Solaktier - et robust alternativ på et turbulent aktiemarked

2019 bliver et turbulent aktieår – men det stabile alternativ skinner klart.

Signalerne er tydelige. Den heftige tumult på aktiemarkederne i 2018 var efter alt at dømme et forvarsel om den skæbne, der venter den ellers så populære investeringsvare i de kommende år.

I sin årlige undersøgelse af institutionelle investorer fastslår verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, at bekymringen for en nedtur på aktiemarkederne er markant blandt de største investorer.

Undersøgelsen er foretaget blandt 230 af Blackrocks største kunder, altså eksempelvis pensionskasser og forsikringsselskaber, som samlet forvalter over 45.000 mia. kr., og de peger i overvejende grad på, at de er på vej til at sælge ud af aktiebeholdningen.

I gennemsnit har 51 procent kurs mod en nedgearing. Det tilsvarende tal i 2018 var 35 procent. Nedgearingskursen er især udtalt i Nordamerika, hvor to-tredjedele svarer, at de vil skære ned på aktier, mens det står knap så grelt til i Europa, hvor 27 procent er parat til at reducere i mængden af aktier.

Læg dertil at superinvestoren Warren Buffett i fjor forudså en større nedtur på markederne og trak mere end 700 mia. kr. ud af sin aktiebeholdning.

Jo, signalerne er tydelige. Også i Danmark, hvor daværende ATP-chef Christian Hyldahl i 2018 advarede danskerne. 10 ikke-imponerende aktieår ventede forude, mente han.

Behov for aktieskepsis

I første omgang dykkede kurserne rundt omkring i det forgangne år. 2018 var ingen kursfest som årene forinden. Det hele har rettet sig i 2019, men end ikke mere positive svingninger på markederne kan fjerne mistanken om, at der lurer turbulens forude.

“Vi er skeptiske lige nu. Det er man nødt til at være,” lyder meldingen fra aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen.

Når han siger, som han siger, så skyldes det blandt andet, at centralbankernes heftige stimulans af markederne de seneste mange år er så nedadgående, at vi (formentlig) er nået til slutningen af et opsving, og at en stigende rente på sigt kan gøre obligationer attraktive igen.

Ikke tid til grådighed

Rundt omkring i investeringslandskabet er man begyndt at gardere sig mod det, der måtte komme. Eksempelvis har man i investeringsbanken Carnegie besluttet sig for at skrue lidt ned for aktieblusset.

“Vi mener ikke, at det er tid til at være alt for grådige, og at der fortsat kan forventes en del usikkerhed,” udtaler chefstrateg i Carnegie, Henrik Drusebjerg, i en kommentar.

Så sent som i december lød meldingen fra den mægtige amerikanske centralbank, FED, at man i 2019 imødeså to rentestigninger og en fortsat neddrosling af bankens ejerskab af statsobligationer. Begge blev sidenhen justeret i mere lempelig retning med en efterfølgende fremgang på aktiemarkederne til følge. Et godt eksempel på, at vindene blæser i flere retninger i øjeblikket og formentlig vil fortsætte med at gøre det i månederne og årene, der kommer.

“Vi er på vej ind i en periode, hvor det normalt ikke er særligt gunstigt at have aktier. De ting, som vi kan læse i Blackrock-rapporten, er de samme, som jeg har talt med vores kunder om det seneste år. Men vi tolker det sådan, at vi også kommer til at opleve gode perioder. Starten på 2019 har været god, og vi mener, at det er meget retningsgivende, når vi kigger fremad. De store udsving vil fortsætte,” siger Jacob Pedersen.

Hvad gør man nu?

Hvordan griber man som investor en fremtid og situation an, hvor det, mere end det har været tilfældet de seneste år, er usikkerheden, der fører an?

Svaret er enkelt: Tilpas din risikoprofil og gør din portefølje modstandsdygtig.

Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal sælge hele beholdningen af aktier. Tværtimod. Det betyder, at det er vigtigt at have investeringsalternativer, der er mere modstandsdygtige over for udsving og konjunkturer, i sin portefølje.

Et godt bud på et alternativ er solenergi, der bogstaveligt talt er et brandvarmt emne blandt investorerne i øjeblikket.

Det kan man ikke mindst aflæse af besvarelserne i den store Blackrock-undersøgelse. Her svarer over halvdelen af de adspurgte, at de i 2019 har tænkt sig at skrue op for investeringer i fysiske aktiver som infrastruktur og energiprojekter samt i ejendomme.

Særligt investeringer inden for grøn energi har vist sig interessante de senere år. Ifølge MSCI, der er en førende leverandør af aktieindekser, har investorer, der har inkluderet grønne investeringer og undladt at investere i kul, olie og gas i gennemsnit opnået et udbytte på 13 procent, når man måler i perioden siden 2010. Det tilsvarende afkasttal for investorer, der har medtaget kul, olie og gas, er 11,8 procent.

Kæmpe interesse for sol

Den grønne interesse mærker man også hos danske Obton, der har bygget en milliardforretning op om investeringer i solcelleprojekter. Selskabet investerede i den første solcellepark for 10 år siden, og siden da er projekterne bare vokset.

“Vi oplever kæmpe interesse inden for solprojekter. Det spreder sig som ringe i vandet i øjeblikket, og jeg tror bare, interessen vil vokse. Vi kan se, at vores investorer kommer igen, og vi kan se, at vores projekter bliver cirka fordoblet fra gang til gang,” siger partner og investeringsdirektør Oliver Peters.

I øjeblikket tilbyder Obton investorer at placere minimum 750.000 kr. i projektet ’Obton Solenergi Stabil’. Det er opfølgeren til to succesfulde projekter kaldet Solenergi Global og Obton Solenergi Balance. Begge er baseret på indtjeningen fra store porteføljer af europæiske solcelleparker.

Med opjusterede afkast på henholdsvis 20 procent og 15 procent har projekterne, der begge er fuldtegnet med en aktivsum på 2,4 mia. kr., indtil videre vist sig givtige.

Dertil kommer, at der er tale om en investeringsform, der er ganske stabil. Solen skinner ikke lige meget altid, men faktisk viser statistikken, at produktionen blot afviger med plus/minus 1,5 pct. over en 20-årige periode. Det hjælper også her, at der investeres på tværs af en række forskellige lokationer og til en fast afregningspris.

"Den mest fremtrædende risikofaktor er de statstilskud, man får for strømmen, men den risiko har dog aldrig været mindre end lige nu. Det skyldes, at den politiske risiko i solcelleprojekter er faldet markant i takt med reduktionen af de tilskud, der gives til solcellestrøm. I dag kræver et solcelleanlæg kun cirka en tredjedel af den støtte, som et nyt a-kraftværk kræver. Det betyder, at solenergi nu kan konkurrere med de traditionelle energiformer," siger Oliver Peters.

  

5 grunde til at investere i solenergi:
  • Solenergiinvesteringer er modsat eksempelvis aktier uafhængige af konjunktursvingninger. Det giver en højere grad af forudsigelighed.
  • Afregningen med strømpriserne sker til faste priser, der typisk er forhandlet mange år frem i tiden.
  • Prisen på solceller er kraftigt faldende, og teknologien er nem at etablere, hvis man har arealerne til det.
  • Mulighed for at investere via puljeprojekter og på tværs af lande og parker sikrer en ideel risikospredning.
  • Solenergi giver et højt og stabilt udbytte. Blandt andet takket være faste afregningspriser, høj efterspørgsel efter strøm (også i fremtiden) samt stabil solindstråling.

Hent investormateriale om Obton Solenergi Stabil her

 

Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op. Derfor er mange investeringer i risiko for store kursfald.

Find en sikker havn i solen

Der er god grund til at fokusere på solen, hvis man vil have en solid investering i den globale grønne omstilling.

Hvor­dan hol­der man sin po­r­te­føl­je sta­bil i en kri­se­tid?

Solenergi er tæt på at være én af de mest stabile investeringer, man kan gøre sig. Også i krisetider.

Investering i sol gavner klima og bundlinje

En investering i solcelleparker giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst, for solenergi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.