VSO-midler

Som selvstændigt erhvervsdrivende med opsparede midler i VSO har du begrænsede investeringsmuligheder. En investering i Obton Impact VSO I A/S er derfor en attraktiv mulighed for at lade de opsparede midler arbejde og vokse.

Som investor i projektet kan du forventes at modtage et afkast på 6,12% p.a. fra ejerskab og drift af solcelleparkerne.

Der er tale om et rent akkumulerende investeringsprodukt, og afkastet vil derfor ikke blive udloddet som udbytte. Det udbytte, der vil blive udbetalt til selskabet fra Obton Impact Udbytte Privat A/S, vil blive brugt til at  dække de løbende omkostninger i Obton Impact VSO 1 A/S.

Se aktuelt VSO-projekt

Se vores projekter

Solar Safe

Succesfuldt investeringskoncept med solcelleparker i flere lande.

 • Løbetid på 8-10 år 
 • 5% i årlige aktieudbytter
 • Private og selskabsmidler
 • Indskud fra DKK 750.000
Læs mere
Åben for tegning

Solenergi Impact

Succesfuldt investeringskoncept med solcelleparker i flere lande.

 • 6,29% i forventet årligt afkast 
 • 4% i årlige aktieudbytter
 • Private og selskabsmidler
 • Indskud fra DKK 750.000
Fuldtegnet

Obton Impact VSO ll

Investering i solcelleparker med VSO-midler.

 • Investering i et projekt i drift
 • Forventet gns. afkast på 6,05%
 • Akkumulerende investering
 • Indskud fra DKK 750.000
Læs mere
Åben for tegning

Solar Upside

Succesfuldt investeringskoncept med solcelleparker i flere lande.

 • Løbetid på 8-10 år 
 • IRR på 7,6% 
 • Private og selskabsmidler
 • Indskud fra DKK 750.000
Læs mere
Åben for tegning