Klimakamp og forretning går hånd i hånd for mange investorer

Klimaet står højt på dagsordenen i disse år. Både nationalt og globalt. Det ses også blandt de større investeringsselskaber, som har fået øjnene op for, at forretning og bæredygtighed kan gå hånd i hånd.

Den grønne omstilling fra fossile energikilder til blandt andet sol- og vindenergi går hurtigere end nogensinde, og samtidig er investorerne blevet mere interesserede i at gøre bæredygtige forretninger.

En nyligt offentliggjort analyse udarbejdet af Kantor Gallup for Finans Danmark og Investering Danmark viser, at mere end 80 procent af danske investorer har interesse for bæredygtige investeringer. I samme analyse konkluderes det, at omtrent 70 procent af investorerne er villige til at acceptere et mindre afkast mod bæredygtige investeringer. Forudsat at omkostningerne ikke også stiger.

Den stigende interesse for bæredygtige investeringer mærker man tydeligt hos den danske virksomhed Obton. De forvalter mere end 13 milliarder kroner årligt - fordelt på 2500 investorer - som de investerer i solenergi.

»Det er områder, hvor man kan gøre en rigtig god forretning målt på flere parametre. Når man taler investering, taler man typisk om økonomisk afkast - og der ligger vi på 8 procent årligt inkl. løbende udbytter. Hvilket på den lange bane er ekstremt konkurrencedygtigt holdt op imod aktier,« siger investeringsdirektør i Obton, Oliver Peters.

»Der er også en anden side af det. Den klimamæssige gevinst. Der er mange flere, der de senere år har fået øjnene op for, at det ikke er ligegyldigt, hvad man investerer sine penge i. Vi ser en tendens til, at man også gerne vil investere med et godt og bæredygtigt mål for øje. Så det her er et godt eksempel, hvor man både kan gøre noget for sig selv, men også kan gøre noget for samfundet, miljøet og næste generation,« forklarer han.

Investerer man fx 1 mio. kr. i Obtons aktuelle aktieprojekt sparer man miljøet for det, der svarer til 101 årlige flyrejser tur/retur mellem København og New York. På den måde har man som investor mulighed for at blive CO2-neutral.

Tendensen til at rykke klimahensynet op på prioriteringslisten har især taget fart inden for den seneste håndfuld år.

»Hvis du spurgte for fem år siden, ville jeg have sagt, at for 99 procent af vores investorer lå afkast og risiko suverænt nummer et og to på prioriteringslisten. Altså ren, cool business. Men i dag kan man se, at der er flere og flere, for hvem det grønne islæt er lige så vigtigt. Det er dog ikke så vigtigt for dem, at de vil investere grønt mod det halve i afkast, men man vælger måske det her til og noget andet fra, hvis de to minder om hinanden i afkast,« vurderer Oliver Peters.

Væk fra venstrefløjen

Kampen for den grønne omstilling er typisk foregået på den politiske venstrefløj, hvor økonomisk gevinst ikke er blevet opfattet som et vigtigt parameter i forhold til klimamæssig bæredygtighed. Frederik van Deurs er stifter og CEO i virksomheden Green Innovation Group A/S, som arbejder med at matchmake grønne innovationer med kunder og kapital, og han ser en mentalitetsændring blandt investorer.

»Den grønne omstilling har jo traditionelt været et venstrefløjsprojekt. Men det har ændret sig. Jeg tror, at det handler om, at der er begyndt at være en ny bevægelse af folk, som mener, at det her klimaproblem er dødhamrende alvorligt. Og de store partnere vi sidder og forhandler med, de har jo også børnebørn, som skal bo på kloden i mange år. Derfor har de også en interesse i at redde miljøet,« fortæller Frederik van Deurs.

Oplagt for de lidt forsigtige investorer

Obton har gennem de seneste 10 år opført og driftet store solcelleparker rundt omkring i Europa med succes, og nu har man også blikket rettet mod andre dele af verden. Oliver Peters fortæller, at der i nær fremtid vil komme større projekter i både Canada og Australien.

Frederik van Deurs påpeger, at forretningsdelen er af afgørende betydning for ethvert fremskridt.

»Jeg synes, at der er grund til optimisme. Jeg tror, vi kommer til at se en meget hurtig grøn omstilling inden for den nærmeste årrække, fordi man begynder at se nogle forretningsmodeller, som fungerer. Grunden til, at den grønne omstilling er gået meget langsomt i en del år, er, at der ikke har været god forretning i det. Hvis man ser historisk på det, så har al omstilling været præget af forretning,« siger han.

Selvom finanskrisen i dag er et overstået kapitel, så spøger den alligevel i baghovedet på mange investorer. Her er solceller faktisk en oplagt mulighed til den forsigtige investor.

»Det er et fantastisk alternativ for folk, der godt vil have noget, der minder om en obligation, men som giver noget løbende udbytte - uden at have den store risiko, som aktier har. Folk mistede jo i gennemsnit 57 procent af deres aktiebeholdning ved sidste finanskrise,« siger Oliver Peters.

FAKTA:  3 fordele ved at investere i solceller

Herunder opstiller investeringsdirektør Oliver Peters tre fordele ved at placere dele af sin formue i solceller.

  1. Du gør noget gavnligt for miljøet. Og vi kan rent faktisk fortælle dig, hvad din investering svarer til i CO2-besparelse.
  2. Du får et afkast på omtrent 8 procent inkl. løbende udbytter. Vi har været i gang i 10 år og kan dokumentere vores solide track record, der viser at investeringsmodellen holder vand.
  3. Mindre konjunkturafhængig investering: Nogle aktier kan give et større afkast, men du kan også være uheldig at lide et stort tab. Den strøm, som vores projekter producerer, bliver solgt til en fast pris på 20-årige kontrakter og produktionen af strøm afviger historisk set kun med +/- 1,5%. Så man har ikke de store udsving undervejs.

Læs mere om investering i solenergi her

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.