Risikoen er faldende ved investering i solenergi

Risikoen ved investering i solenergi er faldende målt ud fra flere parametre, hvor særligt den politiske risikofaktor i dag udgør en mindre risiko end tidligere. En retssag i maj måned 2017 har givet investorer medhold i, at den spanske stat skal betale en økonomisk godtgørelse, efter de ændrede i tarifferne for vedvarende energi.

Ingen investeringer er uden risiko. Hvor stor en risiko, man har lyst til at påtage sig i jagten på et godt afkast, er op til den enkelte investor at vurdere. For at træffe en beslutning er det dog væsentligt at kende risikoen ved de enkelte investeringsformer.

I tilfældet med solenergi er der fem væsentlige inputfaktorer for afkast og risiko.

De fem største risikofaktorer ved investering i solenergi

Renten

Vi befinder os pt. i et usædvanligt rentemiljø, hvor der er tale om historisk lave renter. Ingen ved, hvor længe markedet vil se sådan ud, og ønsker man at elimere risikoen for en rentestigning, bør man vælge et projekt med fastforrentede lån, hvormed risikoen elimineres.

Solindstrålingen

Solen er verdens stærkeste energikilde, og ingen har selvsagt indflydelse på mængden af solskinstimer. Skinner solen mindre end historisk, vil det føre til mindre produktion. Det er derfor værd at være opmærksom på, hvilken usikkerhedsfaktor der er budgetteret med. Historisk set varierer solindstrålingen med +/-1,5% over en 20-årig periode. Den relativt lave variation betyder praktisk set, at solindstrålingen historisk set ikke har været en reel risikofaktor. 

Solcelleanlæggenes levetid

Leverandører af solcelleanlæg garanterer typisk, at anlæggene kan producere strøm i minimum 25 år. Flere af de største spillere i branchen dokumenterer dog, at solcelleanlæggene typisk leverer strøm betragteligt længere. Alt efter, hvor lang en periode der er budgettet med, at anlæggene producerer med en tilfredsstillende effekt, ligger der derfor i højere grad en mulig upside som investor, end der eksisterer en risiko.

Valuta

Har man sine udgifter og indtægter bundet op på flere valutaer, eksisterer en valutakursrisiko. Den undgås, hvis man fx. har sit projekt i et EU-land og ligeledes afsætter den producerede strøm til et EU-land, da man dermed har både indtægter og udgifter i euro.

Politik

Den væsentligste risiko ved investering i solenergi er politisk, da indtjeningen fra solcelleparkerne typisk kommer fra statsgaranterede strømpriser på den producerede strøm. Ofte er der garanteret en tarif for strømmen i en årrække, typisk 15-20 år, og holder politikkerne ikke deres aftaler, kan det gå ud over indtjeningen i projektet og dermed investorernes afkast.

I de to nedenstående afsnit gennemgås to faktorer, der har indflydelse på, at den politiske risiko er faldende.

Spanien taber retssag og skal kompensere investorer

I 2013 valgte den spanske regering at trække støtten til flere grønne energiformer, herunder solenergi. Ændringen skete ret usædvanligt med tilbagevirkende kraft pga. et stort underskud i statskassen, og således fik det indflydelse på allerede igangværende solprojekter og for de involverede investorer.

Netop et scenarie som dette er den største risikofaktor ved investering i solenergi.

Investorer vinder retssag

En retssag i maj måned 2017 har dog givet investorer medhold i, at den spanske stat skal betale en økonomisk godtgørelse for det tab, ændringerne i lovgivningen har betydet for deres projekter.

To kapitalfonde får således en klækkelig erstatning, efter at handelsdomstolen ICSID afgjorde sagen, som forventes at danne præcedens for lignende sager. Det oplyste det spanske energiministerium, efter at sagen blev afgjort.

De to kapitalfonde, Eiser Infrastructure Limited og Solar Energy Luxembourg, får tilsammen udbetalt 951 mio. danske kroner plus renter for de økonomiske skader, reformen har medført.

Statens ændringer, som blev annonceret i 2013 og gennemført i 2014, har ifølge energisektoren i Spanien kostet udviklere op mod 16 mia. danske kroner, og i øjeblikket er der ifølge flere medier i alt 26 internationale investorer, som har anlagt lignende voldgiftssager mod den spanske regering.

Spansk retssag giver håb for fremtiden

Sagen er den første af flere retssager mod den spanske stat. Ifølge et notat fra en advokat blev der ved dommen lagt vægt på, at de gentagne lovændringer havde "ødelæggende effekt" på investeringer i solenergi og brød med den såkaldte Energy Charter Treaty.

Man regner med, at sagen vil danne præcedens ved lignende sager, og det tegner dermed lyst for investorerne. 

Energy Charter Treaty er en erklæring om politisk at styrke energisamarbejdet mellem de 52 lande, som har underskrevet traktaten. En del af aftalen har til hensigt at beskytte investorer fra medlemslandene, der investerer i grøn energi. Som investor fra et medlemsland er man således beskyttet mod de vigtigste politiske risici, såsom diskrimination, brud på individuelle investeringskontrakter, skader på grund af krig og lignende begivenheder og uberettigede begrænsninger af overførslen af ​​midler.

Forskellen mellem tariffer og markedsprisen på strøm er i dag minimal modsat for bare få år siden

Besparelsen, hvis en stat går ud og bryder deres aftale om fastsatte tariffer, er derfor markant mindre end tidligere, og man må derfor antage, at risikoen for, at scenarier som det spanske i 2013 er mindre i dag.

Selv hvis lignende brud som i Spanien skulle finde sted igen, er den indtjening, man får fra tariffer, i dag så tæt på markedsprisen for den afsatte strøm, at et solprojekt ofte vil kunne give overskud alligevel. 

Perspektiv

Det er vores overbevisning, at der er en lille risiko forbundet med investering i solcelleanlæg, og at den største risiko er politisk. Det vil sige, at risikoen afhænger af, i hvilke lande man vælger at investere. ”Sikre” lande som Tyskland giver et mindre afkast, men også en mindre risiko, mens mindre ”sikre” lande som f.eks. Grækenland giver et højere afkast og typisk også en tilhørende større risiko.

Obton følger tæt med i de retssager, som netop nu finder sted i Spanien og Italien omkring brud på Energy Charter Treaty, og vi holder vores investorer opdaterede, hvis der afsiges domme, som måtte have indflydelse på vores projekter.

Alle vores projekter er pt. placeret i EU-lande, så alle udgifter og indtægter er i Euro, hvilket minimerer valutarisikoen væsentligt, så længe kronen er bundet op på euroen.

På baggrund af +300 solcelleanlæg, som har været i produktion siden 2009, kan vi konkludere, at solindstrålingen i disse har været forudselig og har levet op til det, der er budgetteret med.

2016 blev et rekordår for grøn energi

Med 56,5 GW nyopført vindkraft og 70 GW nyinstalleret solenergi blev kloden beriget med yderligere 126,5 GW grøn og bæredygtig energikapacitet i 2016. Denne vækst er større end tidligere år, hvormed 2016 kan karakteriseres som et grønt rekordår.

Lys fremtid for solenergi

Årsskiftet venter, og det indbyder til at tage et blik på solenergi i et bredere perspektiv. For solenergi har de seneste år været førende i det globale energikapløb, og intet tyder på, at dét vil ændre sig.

Solenergi er nu billigere end energi fra gas og kul

Bedre teknologi og lavere produktionsomkostninger har gjort solenergi til verdens billigste vedvarende energiform. Tilsvarende ligger prisen på energi fra solceller nu også lavere end energi fra gas og kul, hvormed solenergi kan karakteriseres som en af verdens allermest konkurrencedygtige energityper.

Vækst på 47 % - solenergi fortsætter udviklingen

Solcelleparker er kommet for at blive og er en branche i rivende udvikling.