Solenergi slår alle rekorder inden for bæredygtig energi

En ny rapport fra FN’s Miljøforsamling og Bloomberg viser en markant stigning i produktionen af bæredygtig energi inden for det seneste årti. Særligt solenergi stikker af fra de andre energiformer.

 

Solenergi udgjorde næsten halvdelen af den massive, bæredygtige energikapacitet på 1.236 GW, som blev taget i brug på verdensplan i det forgangne årti. Det overrasker dog ikke Obtons CEO Anders Marcus.

Rapporten er meget opmuntrende læsning. På kun ti år har solenergi flyttet sig fra at være anset som en forholdsvis usikker investering til rent faktisk at være en afgørende drivkraft i en verdensomspændende grøn omstilling,” siger han.

I dag ligger solenergi øverst på listen over alle større energiteknologiers nye kapaciteter – både de fossile og CO2-neutrale energikilder.

I løbet af de seneste ti år er 638 GW solenergi blevet taget i brug, mens kul-drevet energi kommer ind på en andenplads med en forøgelse af kapaciteten på 529 GW. Vindenergi og gas ligger på tredje- og fjerdepladsen med henholdsvis 487 GW og 438 GW.

”For ti år siden ville ingen have troet på, at der ville blive investeret 1,3 billioner dollars i solenergi. Men det blev der. I Obton fik vi tidligt øje på potentialet, og vi har været heldige i vores samarbejde med fremsynede entreprenører og finansieringspartnere, som har hjulpet os til at blive en af Europas største investorer i solenergi, siger Anders Marcus.

Fra intet til alt

For helt at kunne forstå de gigantiske fremskridt inden for bæredygtige energiformer såsom sol- og vindenergi, skal man skrue tiden tilbage til januar 2010. 

Dengang var sol- og vindenergi – med FN-rapportens egne ord – ”blot prikker i horisonten”. Samlet udgjorde de to energiformer kun 4 % af verdens samlede kapacitet til energiproduktion – og det med god grund, forklarer Anders Marcus.

”For ti år siden var det meget bekosteligt at producere sol- og vindenergi. Energiformerne var stærkt afhængige af statsfinansiering for at være gangbare. Derudover var faldende energipriser og den langsomme økonomiske vækst efter finanskrisen en trussel mod den fortsatte investering i bæredygtig energi,” påpeger han og fortsætter:

”Når vi spoler tiden frem her til slutningen af 2019, udgør sol- og vindenergi nu imponerende 18 % af verdens samlede kapacitet til energiproduktion. Det er faktisk lidt af en revolution inden for bæredygtige energikilder”.

Markant lavere omkostninger

I FN-rapporten bliver der også kigget på de såkaldte ’normaliserede omkostninger ved produktion af energi’ (LCOE) – en målestok, der muliggør sammenligning af forskellige metoder til energiproduktion. Når man kigger på disse tal, er reduktionen i omkostningerne ved bæredygtig energiproduktion ret bemærkelsesværdig.

I anden halvdel af 2009 kostede en megawatt-time (MWh) 304 dollars at producere ved brug af solenergi. Ti år senere (i første halvdel af 2019) kan den samme mængde MWh produceres for blot 57 dollars – et fald i omkostningerne på hele 81 %.

I de fleste lande er solenergi derfor blevet en af de billigste løsninger, når man overvejer at investere i øget kapacitet til energiproduktion.

Ifølge Anders Marcus er der flere faktorer, der spiller ind i den udvikling.

”Faldet i omkostninger og den teknologiske udvikling er drevet af skarp konkurrence – ikke kun hos solcelleproducenterne, men også blandt de aktører, der vinder budrunderne om bæredygtig energi. Derudover har de seneste årtis lave finansieringsomkostninger også spillet en rolle i solenergiens fremmarch,” forklarer han.

Fortsat dominans i det næste årti 

Selvom resultaterne gennem de seneste ti år har været imponerende, forventer Anders Marcus, at solenergi kommer til at spille en endnu større rolle i den grønne omstilling i årene fremover.

”Solenergi er modnet som teknologi og kan i dag konkurrere på lige fod med de langt fleste andre energikilder. Derfor oplever vi også en stærk stigning i indkøb af solcelleparker og afsætningsaftaler med lokale energiselskaber, siger han.

Et nyligt eksempel på dette er Obtons kontrakt med canadiske TC Energy Corp om opkøbet af mere end halvdelen af energiproduktionen i et 170 MW-solcelleanlæg nær Alberta. 

”Investering i solenergi og efterspørgslen på den grønne strøm derfra vil kun blive større i fremtiden. Det eneste spørgsmål er, om de involverede aktører i stand til at imødekomme denne efterspørgsel, siger Anders Marcus.

 

Læs hele rapporten fra FN's Miljøforsamling (UNEP) og Bloomberg NEF her

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.