Solar Upside

Investér i en fond, der udvikler, indkøber og drifter store solcelleparker verden over. Efter 8-10 år er det planen at sælge fonden og derved realisere en forventet gevinst - deraf navnet 'Solar Upside'.

Obton Forvaltning A/S udbyder Solar Upside til dig, der går efter en akkumulerende investering, hvor alt afkast først kommer ved frasalg af selskabet efter 8-10 års drift. 

I Solar Upside budgetterer vi med en basis IRR (Internal Rate of Return) på 7,60% over 10 år. De 7,60% bygger på, at vi kan sælge fonden Obton Solar, som Solar Upside er en del af, til et afkastkrav på 6,50% hos den nye køber. 

Det betyder, at hvis du investerer 1 mio. kr., vil den blive til lidt over 2 mio. kr efter 10 år.

Upsiden består i, at vi forventeligt kan sælge selskabet til en højere pris, end vi har købt og udviklet solcelleparkerne til. Det er ikke noget, vi kan garantere, men vi tror så meget på det, at en del af vores egen indtjening også vil være bundet op på salgsprisen efter 8-10 år.

Kendetegn for Solar Upside:

 • Løbetid på 8-10 år
 • Mulighed for at investere med private frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler
 • Investering med CO2-reducerende effekt i form af grøn strømproduktion
 • Investering, der ikke korrelerer med de finansielle markeder
 • 4.000 andre investorer har allerede investeret i vores øvrige selskaber 
 • Vi har mere end 13 års erfaring med drift af store solcelleparker
 • Minimumsindskud på DKK 750.000

Du finder flere oplysninger om investeringen i Solar Upside Privatinvestor A/S i 'Dokument med central information', som kan tilgås via dette link

Du finder flere oplysninger om investeringen i Solar Upside Selskabsinvestor P/S i 'Dokument med central information', som kan tilgås via dette link

Hent materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Solar UPSIDE

IRR i Solar Upside

Obton Solar Upside har en forventet IRR på 7,6% i gns. efter alle omkostninger.

 • Sælges Obton Solar videre efter 8-10 år til et afkastkrav på 6,5% til køber, får du 7,6% i IRR
 • Sælges Obton Solar videre efter 8-10 år til et afkastkrav på mindre end 6,5% til køber, får du en højere IRR
 • Sælges Obton Solar videre efter 8-10 år til et højere afkastkrav end 6,5% til køber, får du en lavere IRR

Hvis den samlede IRR lander på +7.60%, deles den yderligere gevinst med 25% til Obton A/S og 75% til investorerne.

NB! Ved salg skal investorerne i Solar Safe have udbetalt deres hovedstol, inden investorerne i Solar Upside får deres provenue. 

Vil du vide mere?

Book et møde eller deltag i infoaften

Hvad betyder IRR?

IRR-tallet er lig med den diskonteringsrente, der i en betalingsrække bestående af investeringen og de fremtidige pengestrømme giver en nutidsværdi på 0. Det vil sige det forventede afkast på investeringen.

Det årlige afkast skal opnås igennem:

 • Investeringsstrategien og processen i forbindelse med opkøb af solcelleparker til et gennemsnitligt IRR på minimum 7,6%
 • En stabil drift af de tilføjede parker
 • Geninvestering af overskudslikviditet
 • Helt eller delvist frasalg af solcelleparker

Referenceprojekter

Obton Solar Upside er efterfølgeren til tidligere vellykkede aktieprojekter: 

 • Obton Solenergi Impact
 • Obton Solenergi Stabil
 • Obton Solenergi Balance
 • Obton Solenergi Global

I alle fire projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne. 

Se de vigtigste nøgletal

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solar bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due diligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op. Der laves ligeledes en gennemgang af ESG-forhold forbundet til projektet. 

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solar Master - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solar. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

1. december 2022

Webinar

Book plads
6. december 2022

Charlottehaven, København

Book plads
7. december 2022

Frederiksdal Sinatur Hotel, Kgs. Lyngby

Book plads
14. december 2022

Webinar

Book plads

Risikoindikator

Læs mere i "Dokument med central information"