Tre gode råd før du investerer i solenergi

Når du overvejer at investere i solenergi, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Udover at være bevidst om din egen investeringsstrategi, bør du naturligvis undersøge udbyderen og økonomien i de udbudte aktieprojekter grundigt.


#1: Læg en investeringsstrategi
Uanset om du er ny eller erfaren investor, er det afgørende, at du er bevidst om din investeringsstrategi. Det handler grundlæggende om, at du bør afklare dit budget, din tidshorisont, dine forventninger til afkast samt din risikoprofil, inden du foretager en investering. Har du allerede en investeringsportefølje, skal du også kende din eksisterende fordeling af aktivklasser.

Du bør også gøre op med dig selv, om du ønsker selv at tage aktiv del i forvaltningen af dine investeringer, eller om du er mere til passive investeringer, hvor du lader en investeringspartner hjælpe dig.

Hos Obton er en investering i solenergi en passiv investering, hvor det er Obton, der står for al administration og drift. Minimumsindskuddet er DKK 750.000.

Når du investerer i solenergi, får du typisk den bedste forrentning ved at tænke langsigtet. Det vil sige, at dit afkast stiger over tid, så jo længere tid du beholder dine solaktier, jo mere får du ud af din investering. Går du efter en hurtig kursgevinst, bør du overveje at investere i noget andet.
  

#2: Vurder udbyderens økonomiske nøgletal og historik i branchen
Når du har bestemt dig for at investere i solenergi, bør du undersøge de forskellige udbydere, der er i markedet – fx ved at tjekke udbydernes økonomiske nøgletal på www.proff.dk. Her kan du blandt andet se likviditets-, afkastnings- og soliditetsgrader, hvilket kan give dig et indblik i stabiliteten og udviklingen i virksomhedernes levetid.

Undersøg også om den enkelte udbyder har nogle referenceprojekter, som kan give dig et praj om, hvordan virksomheden tidligere har performet, og om investorerne har fået det, de er blevet stillet i udsigt. Spørg eventuelt efter referencepersoner. Ofte er det også et godt tegn, hvis mange investorer har investeret mere end én gang.

Du bør også hæfte dig ved om udbyderen har en såkaldt FAIF-tilladelse fra Finans tilsynet. FAIF-tilladelsen sikrer, at virksomheden skal overholde en række lovkrav, der beskytter dig som investor.

#3: Nærlæs prospekterne for de enkelte aktieprojekter
Inden du lægger dig fast på en investering i et specifikt sol-aktieprojekt, er det en god idé at nærlæse prospektet. Du bør især kigge på, hvordan risikoprofilen ser ud, og om der er lavet en optimistisk eller konservativ budgettering. Er du ikke selv kyndig i at læse regnskaber og budgetter, kan du eventuelt vælge at rådføre dig med din revisor eller en anden uvildig investeringsrådgiver.    

Du bør også tjekke hvilke lånetyper, der bruges til finansieringen af projektet og hvilke vilkår, der er forbundet med disse lån. Den optimale løsning er, at bankerne kun har pant i selve aktiverne (solcellepanelerne), og at du som investor aldrig kan hæfte for mere end dit eget indskud.

Prospektet bør også beskrive, hvordan solindstrålingen for solcelleparkerne bliver vurderet, og hvordan degenerering i solcellernes effektivitet af den årlige produktion bliver beregnet. Er der taget højde for almindelig slitage, og hvordan er omkostningerne til service og vedligeholdelse (O&M), forsikring samt jord-/tagleje af solcelleparkerne? Jo flere langsigtede aftaler udbyderen har indgået med sine samarbejdspartnere, des bedre kender man omkostningsniveauet forud.

Du skal også huske at tjekke, om der er indregnet en skrotværdi for solcellepanelerne. Hos Obton bliver der afsat midler til bortskaffelse til trods for, at vores erfaringer viser, at brugt-markedet for solpaneler er særdeles aktivt.

Endeligt bør du forholde dig til de administrationsomkostninger, der er forbundet med din investering. Det vil sige hvor meget du skal betale for den løbende drift og administration. I gennemsnit betaler mange investorer 2-3% i årlige administrationsomkostninger, hvor vi hos Obton tager ca. 1%. Frem for alt skal du dog forholde dig til det samlede afkast, der tilfalder dig som investor.

Prospekt for Obton Solenergi Stabil
I prospektet for Obton Solenergi Stabil kan du finde svar på alt det ovenstående og meget mere.
Hent prospektet her og se hvordan du kommer i gang

Du har også mulighed for at booke et møde med en af vores certificerede investeringskonsulenter, som kan gennemgå prospektet sammen med dig på et personligt møde enten hos dig eller hos os. Book et møde her

Relaterede artikler

Derfor udvikler og opfører Obton flere solcelleparker helt fra bunden

Adgang til nye, upcoming markeder og konkurrencefordele er nogle af de afgørende faktorer for strategien.

Fra dyre solceller i rummet til en af de billigste energikilder på jorden

Solcelleteknologiens udvikling gennem de seneste fire årtier er virkelig bemærkelsesværdig. Bliv klogere på den historiske fremmarch her.

Solindustrien arbejder på at løse udfordringen med solcelle-skrot

Hvad skal der ske med solcellerne, når de er klar til skrotning? Det spørgsmål står højt på dagsordenen i solindustrien, hvor man arbejder aktivt for at finde bæredygtige løsninger.

Solenergi sætter prisrekord - billigste energiform i historien

Prisen på solenergi er faldet markant, så denne produktionsform nu er den økonomisk mest fordelagtige. Det gør samtidig investering i solenergi yderst interessant.