IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.

Frem mod 2050 vil den samlede mængde af solenergi i verden blive mangedoblet. Det viser de seneste prognoser i rapporten World Energy Outlook 2022, som IEA udgav i oktober.

I 2022 har udviklingen fået et yderlige skub fremad, som er udløst af krigen i Ukraine. Krigen har nemlig skabt en ny og dybere politisk erkendelse af, at der er behov for markante og langvarige ændringer, som kan skabe mere bæredygtige og sikre energiforsyninger verden over.

Samtidig konkluderer IEA i rapporten, at den nuværende energikrise kan blive et decideret vendepunkt i den grønne omstilling, hvis der også kommer reel handling bag de politiske ord og hensigtserklæringer.

Løsninger og barrierer
Løsningerne er tilgængelige, og privat kapital er parat til at finansiere meget mere vedvarende energi. Udfordringen er til gengæld at fjerne barriererne for udbredelse af vedvarende energi og frigøre dets fulde potentiale. Det kræver blandt andet en stærkere forsyningskæde, massive udbygninger af elnettene, effektive lagringsteknologier og lovgivning, der gør det lettere og hurtigere at etablere nye energianlæg, fremgår det af rapporten. 

------

Figuren herunder viser forventningerne til den globale, installerede kapacitet indenfor forskellige energikilder fra 2010 til 2025. Solenergi ligger på en klar førsteplads efterfulgt af vindenergi på andenpladsen. Kilde: World Energy Outlook 2022. 

Fakta om IEA:
IEA er en organisation bestående af 29 medlemslande, der arbejder for udbredelsen af vedvarende energi. Danmark har været medlem siden 1974, hvor organisationen blev stiftet.

Læs World Energy Outlook 2022 her

 

 

 

 

Grøn infrastruktur skiller sig positivt ud i et svært aktieår

Aktiemarkederne er blodrøde, og verdensøkonomien er presset af inflation og stigende renter. I energisektoren ser det derimod positivt ud.

Solenergi i Danmark – hvor skal anlæggene placeres?

Vi skal have solceller på både tage og marker, hvis vi skal rykke på de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark. Hos Obton satser vi på udvikling af de jordbaserede anlæg.

Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op. Derfor er mange investeringer i risiko for store kursfald.

Find en sikker havn i solen

Der er god grund til at fokusere på solen, hvis man vil have en solid investering i den globale grønne omstilling.