Negativ rentetid behøver ikke forringe dit afkast - tværtimod

Traditionelt "sikre" investeringer er blevet ugunstige i takt med rentedykket, og det har tæret på præmien for mange – særligt hvis man ikke ligger i den høje ende af metret for risikotolerance. Tendensen ser ikke ud til at ændre sig lige om hjørnet, og derfor kan alternative investeringer være et nyt bud på porteføljeoptimering.


Dyre og volatile aktier og markeder, usikkerheder, handelskrige mellem stormagter og et brexit, der begynder at ligne en evighedsaffære af udskydelser.

Det er ikke en nem verden at pleje sin formue i.

Før i tiden var det en lidt smallere sag at leve af en rente – hvis man havde omkring 15 mio. kr. på kistebunden, var det en reel mulighed at opnå et renteafkast, der kunne fungere som en bæredygtig indkomst. Formuen, som dette ville kræve, er dog uheldigvis lige godt tredoblet henover det seneste årti, viser beregninger fra Danske Bank.

Som eksempel kan Danske Bank fremhæve, at hvis en husstand, som har en årsindkomst på 588.000 kr. efter skat, skal opnå samme indkomst gennem renteafkast, så vil det kræve en formue på 57,4 mio. kr., som i dette tilfælde vil være investeret dels i statsobligationer og dels i realkreditobligationer.

Se på alternativer til aktier

I jagten på afkast er man altså givetvis i dag nødt til at acceptere en større risiko. Men den behøver ikke være så stor, som man måske tror.

Kigger man på andre muligheder end aktier og obligationer, findes der en del alternative investeringsmuligheder, som kan passe godt ind i enhver portefølje, og som kan give god risikospredning.

"Når vi er i et miljø, hvor de negative renter har spredt sig på både løbetider og geografi, så bliver det sværere at finde obligationer til porteføljen. Derfor kan det for nogle give mening at kigge mere mod aktier. De færreste ønsker dog, at aktierne kommer til at fylde alt for meget i porteføljen og derfor er alternative investeringer et åbenlyst alternativ," siger Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Alternativer kan selvfølgelig dække over mange ting: Energi, ejendomme, måske endda kunst, veteranbiler eller smykker. 

Obton udbyder eksempelvis investeringer i solenergi. For et minimumsindskud på 750.000 kr. kan man blive medinvestor i solcelleparker rundt omkring i Europa. 

"Alternativerne kan åbne døren for et lidt højere afkast, men omvendt kan de alternative investeringer også komme med en lidt højere risiko. Ofte er alternative investeringer nemlig mindre likvide og det indebærer altså en risiko," supplerer Søren V. Kristensen.

Bevar risikospredningen og tålmodigheden

Selvom alternative investeringer er attraktive i det nuværende marked, så er det vigtigt, at man naturligvis stadig spreder sin risiko og varierer sin portefølje.

"Det er helt sikkert, at ligeså forkert det ville være at have 100 pct. af sin formue investeret i én aktie, ligeså forkert ville det være at have 100 pct. placeret i vores produkt. Man skal sørge for at have noget risikospredning. Men til gengæld er udsvingene på vores investeringer meget små," pointerer Oliver Peters.

Solenergi tager førertrøjen i udbygningen af vedvarende energi i Europa

Ny rapport fra den europæiske energitænketank Ember viser, at udbygningen af solenergi går sin sejrsgang over hele Europa.

Brugte solcellemoduler sælges videre eller sendes til genanvendelse

Når Obton bortskaffer brugte solcellemoduler, sendes de defekte til genanvendelse, mens resten sælges videre.

Solenergi står for den største årlige stigning nogensinde, viser ny IEA-rapport

Den samlede kapacitet af nyinstalleret solenergi kommer til at slå alle rekorder i 2023 og 2024.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.