Obton Infrastructure Mix

Som investor i Obton Infrastructure Mix bliver du medejer af en balanceret portefølje af fonde inden for solenergi, batterier til lagring af strøm samt udvikling af projektrettigheder til vedvarende energiprojekter. Du kan se frem til et forventet gns. årligt afkast på 9% (IRR) med en forventet investeringsperiode på 8 år. 


Fonden vil som udgangspunkt bestå af 50% i solenergi, 25% i batterier til lagring af strøm og 25% i udvikling og videresalg af projektrettigheder, men den endelige fordeling kan afvige.

Hver underliggende fond følger sin egen strategi og opererer på tværs af geografi, teknologi og forretningsmuligheder. Det sikrer en optimal risikospredning i den samlede portefølje for Obton  Infrastructure Mix.

Obton Infrastructure Mix forventes afsluttet i forlængelse af salg af de underliggende fonde – forventeligt om 8 år.


Kort om Obton Infrastructure Mix:
  • Forventet gns. årligt afkast (IRR) på 9% efter alle omkostninger og skat 
  • Forventet investeringsperiode på 8 år
  • Indbygget årlig exit-mulighed
  • Minimumsinvestering DKK 750.000 
  • Samlet egenkapitalindskud DKK 800-1.000 mio.

Der er tale om en illikvid investering med en risikoklassificering på 6 ud af 7. Du finder flere fakta om investeringen i dokumentet ' Central information' for privatinvestorer her og selskabsinvestorer her.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for investeringen kan findes i ’SFDR art. 10 produktinformation’. Se dokumentet for privatinvestor, selskabsinvestor og master.

Hent materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Infrastructure Mix

Afkast fra solenergi

Afkastet fra solcelleparkerne i mix-fonden er baseret på forholdsvis stabile driftsindtægter.

Langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får vi i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Udsvinget i solindstrålingen er over en årrække meget begrænset. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

Obton har driftet og administreret solcelleparker over hele verden siden 2009.

Se explainervideo

Afkast fra battery storage

Afkastet fra batteriparkerne i mix-fonden genereres af to primære indtjeningskilder.

Batterierne kan hjælpe elnetoperatørerne, når der opstår helt kortvarige ubalancer i elnettet, fordi forbruget enten stiger eller stopper pludseligt. I de tilfælde kan batterierne både udsende eller lagre strøm alt efter behov. Det kaldes også frekvensregulering.

Batterierne kan ligeledes aflaste elnettet ved at aftage strøm, når der er en overproduktion i forhold til forbruget. Når der er overproduktion, er strømmen typisk billig, og det giver mulighed for at lade batterierne op og sælge strømmen igen senere, når behovet er der, og prisen er højere. 

Se explainervideo

Afkast fra projektrettigheder

Udvikling af projektrettigheder er en investeringscase, hvor afkastet først kommer, projektrettighederne bliver videresolgt. Udviklingsprocessen varierer, men tager typisk 2-4 år.  

Se video, der besvarer på disse fire spørgsmål: 

  • Hvad er projektrettigheder, og hvorfor kan de skabe stor værdi?
  • Hvordan arbejder vi med projektrettigheder i fonden Infrastructure Mix?
  • Hvordan kommer et udviklingsprojekt ind i fonden Infrastructure Mix?
  • Hvem forventer vi at sælge projektrettighederne til med attraktiv fortjeneste?

Se video