Solar Safe

Investér i et grønt energiselskab, der udvikler, indkøber og drifter store solcelleparker verden over. Med en investering i Solar Safe får du årlige udbytter på 5% og hele din hovedstol tilbage efter 8-10 år.

Solar Safe er til dig, der går efter en investering med lav risiko og en positiv effekt på klimaet. Du får et obligationslignende produkt med løbende udbetaling af årlige udbytter på 5% efter det første fulde driftsår af solcelleparkerne i porteføljen (forventet 2023).

Produktet er velegnet til at erstatte investering i obligationer, hvis du ønsker højere afkast – eller aktier, hvis du ønsker lavere risiko.

Tidshorisonten er på 8-10 år, hvorefter du får hele din hovedstol tilbage. Det sker, når hele energiselskabet forventeligt bliver solgt til en eller flere institutionelle investorer som fx en pensionskasse eller en stor international aktør. 


Kendetegn for Solar Safe:

 • Løbetid på 8-10 år
 • Årlige udbytter på 5% efter første fulde driftsår (forventet 2023)
 • Obligationslignende investering med lav risiko
 • Mulighed for at investere med private frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler
 • Investering med CO2-reducerende effekt i form af grøn strømproduktion
 • Investering, der ikke korrelerer med de finansielle markeder
 • 4.000 andre investorer har allerede investeret i Obtons øvrige selskaber
 • Obton har mere end 13 års erfaring med drift af internationale solcelleparker
 • Minimumsindskud på DKK 750.000

Hent materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Solar SAFE

Vil du vide mere?

Book et møde eller deltag i infoaften

Intern rente på 6,50%

Som investor i Solar Safe skyder du din egenkapital (hovedstol) ind i Obton Solar Privatinvestor A/S eller Obton Solar Selskabsinvestor P/S. 

Herefter sendes midlerne videre til Obton Solar Master P/S, der investerer i solcelleprojekter til en basis IRR med et afkast på 6,5% årligt efter alle omkostninger.

Når det samlede energiselskab Obton Solar forventeligt sælges efter 8-10 år, får alle investorer i Solar Safe deres hovedstol tilbage førend investorerne i det andet investeringsprodukt Solar Upside, som også er en del af Obton Solar.

Perioden på 8-10 år er valgt, fordi det tager tid at opbygge porteføljen af solcelleparker i Obton Solar samt at dokumentere nogle års driftshistorik, der forventes at øge salgsprisen på selskabet. 

Referenceprojekter

Obton Solar Safe er efterfølgeren til fire andre vellykkede aktieprojekter: 

I alle fire projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne. I flere tilfælde er afkastet også blevet løftet over tid. 

Se de vigtigste nøgletal

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solar bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due diligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op. Der laves ligeledes en gennemgang af ESG-forhold forbundet til projektet. 

 5. Projektet godkendes af bestyrelsen i Obton Solar Master P/S, hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet Solar-porteføljen.

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solar. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

1. juni 2022

Lübker Golf Resort, Nimtofte

Book plads
2. juni 2022

Online webinar

Book plads
8. juni 2022

Fredensborg Store Kro

Book plads
14. juni 2022

Den Blå Kirke, Svendborg

Book plads

Risikoindikator

Læs mere i "Dokument med central information"