Hvorfor investere i
sol- og vindenergi?

Verden satser på sol og vind. Det skyldes bl.a den klimamæssige nødvendighed af den grønne omstilling. En anden er, at det kommercielt set er en rigtig god investering.

Kraftigt faldende priser på grønne driftsaktiver betyder nemlig, at sol- og vindenergi er blevet fuldt konkurrencedygtigt med konventionelle energiformer, som kul, gas og a-kraft. Fx kræver en ny solcellepark i dag kun ca. 1/3 af den støtte, som et nyt a-kraftværk kræver.

Som investor opnår du bl.a. følgende fordele:

 • Fast afregningspris for den strøm, som driftsaktiverne producerer
 • Stabil produktion, som historisk set kun afviger med +/- 1,5% 
 • Attraktivt, årligt afkast, der ikke påvirkes af konjunkturudsving

Modtag vores intropakke og lær mere

Sol og vind er blevet meget konkurrencedygtigt, og omkostningerne fortsætter med at falde. Det er ikke kun en kommercielt bæredygtig mulighed, men en overbevisende investeringsmulighed med langsigtede, stabile, inflationsbeskyttede afkast.

Michael Drexler, Head of Long Term Investing, WEF

Udviklingen i verdens energifordeling

Kilde: Bloomberg

 

 

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra de solcelleparker eller vindmøller, man investerer i. 

For investering i både sol- og vindenergi gør det sig gældende, at langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får man i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansieret med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Et andet kendetegn ved investeringscasen er, at udsvingene i både solindstrålingen og vinden over en årække er meget begrænsede. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

 

Læs mere om vores projekter 

For hver en krone, der ikke bliver brugt på grøn energi inden 2020, vil det koste fem kroner efter 2020 at kompensere for det forøgede CO2-udslip.

The International Energy Agency, IEA

Sådan gør verdens største investorer

Alle investorer uanset størrelse har samme udfordring i dag. Man må påtage sig større risiko, hvis man vil opnå et attraktivt afkast.

Derfor har hele 69% af verdens største kapitalforvaltere en strategi om at øge andelen af alternative investeringer på bekostning af fx obligationer.

Over de seneste fem år har danske pensionsselskaber gennemsnitligt øget mængden af alternative investeringer – herunder sol- og vindenergi - med hele 50%.

Når så mange kapitalforvaltere satser på alternative investeringer, skyldes det, at de kan opnå samme afkast, som de tidligere fik fra obligationer, men uden at øge risikoen.

Få indsigt i markedet på et infomøde

Samtidig med, at du som investor i solcelleparker og vindmøller opnår et solidt afkast, bidrager du til at reducere anvendelsen af fossile brændsler og udledningen af CO2.

Anders Marcus, CEO, Obton

Grønne investeringer slår det brede aktieindeks

En analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne og investerer i grønne teknologier, klarer sig bedre end det generelle marked. Både på kort og på lang sigt.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier steget med godt 74%, mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64%. Sidste år steg indekset med grønne aktier med 1,51% mere end det meget brede indeks med alle typer af virksomheder. Siden 2014 og frem til i dag er det gået 3% bedre, hvis man investerede klimavenligt.

Ifølge MSCI, verdens førende leverandør af aktieindekser, har de investorer, der siden 2010 har undladt at investere i kul, olie og gas, i gennemsnit opnået et udbytte på 13%. For investeringer, der medtager kul, olie og gas, har afkastet i samme periode været 11,8%.

 

Lær mere på et af vores infomøder

Se vores aktuelle projekter

Vindenergi Windpark

Den vellykkede forgænger til Windpark II, der er baseret på driften af 5 tyske vindmøller.

 • Projektsum på DKK 297 mio.
 • Mere end 80 investorer
 • Egenkapital på DKK 98 mio. 
 • Forventet gns. afkast på 8%
Fuldtegnet

Solenergi Balance

En af de vellykkede forgængere til Solenergi Stabil baseret på en stor portefølje med flere solcelleparker.

 • Projektsum på DKK 1,6 mia.
 • Omkring 300 investorer
 • Egenkapital på DKK 422 mio. 
 • Forventet gns. afkast på 9,2%
Fuldtegnet

Deltag i et af vores infomøder

På vores informationsmøder får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked samt for vores investeringskoncept og aktuelle projekter. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Deltagelse er gratis og uforpligtende.