Investering i sol gavner klima og bundlinje

En investering i solcelleparker giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst, for solenergi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det betyder også stor interesse for at investere i solenergi hos Obton.


Kig op på himlen. Dér ser du vores allerstørste energikilde – solen.

Hver time skinner solen så kraftigt på jorden, at dens energi svarer til hele klodens energiforbrug i ét år.

”Solen er vores kraftigste og vigtigste energikilde. Det er også solen, der varmer vand- og landmasserne op og derved skaber høj- og lavtryk, som får det til at blæse. Derfor skal vi lære at udnytte solens energi optimalt,” siger professor Jens Wenzel Andreasen fra DTU-Energi, der arbejder med solceller.

Og der er stor interesse for at udnytte solens energi. Ifølge Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi bestod 91 procent af nyinstalleret vedvarende energi i 2020 af sol- og vindenergi.

”Sol- og vindenergi komplementerer hinanden rigtig godt, fordi der er vindstille dage og ingen sol om natten. I princippet er der solenergi nok til, at vi kan lagre det, men det er en dyr løsning. Hver gang vi konverterer en energiform, er der et tab. Derfor er det bedst at bruge energien, når den bliver fremstillet,” siger Jens Wenzel Andersen.

I Danmark er det estimeret, at den optimale fordeling mellem sol- og vindenergi er 20-80 procent, mens den globalt er 50-50.

Bæredygtig investering i sol

Ifølge FN’s Klimapanel haster det med at gøre en indsats, hvis de nuværende klimaudfordringer ikke skal eskalere, og her spiller investeringer i solenergi en vigtig rolle.

”Lige nu er der meget vækst i solenergi. Det er primært de private investorer som investeringsselskaber og pensionskasser, der driver udviklingen, for investeringer i solcelleparker giver øjensynligt et tilfredsstillende afkast,” påpeger Jens Wenzel Andreasen.

Den betragtning er investeringsdirektør i Obton, Oliver Peters, enig i.

”Vi oplever en fortsat stigende interesse fra danske investorer for at investere i solenergi. Flere og flere vil gerne investere bæredygtigt og sætter pris på, at de med en investering i store solcelleparker hos os får dokumentation for den grønne effekt. Investeringen giver samtidig et økonomisk stabilt afkast på cirka 6,3 procent om året. Det er ganske pænt, når man holder det op imod den forholdsvise lave risiko, som er forbundet med investeringen” påpeger Oliver Peters.

Stigende efterspørgsel på grøn energi

Investeringsselskabet Obton er blandt Europas største investorer i solenergi og står bag over 900 solcelleparker over hele verden til en værdi af knap 18 mia. kr.

”Solcelleparker er kendetegnet ved en meget stabil og forudsigelig produktion af strøm, som sælges til faste priser på lange kontrakter. Det gør, at indtjeningen og afkastet er forudsigeligt i modsætning til aktier, som er mere volatile,” siger Oliver Peters.

Investeringer i solenergi er en langsigtet løsning, for efterspørgslen på den grønne strøm vil stige i de kommende år. Ifølge Dansk Energi kommer vi til at fordoble vores energiforbrug for at nå målet om en reduktion af CO2 på 70 procent i 2030.

Vores strømforbrug stiger, fordi mange af de grønne løsninger kræver mere strøm – f.eks. vores bilpark og transportsektor, der står for en tredjedel af det samlede energiforbrug.

”El-biler er en løsning, men udfordringen for flytrafikken er, at energitætheden i batterierne er for lav. Derfor arbejder man i øjeblikket på at udvikle syntetisk brændstof ved at omdanne strøm fra vedvarende energi til brændstof. Det kalder man Power-to-X,” fortæller Jens Wenzel Andreasen.

Stabil og bæredygtig investering

Ifølge International Energy Agency vil solenergi være den primære drivkraft i den globale vækst af vedvarende energianlæg. I 2019 udgjorde solenergi kun fire procent af verdens energifordeling, mens forventningen er, at solen i 2040 vil udgøre 29 procent af den samlede fordeling. Derfor er det en branche med et kæmpestort potentiale, lyder det fra Oliver Peters.

”Solenergi er en god investering, hvis man både vil investere med hjertet og hjernen. Det er en grøn, bæredygtig investering, der er med til at skabe en mere grøn verden med mindre CO2-udledning. Samtidig er det en investering, der igennem mere end 10 år har vist sig at give et stabilt afkast, og dermed også taler til fornuften, der er en væsentlig del af investeringsbeslutninger,” siger han.

 

Derfor er investering i solenergi et interessant alternativ:
  • Investering i solenergi er modsat aktier uafhængige af konjunktursvingninger. Det øger forudsigeligheden.
  • Afregning med strømpriserne sker til faste priser, der typisk er forhandlet mange år frem i tiden.
  • Prisen på solceller er kraftigt faldende, og teknologien er nem at etablere, hvis man har arealerne til det.
  • Solenergi er et oplagt aktiv at bruge til at skabe mere risikospredning i en investeringsportefølje.

Solenergi tager førertrøjen i udbygningen af vedvarende energi i Europa

Ny rapport fra den europæiske energitænketank Ember viser, at udbygningen af solenergi går sin sejrsgang over hele Europa.

Brugte solcellemoduler sælges videre eller sendes til genanvendelse

Når Obton bortskaffer brugte solcellemoduler, sendes de defekte til genanvendelse, mens resten sælges videre.

Solenergi står for den største årlige stigning nogensinde, viser ny IEA-rapport

Den samlede kapacitet af nyinstalleret solenergi kommer til at slå alle rekorder i 2023 og 2024.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.