Afkast på grønne porteføljer accelererer og topper markedet

Hvis man stadig tror, at seriøse investeringer i grøn omstilling og energi er mere filantropiske end lukrative, så lever man sandsynligvis i fortiden. Faktisk er der flere penge i klimavenlige investeringer end nogensinde, og afkastet overhaler flere andre typer af investeringer. Og så gør de en forskel.


Folketingsvalget 2019 er overstået, og klimaet har fyldt overvejende meget. FN's Verdensmål diskuteres i alle afkroge, og diverse tiltag blandt nationer, befolkninger og privatpersoner prøves af for at gøre kloden til et bedre sted. 

Og tro det eller ej: Det er der penge i for den ambitiøse investor. Langt flere end før. Ikke nok med det, så er det også den absolut mest effektive måde at påvirke klimadagsordenen i en positiv retning – langt mere end at købe en Tesla eller skære markant ned på kødspisning – i hvert fald indtil videre.

"Vi kan i dag dokumentere, at grønne investeringer ikke behøves at være på bekostning af afkast. Man har måske tidligere haft en idé om, at det var de halvfilantropiske, der investerede grønt uden at få et fornuftigt afkast. Men det passer ikke i dag. Grønne investeringer har for længst slået sorte investeringer på både afkast og produktionshistorik," lyder det fra Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton.

Og i forhold til det personlige co2-aftryk bekræfter professor ved Syddansk Universitet Henrik Wenzel, der forsker i energisystemer og klima, at grønne investeringer er en rigtig god vej frem – særligt som en solid begyndelse.

"Man kan godt sige, at det lige nu er bedre at investere end at reducere forbrug. Og det er forbavsende, hvor meget man kan få for pengene. Hvis bare en lille andel af formuen går til investeringer i nogle effektive vedvarende energi-projekter, så har man faktisk modkompenseret sit eget aftryk i meget vid udstrækning," forklarer han.

Konkurrencedygtigt afkast slår andre investeringstyper

Desuden kan man tjene penge på det.

Kigger man fx på Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som forvalter 41,6 mia. kr. på vegne af 617.000 medlemmer, kan man se, at porteføljepuljen "Miljø og Klima", som indeholder børsnoterede aktier udstedt af selskaber, der beskæftiger sig med miljø- og klimarigtige løsninger og produkter, har givet det klart højeste afkast her i det nye år – hele 18,3 pct. Kigger man på de seneste tre år, er afkastet 29,8 pct.

Og det er et udtryk for en tendens, mener Oliver Peters.

"For vores eget vedkommende kan vi se, at det solcelleprojekt, vi har i dag, er cirka fire gange så stort som det forrige, vi havde, målt på volumen. Så det viser, at der er en øget interesse for området. Folk gør noget - de stemmer med deres investeringer, kan man kalde det," forklarer han.

Kompensér for 76 biler og 100 flyrejser

Desuden er en investering noget af det mest effektfulde, man som privatperson kan gøre for klimaet. Endda i øjeblikket mere end at skrue ned for flybilletter eller kød. Eksempelvis kan man som investor, ved at lægge en mio. kr. i Obtons aktuelle solenergiprojekt , kompensere for dét, der svarer til co2-udslippet for ca. 100 årlige flyrejser tur/retur mellem København og New York.

"Tilsvarende kan beløbet neutralisere den udledning, der vil være for 76 gennemsnitsbiler, der kører 20.000 kilometer om året. Så hvis man har den holdning, at man gerne vil gøre noget for miljøet og gerne aktivt vil påvirke nogle ting, så vil man påvirke markant mere ved at investere sin million i solceller end ved at bruge den samme million på f.eks. en Tesla eller andre elbiler," siger Oliver Peters.

Ifølge Henrik Wenzel behøver det dog ikke være enten eller. 

"Investeringer virker rigtig godt i den her begyndende fase, hvor vi virkelig skal i gang med at gøre noget på den store skala, men efter nogle år, så skal man som privat person også til at tænke over det forbrug, man selv står for. Det skal også være klimavenligt. Så man bør faktisk alligevel også overveje en elbil og flyve ansvarligt. Men investeringer er en rigtig god måde at komme i gang på," siger han.

Store institutioner springer på

Den grønne bølge skyller også i endnu højere grad ind over Danmark end nogensinde før – også blandt virksomheder og organisationer. Fra 2014 til 2017 blev de danske pensionsselskabers samlede investeringer i grøn energi mere end fordoblet, og i 2018 gik 80 pct. af pensionskassernes energiinvesteringer således til vedvarende energi.

Danmarks Nationalbank er også hoppet med på den grønne bølge. I maj erkendte banken, at klimaforandringerne er lige så stor en trussel mod verdensøkonomien som finanskriser, aktiekollaps og boligbobler. 

Derfor har Nationalbanken nu sluttet sig til 34 andre centralbanker i det internationale Network for Greening the Financial System, som skal kæmpe for at gøre finanssektoren grønnere.

"Vi har henvendt os meget til privatpersoner, men vi oplever mere og mere, at virksomheder også begynder at interessere sig for at foretage en grøn investering. De vil gerne i deres regnskaber og markedsføring kunne fortælle om, at de aktivt har taget stilling til klimaet og gør nogle ting for at neutralisere deres co2-aftryk," siger Oliver Peters og fortsætter:

"Vores investeringsprojekter har altid været grønne, men motivationen og interessen fra vores investorer har i mange år primært været risikospredning og forholdet mellem risiko og afkast. Det, vi oplever nu, er, at selve det grønne, klimamæssige fylder mere i takt med, at vi kan bevise, at den her investering rent faktisk virker og også giver et konkurrencedygtigt afkast. Og det kan vi påvise med 11 års historik, der bekræfter, at solindstrålingen, produktionen og afkastet ligger ganske stabilt."

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.