muligheder  

Der er lige nu mange grunde til, at der over hele verden bliver investeret massivt i sol, vind, batterier og andre løsninger, der kan erstatte fossile brændstoffer.

”I Europa har vi en aktuel energikrise på grund af krigen i Ukraine. Det betyder, at vi hurtigst muligt skal have erstattet den russiske gas med vedvarende energi. Og dertil kommer de eskalerende klimaforandringer, som tvinger hele verden til at handle, inden det er for sent," siger Claus Nørgaard Tonsgaard.   

I Europa og USA arbejder man også for at blive mindre afhængige af Kina. I dag bliver over 90% af alle solcellemoduler nemlig produceret i Kina, og det betyder, at investeringerne i solenergi i både Europa og USA reelt afhængig af kinesernes velvilje.

I USA har man derfor for nyligt vedtaget ”Inflation Reduction Act”, hvor de for alvor fat i at bygge deres egen værdikæde inden for solcellemoduler og batterier m.v. for at mindske afhængigheden af Kina.

Det samme er sket i Europa, hvor EU i starten af oktober 2022 formelt godkendte en ny industrialliance, der blandt andet skal opskalere fremstillingen af solcellemoduler og komponenter til industrien her i Europa.

”Med disse forhold in mente – og en solenergisektor, der i forvejen er i accelererende vækst – vurderer vi hos Obton, at fremtiden ser meget lys ud for vores investorer. Der vil i hvert fald være rig mulighed for fortsat at kunne købe og udvikle solprojekter, der på lang sigt kan give et risikojusteret afkast, som er fuldt konkurrencedygtigt med globale aktier,” fastslår Claus Nørgaard Tonsgaard.

Billedet herover viser et øjebliksbillede af det totale aktiemarked år til dato (03.11.2022). Alt med rødt viser aktiefald. Den grønne farve markerer vækst – her skiller medicinal- og energisektoren sig positivt ud. Kilde: finviz.com

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.