Udsigt til store fremskridt for lagring af solenergi

I takt med at solenergi udgør en stadig større del af det globale energimarked, stiger behovet for at finde pålidelige og skalérbare løsninger, der kan lagre denne type energi. Heldigvis tyder meget på, at vi står over for et snarligt gennembrud. Det er godt nyt både for markedet og for investorerne.

Indtil for nylig blev det anset som en umulig opgave at lagre vedvarende energi i store mængder og igennem længere tid. Denne udfordring er bl.a. én af grundene til, at regeringer verden over, stadig hænger fast i fossile brændstoffer.

”En stabil energiforsyning er vigtig for alle moderne økonomier. Selv mindre strømafbrydelser kan være katastrofale, og derfor er fossile brændstoffer stadig i førersædet i forhold til pålidelig energiopbevaring. Det ser dog ud til at ændre sig inden for en overskuelig fremtid, ” forklarer Bent Hansen, der er projektchef i Obton. Han fortsætter:

” Energiopbevaring er det manglende bindeled til en overgang til systemer med lav kulstofudledning, men efter min vurdering vil løsningerne omkring opbevaring af solenergi snart være konkurrencedygtige på alle markeder. Vi kan allerede se imponerende forbedringer af opbevaringsteknologiens effektivitet, og det ser ud til, at priserne fortsat vil falde”.

Litium-ion-batterier i fremgang

Indtil nu har velkendte teknologier som vandpumpnings-systemer og litium-ion-batterier været i førersædet inden for energiopbevaring. Mens vandkraft har naturlige begrænsninger med kraftværker, der optager store landområder, har litium-ion-batterier haft en konstant fremgang med faldende priser og mere opbevaringsplads på batterierne.

”Litium-ion-batterier har mange fordele. De kan opbevare enorme mængder energi og frigive det til et forsyningsnet i løbet af få sekunder. Derudover er de effektive, fordi de kan returnere det meste af den energi, som opbevares i dem,” siger Bent Hansen.

Desværre har opbevaringssystemer med Litium-ion-batterier hidtil ikke været store nok til at kunne håndtere spidsbelastningsperioder på el-nettet. I de fleste energisystemer håndteres pludselige stigninger i elforbruget nemlig af såkaldte spidsbelastnings-kraftværker, som hurtigt kan levere et tilstrækkeligt stort output. Men fordi disse kraftværker typisk kører på gas og ofte kun er i drift nogle få timer dagligt, er de ikke kun meget dyre, men udleder også meget CO2.

Ifølge Bent Hansen vil opbevaringssystemer med litium-ion-batterier dog snart kunne udfylde rollen som spidsbelastnings-kraftværker.

Opfindsomhed inden for energiopbevaring

Udover litium-ion-batterier ser flere andre opbevaringsteknologier også lovende ud. Det gælder eksempelvis flow-batteriet. Flow-batteriet er et genopladeligt batteri, der kan oplades næsten øjeblikkeligt. Teknologien har allerede vakt stor interesse blandt store investorer og i energisektoren, og markedet for flow-batterier forventes at være vokset til 4,5 milliarder dollars i 2028.

”I forhold til kobolt, som er en nøgleingrediens i litium-ion-batteriet, er branchen også ved at finde alternative kemikalier til dette. Det sker, fordi prisen på kobolt er steget voldsomt på grund af den hurtigt voksende globale efterspørgsel. Fra 2016 til 2017 blev prisen på kobolt faktisk mere end fordoblet, men det forventes dog, at priserne begynder at falde igen,” siger Bent Hansen.

Betydning for markedet og investorerne

Når udfordringerne omkring lagring af solenergi er overvundet, forsvinder der samtidig en væsentlig hindring for udbygningen af solcelleparker verden over, forudser Bent Hansen.

”Vi nærmer os med hastige skridt det punkt, hvor solenergi for alvor er konkurrencedygtig på alle afgørende parametre: effektivitet, forsyningssikkerhed og pris. Selvom energiformen står stærkt på energimarkedet allerede i dag, så ser fremtidsudsigterne overordentligt lovende ud – ikke mindst for investeringer i solenergi”, slutter han.   

 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.