Sådan får du både sikkerhed og afkast i en tid med negative renter

De seneste års rentedyk har tvunget investorerne til at kigge sig om efter alternativer til de mere sikre obligationsbårne værdipapirer.

Den ekstremt lave rente har vendt op og ned på verden.

I hvert fald den del af den, der knytter sig til investering og afkast.

Hvor investorerne tidligere kunne placere penge i relativt sikre investeringer som realkredit- og statsobligationer i robuste lande og alligevel opnå et pænt afkast, så er den mulighed reelt lukket.

De lave renter - eller ligefrem negative - renter har pillet pynten af investeringsafkastene, som efteråret piller bladene af en bøgeskov, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det ændrer sig.

“De lave renter er et udtryk for, at forventningerne til fremtiden bestemt ikke er positive. Jeg tror desværre, at vi vil se lave renter meget langt frem i tiden,” siger partner og investeringsdirektør i Obton Oliver Peters.

Flere forklaringer

Negative renter betyder, at man skal betale penge for at have penge stående, og de er et udslag af flere ting. Først og fremmest så er opsparingsiveren stor i flere lande, hvor man hellere vil spare end forbruge - umiddelbart sundt - men ikke for finansmarkederne, fordi den lave efterspørgsel efter penge skaber et overskud af penge, hvilket er medvirkende til de negative renter.

Læg dertil, at centralbankerne i flere år har ladet seddelpressen køre flittigt i et forsøg på at holde hånden under økonomien, at handelskrigen den seneste tid har raset i forskellige tempi mellem giganterne USA og Kina, og at briternes brexit-dans ingen ende synes at tage.

Og det er altså i det virvar, at investorerne skal agere, og noget kunne tyde på, at mange finder det vanskeligt, når man er villig til at binde sine penge uden egentlig at få noget for det langt frem i tiden.

Negativt så langt øjet rækker

Ifølge en opgørelse fra børsdatavirksomheden Refinitiv forventes der i de fleste europæiske lande at være negative statsobligationsrenter i hvert fald i de kommende 10 år. En håndfuld lande - herunder Danmark - forudser endda negative renter 20 år frem i tiden.

Det kan man eksempelvis sammenholde med, at man aktuelt kan få realkreditobligationer med en løbetid på 30 år i Danmark til en rente på bare 0,5 pct. Der er altså noget, der tyder på, at de lave renter vil vare ved længe endnu. Og selvom man er villig til at binde sine penge i rigtig mange år, så er der kun en meget lav belønning, der efter eventuel inflation betyder, at ens købekraft ligefrem forringes.“En af udfordringerne er, at når det kommer til virksomheder og stater, så er gældsniveauerne meget høje i dag og generelt højere end før finanskrisen. Det betyder, at man faktisk ikke kan tillade, at renterne stiger markant, for så vil tingene gå helt i stå og mange virksomheder og også stater vil blive svært udfordrede,” siger Oliver Peters.

Udviklingen har fået stor betydning for investorerne. Hvor man tidligere kunne sikre sig en lille håndfuld procent i afkast på en obligationsinvestering, så er der nu intet eller meget lidt at hente. Det betyder, at mange er motiverede for at se sig om efter andre steder at placere pengene.

“Man kommer ikke rigtigt udenom, at man skal længere ud på risiko/afkast-kurven i dag. Så er det op til den enkelte, hvor langt man vil ud og hvor stor en risiko, man er villig til at tage,” siger Oliver Peters.

Aktier hænger ved

Mange investorer har foretrukket at øge deres eksponering mod aktier i takt med, at de har skruet ned for deres obligationer, og det har medvirket til pæne stigninger på aktiemarkederne de senere år.

Spørgsmålet er, om det kan fortsætte? Eller rettere: Spørgsmålet er, om den enkelte tror, at det kan fortsætte?

Gør man ikke det, så er det oplagt at orientere sig mod alternativer. Det kunne eksempelvis være vind- eller solenergi, ejendomme, gamle biler eller måske guld eller diamanter.

I Obton udbyder man netop alternative investeringer. Her er der tale om, at investorer for beløb fra 750.000 kr. og op kan købe sig ind i solcelleparker i Europa.

Og selskabet har stor succes. Flere tusinde investorer er allerede tjekket ind hos det aarhusianske selskab, og det interessante er, at man som investor kan få et flot afkast på typisk omtrent 8 pct. årligt for en forholdsvis begrænset risiko.

En beskeden mergevinst målt op imod risikoen

For Obtons solcelleprojekt gælder eksempelvis, at den såkaldt summariske risikoindikator, der angiver risiko-forholdet for et aktiv, lander på tre på en skala fra et til syv. På samme skala angives statsobligationer og realkreditobligationer i et sikkert land som Danmark lidt lavere til et to-tal, mens aktier eksempelvis angives til et fem-tal.

Til sammenligning er det ledende amerikanske S&P 500-indeks i snit steget omtrent 10 pct. årligt de seneste år. Altså en forholdsvis beskeden gevinst for den højere risiko.

“Set i det lys er solenergi og lignende investeringer interessante alternativer. Går man lidt ned i risiko og vælger sikre statsobligationer, så går man også meget ned i afkast. Vælger man modsat aktierne, så går man meget op i risiko, men belønnes ikke med et tilsvarende merafkast,” siger Oliver Peters.

Her bør man som investor dog også kigge på den tidshorisont, som man investerer indenfor.

Solcelleinvesteringer er langsigtede investeringer, som man ikke på samme måde som aktier kan købe og sælge fra dag til dag.

“Men man kan godt vælge at gå ud allerede efter tre eller fem år, og vores projekter ligger typisk og giver 5 pct. i årligt udbytte, så man får hvert år noget ud af det,” siger Oliver Peters.

Foruden et udbytte bliver resten af afkastet opsparet i solcelleprojekterne, der hele tiden vokser, fordi en del af overskuddet løbende investeres i nye anlæg.

Grøn investering - ren win-win for klimaet og investoren

Investeringer i grønne løsninger og bæredygtighed betaler sig. Investoren får en fornuftig risikospredning og er sikret et godt, stabilt afkast. Samtidig er grønne investeringer med til at afhjælpe klimaproblemer.

Bæredygtighed i fokus hos Obton

Hos Obton arbejder vi med ansvarlige investeringer og integration af ESG-forhold på tværs af hele vores forretning. Læs mere i vores nye Bæredygtighedsrapport.

Søg investerings-ly i solenergi

Er du nervøs for de store udsving på aktiemarkederne? Med en investering i solenergi kan du risikojustere din samlede investeringsportefølje.

Fuld fart på solenergien – kapaciteten stiger med rekordfart verden over

I 2020 bestod 91 procent af nyinstalleret vedvarende energi af sol- og vindenergi. Det viser nye tal fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi IRENA.