Solenergi i Danmark – hvor skal anlæggene placeres?

Vi skal have solceller på både tage og marker, hvis vi skal rykke på de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark. Hos Obton satser vi på udvikling af de jordbaserede anlæg.  

Placering af nye solcelleparker kan være vanskeligt i Danmark. Mange borgere frygter, at vi ødelægger vores smukke natur og foreslår i stedet, at vi kun opfører taganlæg. Men er det overhovedet nok, hvis vi skal rykke på den grønne omstilling?

”Det korte svar er nej. Hvis mængden af solenergi skal tidobles, sådan som regeringen foreslår, så skal vi bygge nye anlæg både på tage og på marker,” lyder meldingen fra Jacob Bonde, der er Senior Business Development Manager hos Obton. Han er ansvarlig for Obtons udviklingsaktiviteter i Danmark og arbejder lige nu på at realisere en stor pipeline af jordbaserede solcelleparker rundt omkring i Danmark.

”Vi er på ingen måde modstandere af taganlæg. Det giver utrolig god mening at udnytte denne type arealer, men taganlæggene kan bare ikke stå alene, hvis vi vil have solenergi til at blive en større del af den grønne omstilling herhjemme. Og hos Obton har vi valgt at satse på udvikling af jordbaserede anlæg,” siger Jacob Bonde.

For Obton handler valget om jordbaserede anlæg også om at få nok skala på anlæggene.
”Vi skal have anlæg på minimum 50-60 MW for, at det bliver rentable projekter. Og det kræver væsentlig mere plads, end vi kan finde på tagene,” fastslår han.  

Masser af taganlæg på vej

Mikkel Kring er partner i firmaet Our New Energy, der hjælper både Obton og andre danske virksomheder med at lave de såkaldte PPA’er (elsalgsaftaler med private aktører). Han ser en stor fremtid for dansk solenergi – og i den grad også for taganlæggene. 

”Vi forventer, at solenergi på tagene kommer til at vokse rigtig meget i de kommende år. Det er på tagene, at det starter for rigtig mange virksomheder, men det går også op for mange efterfølgende, at det ikke kan tilfredsstille deres behov, og derfor ønsker de også at bygge solcelleanlæg på markerne i nærheden af deres virksomheder,” siger Mikkel Kring.

Han påpeger, at udviklingen hos virksomhederne også bliver drevet af behov for større forsyningssikkerhed og en sikring af elpriserne over en længere årrække.

Solceller i stedet for halm

En anden af Obtons nære samarbejdspartnere på de danske solprojekter er Carsten Brinck, der er stifter og partner i konsulentfirmaet Brinckmann Group. Han er enig i, at vi skal have storskala på de jordbaserede anlæg i Danmark for at skabe en fornuftig økonomi i det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den mængde landbrugsjord, der i dag bliver brugt til energiproduktion, vil stige. 

”Allerede i dag har vi landbrugsjord med stor energiproduktion, fordi der bliver dyrket halm til halmfyring. Halmfyring udleder dog rigtig meget CO2, og derfor ville denne energiform blive reduceret i de kommende år, forklarer Carsten Brinck og fortsætter.

”Vi forventer, at 2-3% af den danske landbrugsjord kommer til at gå til solcelleparker, hvis regeringens ambitioner om en tidobling af kapaciteten bliver nået. Så samlet set vil vi formentlig få en reduktion af det samlede landbrugsareal til energiproduktion i Danmark, fordi halm bliver erstattet af solceller. Personligt synes jeg, det er en fair handel i forhold til at fremme den grønne omstilling,” siger han.

Hvorfor investere i dansk solenergi med Obton?
  • Der er bred politisk opbakning til mere vedvarende energi fra både stat og kommuner
  • Vi har gode rammevilkår og gennemskuelige processer for udvikling af solenergi-projekter
  • Storskala-projekter er rentable og kan opføres på markedsvilkår, dvs. uden støtteordninger fra staten
  • Vi har et stabilt investeringsmiljø og kan opnå attraktiv finansiering, fordi banker og realkreditinstitutter er vant til at finansiere grøn energi i Danmark
  • Vi mærker en stor efterspørgsel fra virksomheder, som ønsker at aftage mere grøn strøm fra solceller
  • Det danske energiforbrug vil blive fordoblet frem mod 2030, fordi mere og mere skal over på el. Fx tog, elbiler og i industrien.
  • Solenergi er et godt supplement til vindmøller, som producerer mere om vinteren

Udfordringer ved dansk solenergi?
  • Nabohøringer, myndighedsbehandling, nettilslutningsdialog med Energinet mv. tager lang tid – normalt 2-4 år
  • Vi har færre solskinstimer end i fx Sydeuropa, men på grund af kraftigt faldende priser på komponenter hænger investeringscasen nu sammen
  • Vi skal have storskalaanlæg på min. 50-60 MW for at sikre rentabiliteten


Se paneldebat herunder og få flere perspektiver på fremtiden for solenergi i Danmark.

Optagelsen varer knap 40 min.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.