Selskabsmidler

Er du selskabsejer med fri kapital til rådighed, og ønsker du risikospredning samt en høj og stabil forrentning?

Som selskabsinvestor har du mulighed for at investere fra DKK 750.000 i et solcelle- eller vindmølleprojekt hos Obton. Med investeringen opnår du et solidt afkast på 7-8%, der er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet.

De løbende udbytter kommer skattefrit ind i dit selskab. Det samme gælder værdistigningen ved salg af aktierne, således at du først beskattes, når du trækker midlerne ud til privat brug.

Vi varetager alt ifm. drift og administration. Det betyder, at du gennem en passiv investering får adgang til fordelene ved en aktivtype, som normalt er forbeholdt de institutionelle aktører.

 

Se projekter for selskabsinvestorer

Sådan fungerer investeringen

Afkastet i vores projekter er baseret på de stabile driftsindtægter fra solcelleparkerne eller vindmøllerne, som man investerer i. 

For investering i både sol- og vindenergi gør det sig gældende, at langt de fleste indtægter og udgifter er faste. Fx får man i en årrække en garanteret strømpris. Desuden er projekterne finansierede med fastforrentede lån, hvor bankerne alene har sikkerhed i driftsaktiverne.

Investeringscasen er således kendetegnet ved have få variable  og en høj grad af forudsigelighed, da udsvingene i både solindstrålingen og vinden over en årrække er meget begrænsede. Det gør det muligt at forudsige afkastet med forholdsvis stor nøjagtighed.

 

Læs mere i vores intropakke

Se vores aktuelle projekter

Vindenergi Windpark

Den vellykkede forgænger til Windpark II, der er baseret på driften af 5 tyske vindmøller.

  • Projektsum på DKK 297 mio.
  • Mere end 80 investorer
  • Egenkapital på DKK 98 mio. 
  • Forventet gns. afkast på 8%
Fuldtegnet

Solenergi Balance

En af de vellykkede forgængere til Solenergi Stabil baseret på en stor portefølje med flere solcelleparker.

  • Projektsum på DKK 1,6 mia.
  • Omkring 300 investorer
  • Egenkapital på DKK 422 mio. 
  • Forventet gns. afkast på 9,2%
Fuldtegnet

Deltag i et infomøde om fordelene ved investering via selskabsmidler

På vores informationsmøder gennemgår vi vores investeringskoncept, herunder aktuelle projekter og mulighederne for investering via selskabsmidler. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi byder på en god middag. Deltagelse er gratis.