Udsigt til store fremskridt for lagring af solenergi

I takt med at solenergi udgør en stadig større del af det globale energimarked, stiger behovet for at finde pålidelige og skalérbare løsninger, der kan lagre denne type energi. Heldigvis tyder meget på, at vi står over for et snarligt gennembrud. Det er godt nyt både for markedet og for investorerne.

Indtil for nylig blev det anset som en umulig opgave at lagre vedvarende energi i store mængder og igennem længere tid. Denne udfordring er bl.a. én af grundene til, at regeringer verden over, stadig hænger fast i fossile brændstoffer.

”En stabil energiforsyning er vigtig for alle moderne økonomier. Selv mindre strømafbrydelser kan være katastrofale, og derfor er fossile brændstoffer stadig i førersædet i forhold til pålidelig energiopbevaring. Det ser dog ud til at ændre sig inden for en overskuelig fremtid, ” forklarer Bent Hansen, der er projektchef i Obton. Han fortsætter:

” Energiopbevaring er det manglende bindeled til en overgang til systemer med lav kulstofudledning, men efter min vurdering vil løsningerne omkring opbevaring af solenergi snart være konkurrencedygtige på alle markeder. Vi kan allerede se imponerende forbedringer af opbevaringsteknologiens effektivitet, og det ser ud til, at priserne fortsat vil falde”.

Litium-ion-batterier i fremgang

Indtil nu har velkendte teknologier som vandpumpnings-systemer og litium-ion-batterier været i førersædet inden for energiopbevaring. Mens vandkraft har naturlige begrænsninger med kraftværker, der optager store landområder, har litium-ion-batterier haft en konstant fremgang med faldende priser og mere opbevaringsplads på batterierne.

”Litium-ion-batterier har mange fordele. De kan opbevare enorme mængder energi og frigive det til et forsyningsnet i løbet af få sekunder. Derudover er de effektive, fordi de kan returnere det meste af den energi, som opbevares i dem,” siger Bent Hansen.

Desværre har opbevaringssystemer med Litium-ion-batterier hidtil ikke været store nok til at kunne håndtere spidsbelastningsperioder på el-nettet. I de fleste energisystemer håndteres pludselige stigninger i elforbruget nemlig af såkaldte spidsbelastnings-kraftværker, som hurtigt kan levere et tilstrækkeligt stort output. Men fordi disse kraftværker typisk kører på gas og ofte kun er i drift nogle få timer dagligt, er de ikke kun meget dyre, men udleder også meget CO2.

Ifølge Bent Hansen vil opbevaringssystemer med litium-ion-batterier dog snart kunne udfylde rollen som spidsbelastnings-kraftværker.

Opfindsomhed inden for energiopbevaring

Udover litium-ion-batterier ser flere andre opbevaringsteknologier også lovende ud. Det gælder eksempelvis flow-batteriet. Flow-batteriet er et genopladeligt batteri, der kan oplades næsten øjeblikkeligt. Teknologien har allerede vakt stor interesse blandt store investorer og i energisektoren, og markedet for flow-batterier forventes at være vokset til 4,5 milliarder dollars i 2028.

”I forhold til kobolt, som er en nøgleingrediens i litium-ion-batteriet, er branchen også ved at finde alternative kemikalier til dette. Det sker, fordi prisen på kobolt er steget voldsomt på grund af den hurtigt voksende globale efterspørgsel. Fra 2016 til 2017 blev prisen på kobolt faktisk mere end fordoblet, men det forventes dog, at priserne begynder at falde igen,” siger Bent Hansen.

Betydning for markedet og investorerne

Når udfordringerne omkring lagring af solenergi er overvundet, forsvinder der samtidig en væsentlig hindring for udbygningen af solcelleparker verden over, forudser Bent Hansen.

”Vi nærmer os med hastige skridt det punkt, hvor solenergi for alvor er konkurrencedygtig på alle afgørende parametre: effektivitet, forsyningssikkerhed og pris. Selvom energiformen står stærkt på energimarkedet allerede i dag, så ser fremtidsudsigterne overordentligt lovende ud – ikke mindst for investeringer i solenergi”, slutter han.   

 

Relaterede artikler

Derfor udvikler og opfører Obton flere solcelleparker helt fra bunden

Adgang til nye, upcoming markeder og konkurrencefordele er nogle af de afgørende faktorer for strategien.

Fra dyre solceller i rummet til en af de billigste energikilder på jorden

Solcelleteknologiens udvikling gennem de seneste fire årtier er virkelig bemærkelsesværdig. Bliv klogere på den historiske fremmarch her.

Solindustrien arbejder på at løse udfordringen med solcelle-skrot

Hvad skal der ske med solcellerne, når de er klar til skrotning? Det spørgsmål står højt på dagsordenen i solindustrien, hvor man arbejder aktivt for at finde bæredygtige løsninger.

Solenergi sætter prisrekord - billigste energiform i historien

Prisen på solenergi er faldet markant, så denne produktionsform nu er den økonomisk mest fordelagtige. Det gør samtidig investering i solenergi yderst interessant.