Sådan køber Obton nye solcelleprojekter

Solcellemarkedet er i rivende udvikling, og det samme er efterspørgslen på nye projekter. Her kan du blive klogere på, hvordan Obtons erfarne indkøbsteam køber nye projekter ind til vores store solfonde.  


Helt overordnet kan man inddele Obtons indkøb i tre forskellige projekttyper. Udviklingsprojekter, turnkey-projekter og køb af eksisterende solcelleparker.

Klaus Andersen, Senior Business Developer hos Obton, gennemgår de tre projekttyper her:

Udviklingsprojekter

Når vi er med i nye projekter helt fra bunden, kan det foregå på to måder. Den ene måde er ved at købe projektrettigheder på baggrund af en udbudsrunde, som vi har vundet. Den anden måde er ved at benytte os af vores lokale netværk i de enkelte lande. Her finder vi selv en partner, som vi kan købe rettighederne af direkte.

Når projektrettighederne er i hus, går vi i gang med at videreudvikle og planlægge projektet. Det foregår som regel ved, at vi allierer os med en eller flere lokale samarbejdspartnere, der står for det omfattende forarbejde. 

Forarbejdet består bl.a. af følgende opgaver:  

  • Finde egnede arealer med gode adgangsveje
  • Indgå kontrakter om jord- eller tagleje
  • Indhente godkendelser fra lokale myndigheder
  • Afdække muligheden for tilkobling til det lokale elnet (kan kabler trækkes/lægges optimalt)
  • Gennemgang af kontrakter ift. lokal lovgivning

Når dette arbejde er gjort, overtager vi selv en lang række vigtige opgaver, fordi vi selv har ekspertisen og musklerne til at løse dem optimalt. Det gælder fx i forhold til indkøb af solpaneler og invertere, aftaler med entreprenører, drift- og vedligeholdelsesaftaler osv.

I samme ombæring sikrer vi en fordelagtig finansiering af projektet. Gerne med en større lokal bank, og ellers med tyske eller hollandske banker, som har stor erfaring med at finansiere solcelleprojekter.

Turnkey-projekter

Et turnkey-projekt er et fuldt udviklet projekt, der er (eller næsten er) klar til at blive sat i drift. Et konkret eksempel på dette er Obtons køb af den 65 MW store solcellepark i den tyske by Ganzlin (100 km syd for Rostock).

Solcelleprojektet blev oprindeligt udviklet af det australsk/kinesiske selskab Clenergy, men de ønskede ikke selv at drifte solcelleparken i den fulde levetid på 25-30 år. Det har vi til gengæld masser af erfaring med hos Obton, og derfor gav det mening at købe turnkey-projektet, fordi prisen samtidig var rigtig.

Generelt kan man sige, at en af fordelene ved et turnkey-projekt er, at risiciene er mindre i forhold til byggebudgetter og lign., da projektet jo allerede er bygget og måske endda igangsat.

Til gengæld vil prisen være også væsentligt højere, og derfor skal prisen, som nævnt, være god, for at vi hos Obton kan få en god investeringscase ud af det til gavn for vores investorer. 

Eksisterende solcelleparker

Af og til køber vi også solcelleparker, som allerede er i drift og har været det i noget tid. I disse tilfælde laver specialisterne i vores tekniske team Obton Tech altid en meget grundig undersøgelse, hvorefter de udpeger de punkter, hvor de mener, at driften kan optimeres.

Det kan fx være ved at placere panelerne lidt anderledes, så solindstrålingen forbedres; det kan være, at paneler og/eller invertere bør udskiftes, eller der kan laves bedre forsikringsaftaler og service- og vedligeholdelsesaftaler.

Ligeledes forsøger vi at få en fornyet og forbedret finansiering af projektet på plads.

Hvis undersøgelserne tilsammen viser, at der er rigeligt med optimeringsmuligheder, vil vi komme med et realistisk bud med henblik på at overtage ejerskabet af den pågældende solcellepark.

Samarbejde med ambassader

Indkøbsteamet samarbejder også med de danske ambassader i udlandet. Det giver en anden indgangsvinkel til nye markeder og nye samarbejdspartnere.

Senest har Obton-teamet afholdt seminarer om solenergiprojekter for potentielle samarbejdspartnere sammen med ambassaderne i Holland og Irland. Her har emner som eksempelvis grøn omstilling, finansiering, drift og lokal brandingværdi været på dagsordenen.

Der er flere fordele ved at samarbejde med ambassaderne. For det første er det nemmere for os at tiltrække opmærksomhed fra en række aktører, der normalt ikke involverer sig i ’kommercielle’ arrangementer. Det kan fx være lokale borgmestre og kommunale embedsmænd.

For det andet er det en effektiv måde at styrke vores seriøsitet og engagement overfor øvrige lokale aktører, som leder efter samarbejdspartnere, der har erfaring med solenergiprojekter, og som tænker langsigtet.


Arrangement på den danske ambassade i Holland.

Fem faser i indkøbsprocessen

  1. Screening af markedet og udvælgelse

  2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger på mulige projekter

  3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel

  4. Teknisk og juridisk due diligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, vi opstiller

  5. Godkendelse af projektet i fondsbestyrelsen – herefter underskrives købsaftalen og tilføjes porteføljen

Kom tæt på Obton

I brochuren "Kom tæt på Obton" får du et smugkig ind i maskinrummet i vores virksomhed.

Udover processerne omkring indkøb af nye solcelleprojekter, kan du læse om, hvilke opgaver vores danske driftsafdeling løser sammen med vores internationale specialistteam ’Obton Tech'. 

Du kan også blive klogere på, hvordan Obtons solcelleparker gør en positiv forskel for både bier, blomster og mennesker. Rigtig god læselyst!

Hent brochure

 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.