Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Derfor risikerer mange investeringer store kursfald.

Inflationen i Danmark fortsætter op.

I januar var inflationen 4,3%, når man sammenligner med samme måned året før. Det viser de seneste tal fra Danmarks statistik, som blev offentliggjort torsdag.

I november var inflationen 3,4%, og den faldt til 3,1% i december. Men nu er den altså igen steget.

Det er ikke unikt for Danmark. I euro-området er inflationen steget fra 5,0% til 5,1%, til trods for at ECB forventede, at inflationen ville falde.

Inflation er en udfordring for investorer, fordi den kan påvirke afkast negativt. Men der er stor forskel på, hvordan inflation påvirker forskellige aktivklasser.

Obligationer og aktier er i risiko

Obligationer er traditionelt blevet set som en ret sikker investering. Men afkastet har de seneste år også været meget beskedent. Og obligationer har faktisk særdeles høj risiko for kursfald ved inflation.

Det skyldes, at renterne ofte stiger for at modvirke inflationen. Og disse rentestigninger medfører kurstab på obligationer og dermed et dårligere afkast. Et negativt afkast er faktisk sandsynligt.

Aktier bliver ikke påvirket lige så direkte af inflation og rentestigninger. Men over en bred kam påvirker inflation afkastet på aktier negativt, hvis renterne som forventet stiger med inflationen. Det siger Michel Nimeh, som er Investment Manager ved Obton.

”Særligt de højt prissatte aktier, som handler på nogle meget høje forventninger til fremtiden, påvirkes negativt af stigende renter. Og denne type aktier udgør en pænt stor del af aktieindeksene,” siger Michel Nimeh.

Inflation kan gavne nogle aktivklasser

Ifølge Michel Nimeh kan inflationen potentielt gavne andre aktivklasser. Det gælder eksempelvis investeringer i ejendomme og infrastruktur samt hedgefonde. Alt afhængig af kontrakterne, kan disse aktivklasser få glæde af højere inflation, siger han.

Investeringer i Obtons solcelleparker er også godt beskyttet mod inflation. Og i visse tilfælde kan inflation endda gavne.

Ingen mørke skyer over solcelleparkerne

Obtons store solcelleparker er spredt i OECD-lande over hele verden. De giver solide afkast og god risikospredning. Og der er 3 grunde til, at de er beskyttet mod inflation:

  • Inflationen påvirker kun udgifterne marginalt: Driftsomkostninger udgør nemlig kun omkring 1/5 af de samlede udgifter i solcelleparkerne, mens omkring 4/5 af udgifterne udgøres af renter og afdrag.
  • Rentestigninger medfører kun meget begrænsede renteudgifter, da Obton primært har fastforrentede lån i vores solcelleparker.
  • Flere og flere af vores solcelleparker har PPA-aftaler, som løbende forlænges. Det betyder, at stigende energipriser vil gavne vores investorer. Her er inflation altså en fordel.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.