Søg investerings-ly i solenergi

Risikojustér din samlede investeringsportefølje og overvej en markant mindre risikabel investering som solenergi. Her får du samme forventede afkast som fra aktieinvesteringer.

Usikkerheden har indfundet sig: Investorerne mærker den, aktieanalytikerne er i den grad opmærksomme på den og Rådet for Afkastforventninger har indlejret den turbulente udvikling på investeringsmarkederne i løbet af det seneste år i deres prognoser. I efteråret 2020 offentliggjorde rådet sine forventninger til første halvår 2021:

”Det forventede afkast over de næste fem og ti år er lavere for næsten alle aktivklasser end ved den forrige opdatering af samfundsforudsætningerne i juni 2020. Ved seneste opdatering var de finansielle markeder stadig hårdt ramt af coronakrisen. Siden er renter og kreditspænd faldet, og aktiekurser er steget. Det medfører lavere forventninger til de fremtidige obligations- og aktieafkast,” fremgår det af rådets rapport.

Dyrt og nervøst aktiemarked

I Sydbank sidder en af Danmarks mest citerede økonomer, aktieanalysechef Jacob Pedersen, og følger aktiemarkedet tæt. Da Rådet for Afkastforventninger i kom med sit bud på fremtiden, var et længerevarende fald i renterne helt centralt, og det har været givtigt for aktiemarkedet.

”Aktiemarkedet er dyrt nu, uanset hvordan man måler på det, og det har i høj grad været påvirket af, at centralbankerne har øget dosen af doping i form af lavere renter,” siger han og tilføjer, at scenariet har ændret sig for nyligt i og med, at den amerikanske 10-årige rente steg markant i starten af marts 2021.

Det gav genlyd på aktiemarkederne:

”Det er investorerne blevet nervøse over. Et langt stykke hen ad vejen har aktiemarkedet taget forskud på, at verden bliver normal igen, og hvis det kikser, så står vi med et problem,” lyder det fra Jacob Pedersen.

Han mener, at vi lige nu ser en rotation i aktiemarkedet, hvor mange aktier er blevet ekstremt dyre under coronakrisen. Han gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af at justere sin portefølje som privatinvestor.

”Man bør hele tiden sørge for at have det rette mix af aktier, obligationer og alternative investeringer. Der er ingen tvivl om, at efter den aktieoptur vi har haft siden marts 2021, så er der en tendens til, at nogen glemmer at få trimmet porteføljen og få omlagt den, så den matcher ens risikoprofil,” mener Jacob Pedersen.

Søg ly i solenergi

Oliver Peters, investeringsdirektør og partner hos Obton, der udbyder investeringer i solenergi, kunne ikke være mere enig. Han mener, det er vigtigt, at du som investor en gang imellem stopper op og ser fremad og spørger dig selv: Hvor tror du, at markedet er på vej hen?

Han mener, at det nuværende usikre aktiemarked bør få enhver investor til at kigge sig om efter mindre risikable investeringer, som de kan krydre deres portefølje med.

”Du kan søge ly i solenergi, der har et afkast som det, man forbandt statsobligationer med i gamle dage. Du får ikke noget fantasihøjt afkast, men du får et stille og roligt afkast med en relativ lille risiko,” siger han.

Han mener, der er en tendens til, at mange danske investorer har en stor beholdning af danske aktier, som jo klarede det fantastisk sidste år. Men at det, selv om det ser godt ud i porteføljerapporten, udgør en risiko.

”Fordi aktierne er spurtet afsted, udgør de nu formentlig en større andel af deres portefølje, end de ud fra en risikovurdering ønskede i sin tid. De bør derfor rebalancere porteføljen. Vi oplever, at mange af dem, der gør det hos os, opnår et højere afkast og en lavere risiko,” siger han.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.