Investering via private midler

Råder du over en privat opsparing eller penge i et pensionsdepot, og ønsker du risikospredning samt en høj og stabil forrentning?

Som privat investor har du mulighed for at investere fra DKK 750.000 i vores energiprojekter med enten frie midler eller pensionsmidler i et pengeinstitut. Du kan også anvende en kombination af disse. 

Med en investering i et solcelle- eller vindmølleprojekt hos Obton opnår du et solidt afkast på 7-8%, der er uafhængigt af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Du modtager løbende, årlige udbytter og beskattes efter almindelige aktieavanceregler.

Vi varetager alt ifm. drift og administration, således at du gennem en passiv investering får adgang til fordelene ved en aktivtype, som tidligere kun har været forbeholdt de institutionelle investorer.

 

Se projekter for private investorer

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra solcelleparkerne eller vindmøllerne, man investerer i. 

For investering i både sol- og vindenergi gør det sig gældende, at langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får man i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansierede med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Investeringscasen er således kendetegnet ved få variable og en høj grad af forudsigelighed, da udsvingene i både solindstrålingen og vinden over en årrække er meget begrænsede. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

 

Læs mere i vores intropakke

Projekter for private investorer

Vindenergi Windpark

Den vellykkede forgænger til Windpark II, der er baseret på driften af 5 tyske vindmøller.

  • Projektsum på DKK 297 mio.
  • Mere end 80 investorer
  • Egenkapital på DKK 98 mio. 
  • Forventet gns. afkast på 8%
Fuldtegnet

Solenergi Balance

En af de vellykkede forgængere til Solenergi Stabil baseret på en stor portefølje med flere solcelleparker.

  • Projektsum på DKK 1,6 mia.
  • Omkring 300 investorer
  • Egenkapital på DKK 422 mio. 
  • Forventet gns. afkast på 9,2%
Fuldtegnet

Deltag i et infomøde om dine fordele som privat investor

På vores informationsmøder gennemgår vi vores investeringskoncept, herunder aktuelle projekter og mulighederne for investering via private midler. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi byder på en god middag. Deltagelse er gratis.