Søg investerings-ly i solenergi

Risikojustér din samlede investeringsportefølje og overvej en markant mindre risikabel investering som solenergi. Her får du samme forventede afkast som fra aktieinvesteringer.

Usikkerheden har indfundet sig: Investorerne mærker den, aktieanalytikerne er i den grad opmærksomme på den og Rådet for Afkastforventninger har indlejret den turbulente udvikling på investeringsmarkederne i løbet af det seneste år i deres prognoser. I efteråret 2020 offentliggjorde rådet sine forventninger til første halvår 2021:

”Det forventede afkast over de næste fem og ti år er lavere for næsten alle aktivklasser end ved den forrige opdatering af samfundsforudsætningerne i juni 2020. Ved seneste opdatering var de finansielle markeder stadig hårdt ramt af coronakrisen. Siden er renter og kreditspænd faldet, og aktiekurser er steget. Det medfører lavere forventninger til de fremtidige obligations- og aktieafkast,” fremgår det af rådets rapport.

Dyrt og nervøst aktiemarked

I Sydbank sidder en af Danmarks mest citerede økonomer, aktieanalysechef Jacob Pedersen, og følger aktiemarkedet tæt. Da Rådet for Afkastforventninger i kom med sit bud på fremtiden, var et længerevarende fald i renterne helt centralt, og det har været givtigt for aktiemarkedet.

”Aktiemarkedet er dyrt nu, uanset hvordan man måler på det, og det har i høj grad været påvirket af, at centralbankerne har øget dosen af doping i form af lavere renter,” siger han og tilføjer, at scenariet har ændret sig for nyligt i og med, at den amerikanske 10-årige rente steg markant i starten af marts 2021.

Det gav genlyd på aktiemarkederne:

”Det er investorerne blevet nervøse over. Et langt stykke hen ad vejen har aktiemarkedet taget forskud på, at verden bliver normal igen, og hvis det kikser, så står vi med et problem,” lyder det fra Jacob Pedersen.

Han mener, at vi lige nu ser en rotation i aktiemarkedet, hvor mange aktier er blevet ekstremt dyre under coronakrisen. Han gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af at justere sin portefølje som privatinvestor.

”Man bør hele tiden sørge for at have det rette mix af aktier, obligationer og alternative investeringer. Der er ingen tvivl om, at efter den aktieoptur vi har haft siden marts 2021, så er der en tendens til, at nogen glemmer at få trimmet porteføljen og få omlagt den, så den matcher ens risikoprofil,” mener Jacob Pedersen.

Søg ly i solenergi

Oliver Peters, investeringsdirektør og partner hos Obton, der udbyder investeringer i solenergi, kunne ikke være mere enig. Han mener, det er vigtigt, at du som investor en gang imellem stopper op og ser fremad og spørger dig selv: Hvor tror du, at markedet er på vej hen?

Han mener, at det nuværende usikre aktiemarked bør få enhver investor til at kigge sig om efter mindre risikable investeringer, som de kan krydre deres portefølje med.

”Du kan søge ly i solenergi, der har et afkast som det, man forbandt statsobligationer med i gamle dage. Du får ikke noget fantasihøjt afkast, men du får et stille og roligt afkast med en relativ lille risiko,” siger han.

Han mener, der er en tendens til, at mange danske investorer har en stor beholdning af danske aktier, som jo klarede det fantastisk sidste år. Men at det, selv om det ser godt ud i porteføljerapporten, udgør en risiko.

”Fordi aktierne er spurtet afsted, udgør de nu formentlig en større andel af deres portefølje, end de ud fra en risikovurdering ønskede i sin tid. De bør derfor rebalancere porteføljen. Vi oplever, at mange af dem, der gør det hos os, opnår et højere afkast og en lavere risiko,” siger han.

Solenergi tager førertrøjen i udbygningen af vedvarende energi i Europa

Ny rapport fra den europæiske energitænketank Ember viser, at udbygningen af solenergi går sin sejrsgang over hele Europa.

Brugte solcellemoduler sælges videre eller sendes til genanvendelse

Når Obton bortskaffer brugte solcellemoduler, sendes de defekte til genanvendelse, mens resten sælges videre.

Solenergi står for den største årlige stigning nogensinde, viser ny IEA-rapport

Den samlede kapacitet af nyinstalleret solenergi kommer til at slå alle rekorder i 2023 og 2024.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.