Sådan bliver solenergiens 2019

2018 var et begivenhedsrigt år inden for solenergi, og samme billede tegner sig for 2019. Her gennemgår Obtons projektchef Bent Hansen de tendenser, der kommer til at præge det nye år.Bent Hansen, projektchef hos Obton

Forudsigelse #1: Nye muligheder for lagring i stor skala

Der skal findes bedre løsninger på lagrings-udfordringen, hvis vedvarende energi skal blive ved med at spille en afgørende rolle i fremtidens energisystem.

Energilagring i stor skala er stadig i sin begyndelse i Europa, men vi bevæger os hele tiden langsomt mod en revolution. På det amerikanske marked er der fx kommet en række nye lagringsprojekter i 2018.

Vi har endnu til gode at se rentable investeringsmuligheder inden for energilagring, men jeg er overbevist om, at de vil komme, når batterieffektiviteten stiger, samtidig med at priserne falder.

Forudsigelse #2: Flere PPA’er sikrer attraktive el-priser

I fremtiden vil vi i stadigt større grad se eksempelvis virksomheder eller forsynings- og energiselskaber indgå såkaldte Power Purchase Agreements (PPA’er) direkte med udviklere af solenergiprojekter.

Vi har allerede set flere eksempler på PPA’er i Spanien, der stadig er et af de bedste steder i Europa for solenergi på grund af den høje solindstråling. Disse aftaler direkte mellem aftager og udvikler vil vi se flere af 2019.

Efter et tilbageslag i 2013 virker Spanien nu indstillet på at droppe sin afhængighed af fossil energi og atomkraft. Det understøttes af, at den spanske regering har annonceret to energiauktioner inden 2020 på hele 3,9 GW. Til sammenligning blev der i hele perioden fra 2007-2012 kun tilføjet 4,4 GW nye vedvarende energiprojekter i Spanien.

Disse udmeldinger fra Spanien er ligeså betydningsfulde, som de tilsvarende udmeldinger, der kom fra Frankrig og Holland i 2018.

Forudsigelse #3: Bifaciale solmoduler vinder frem

Markedet for solenergi er blevet forvænt med moduler, der fortsat bliver mere effektive, samtidig med at priserne på modulerne falder.

For øjeblikket er modulpriserne i Europa historisk favorable på grund af handelskrigen mellem USA og Kina, men på et tidspunkt må vi regne med, at priserne stabiliserer sig.

Vi må også formode, at den rasende udvikling i solmodulernes effektivitet på et tidspunkt klinger af, men til gengæld er de såkaldte bifaciale solmoduler (der kan optage solenergi på begge sider af modulerne) ved at nå en pris, hvor de kan komme ind på mainstream-markedet.

Det vil givetvis øge effektiviteten på solcelleprojekter i en rum tid endnu, fordi studier har vist, at bifaciale moduler giver op til 11 procent mere energi end konventionelle.

Forudsigelse #4: Brexit bremser grøn omstilling i Storbritannien

Selv ikke de, der følger britisk politik tæt, tør komme med et bud på, hvordan Brexit-forhandlingerne ender. Men der er nok ingen tvivl om, at en såkaldt ”hård” Brexit, hvor EU og Storbritannien forlader hinanden uden en aftale, vil få økonomiske konsekvenser for begge parter.

Samtidig er det allerede tydeligt i britisk politik, at Brexit-forhandlingerne er så enorme, at de suger al politisk handlekraft fra andre emner på dagsordenen – så som omstillingen af det britiske energisystem.

Forudsigelse #5: Arbejdet for et fælles energimarked i EU fortsætter

Medlemslandene i EU arbejder i retning af et mere integreret fælles energimarked – i stedet for nationale energimarkeder.

Det indre fælles energimarked er afgørende for, at omstillingen fra fossilt baserede energisystemer til energisystemer baseret på vedvarende energi bliver så billig som muligt for forbrugerne.

Arbejdet i EU understøttes af, at medlemslandene meget forsigtigt har påbegyndt omstillingen fra de traditionelle energisystemer til et decentraliseret system på tværs af landegrænser, hvor vedvarende energi spiller en stadig større rolle.

EU’s lovgivningspakke (Clean Energy Package) fra 2018 var et vigtigt skridt i den retning, og 2019 kan blive året, hvor det indre energimarked for alvor begynder at tage form.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.