Olieselskaber ser lyset i grøn solenergi

Solcelleparker og tankstationer med solceller på taget er nu virkelighed hos flere af de store traditionelle olie- og gasselskaber. For ikke alene mærker de et politisk pres for mere klimavenlige løsninger. De kan også se, at vedvarende energi er god forretning, fordi markedet flytter sig i en grønnere retning.

Flere store olie- og gasselskaber som Total og Shell er i gang med en grøn “make over” og sløjfer dele af deres olieportefølje til fordel for bæredygtig energi - særligt solceller. Samtidigt tænker de rene energiløsninger ind i virksomhedens fremtidige klimastrategi.

Når selv olieselskaberne nu er begyndt at kigge mod solen, hænger det bl.a. sammen med, at den grønne vej er en rentabel forretning. Det forklarer Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri:

“Det er økonomisk attraktivt at få leveret energi fra vedvarende energi. Så de store olieselskaber flytter sig selvfølgelig i retning af, hvor markedet er for fremtiden. Den ligger på de vedvarende energikilder.”

Solen kaster lys over olieselskaberne

Den franske oliegigant Total, der er blandt verdens 10 største olieselskaber, investerer både i vind og sol - og særligt solen er omdrejningspunkt for et nyt og mere klimavenligt energiselskab.

Det giver sig bl.a. til udtryk i store solcelleparker i en bred vifte af lande, herunder Indien, Frankrig, Grækenland, Brasilien, Chile, Japan, Forenede Arabiske Emirater og Sydafrika. Og samtidig investerer Total også i batteridreven lagring af solenergi, og olieselskabet har hævet baren for udbud af vedvarende energi fra 1,9 GW i dag til 10 GW i 2023.

Også det hollandsk-britiske olieselskab Royal Dutch Shell, der med sidste års omsætning på 388.37 mia. dollars er verdens 2. største olie- og gasselskab, spejder efter solen. Shell har bl.a. store solcelleparker i Tennessee i USA, i Indien og i Sydøstasien og investerer store summer i vedvarende energi. Samtidig planlægger Shell at blive verdens største elselskab inden start 2030 - ved hjælp af de rene energiformer.

“Vi ved, at vind og sol er de billigste teknologier at investere i, hvis vi vil have ny elkapacitet. Og der kommer større og større efterspørgsel på el. Dermed er der tegnet en grøn og billig fremtid inden for vedvarende energi. Det er dér, investorerne søger hen,” siger Troels Ranis.

En tendens CEO hos Obton Anders Marcus bekræfter:

”De seneste år har vi oplevet en massivt stigende interesse for investeringer i solenergi. Den globale klimakrise og efterfølgende handlingsplaner som eksempelvis EU’s klimamål har medført en global efterspørgsel på solcelleparker, og det er blevet tydeligt for investorerne, at solenergi er en både stabil og god forretning.”

Aktier i sol- og vindenergi klarer sig da også langt bedre end aktier i fossile brændstoffer - først og fremmest, fordi omkostningerne til sol og vind er faldet. Ifølge finans.dk er prisen på solenergi faldet 85 pct. siden 2010, mens prisen på vindenergi er faldet 50 pct.

 Og ifølge en rapport fra International Energy Agency (IEA) er solenergi den vedvarende energiform, der vil stige allermest de næste fem år - bl.a. pga. den stigende efterspørgsel af el.

Olieselskabers u-turn inspirerer virksomheder

Den grønne omstilling kan smitte positivt af og brede sig som ringe i vandet til andre virksomheder, vurderer Troels Ranis:

“Det er glædeligt, at olieselskaberne har sat sig nogle klimamål. Det kommer til at skubbe til en udvikling blandt andre virksomheder, som med fordel kan lade sig inspirere af de her store olieselskaber,” siger han og fortsætter med at se klimaudfordringen med de danske virksomheders øjne:

“Bevidstheden omkring klima er høj i dansk erhvervsliv. Nu skal vi tage endnu flere værktøjer i brug for at også få transportsektoren og industrien med, så vi kan blive endnu mere uafhængige af fossile brændstoffer. Vores virksomheder er motiverede for, at 2030 målet om en 70 procent CO2 reduktion kan lykkedes - samtidig med, at vi holder fast i væksten, så økonomien kan udvikle sig positivt.”

Også i vores olierige naboland Norge blæser der nye vinde. Her har regeringen nu besluttet, at den stenrige norske oliefond, der hviler på et fundament af oliepenge og forvalter 9000 mia. norske kr., nu må investere i op til 120 mia. norske kr. i rene grønne miljøinvesteringer.

 

 

 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.