Her er den interessante investering, når krisen kradser

Bæredygtige investeringer har klaret sig bedre end konventionelle under coronapandemien. Ordentlighed og krav om en grønnere verden gælder også under krisen, lyder forklaringen.


Grønt er godt for øjnene, siger man. Men det er det tilsyneladende også for pengepungen.

I hvert fald er der noget, der tyder på, at bæredygtige investeringer helt generelt har været værd at holde på under den igangværende coronakrise.

Ifølge en opgørelse foretaget af det anerkendte amerikanske analysehus Morningstar har 24 ud af 26 bæredygtige indeksfonde klaret sig bedre i første kvartal 2020 sammenlignet med et alternativt konventionelt indeks. Det var netop i løbet af første kvartal, at krisen for alvor satte ind og sendte chokbølger ind over alverdens aktiemarkeder.

Samme billede ser man hos de aktiebaserede fonde, hvor fonde baseret på bæredygtige investeringer i 7 af 10 tilfælde i Morningstars analyse har outperformet fonde med konventionelle aktier.

Både hos de konventionelle og de bæredygtige aktier har man set massive kursdyk i perioden, men i sidstnævnte tilfælde har faldet været mindre.

Det overrasker ikke i Merkur Andelskasse, der satser massivt på den bæredygtige udvikling.

“Vi ser helt klart, at bæredygtige investeringer er mere modstandsdygtige end konventionelle aktier under krisen. Det er ikke bare en finanskrise, men et multisystemisk chok, som vi også kommer til at se flere af i fremtiden, og her er ordentlighed på alle fronter afgørende,” siger produkt- og forretningsudviklingsansvarlig for Investering i Merkur Andelskasse Silja Nyboe Andersen.

Jo mere ansvarlighed, desto bedre

Ifølge Morningstar er det blandt andet uafhængigheden af konventionelle energi-aktier, der har bidraget til, at de bæredygtige investeringer har klaret sig bedre. Energiaktier baseret på eksempelvis olie tabte stort i første kvartal, og det kunne spores i de konventionelle indeks.

Men samtidig nyder de bæredygtige indeks godt af, at der investeres i virksomheder, som generelt scorer højt, når man måler på ESG-kriterierne. Her ser man på, hvordan virksomhederne griber miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer an. Jo mere ansvarlighed, desto bedre.

Groft sagt ser det ud til, at virksomheder, der opfører sig på en måde, der kan tolkes mere positivt målt på ESG-kriterierne, har lettere ved at stå imod under coronakrisen.

“Vi har set, hvordan investeringer i sol, vind og mikrofinansiering har vist sig særligt i en krisesammenhæng at outperforme konventionelle aktier. Vi taler meget om resiliens, der bliver det nye sort. Det er spørgsmålet om, hvordan vi sikrer os bedst muligt i en verden, hvor vi alle er så afhængige af hinanden,” siger Silja Nyboe Andersen.

Kan ikke slække på krav

Opfattelsen af, at bæredygtighed er en solid økonomisk driver i 2020, deler man hos den bæredygtige kapitalfond SDG Invest.

“Vi mener, at virksomheder, der tænker bæredygtigt, er dem, der vil klare sig bedst, fordi de er tættest på at have forstået fremtiden, og hvad der bliver det bærende fremover. Der ser man under den nuværende krise, at vi kan ikke slække på kravene til en bedre verden,” siger medstifter af SDG Invest Anne-Louise Thon.

I 2015 skrev 193 lande under på FN’s 17 bæredygtighedsmål, og det har for alvor været med til at sætte fokus på emnet. Målene er ambitiøse og skal nås allerede i 2030.

Det betyder, at der - estimerer FN - skal investeres 3-5 billioner dollars årligt i bæredygtighed set på globalt plan.

Det er med til at skabe et gigantisk kommercielt marked på 12 billioner dollars og op til 380 millioner job ifølge FN-kommissionen Business & Sustainable Development.

“Helt grundlæggende er vi ikke i tvivl om, at de virksomheder, der adresserer Paris-aftalen (FN’s officielle klimamål, red.), er dem, der vil klare sig bedst. Netop fordi de skal skabe et positivt impact i verden. De kommer til at gå forrest og kan tiltrække de skarpeste hjerner. Derfor har de også den bedste chance for at overleve kriser,” siger Anne-Louise Thon.

Et stabilt alternativ til aktierne

At verden er venligt stemt over for bæredygtighed og grøn strøm, mærker man hos Obton, der investerer i solcelleparker over hele Europa.

Her følger man sammen med sine 2.500 investorer coronasituationen tæt, og indtil videre kan man glæde sig over, at budgetterne ser ud til at holde, selvom resten af samfundet er ramt.

“Det er alvorlige tider for verden, og vi har kunnet følge, hvordan aktiemarkederne har været rystet. Det er nu, at vi skal vise, at solenergiinvesteringer er et stabilt alternativ til aktierne med et pænt afkast - også i krisetider,” siger CEO i Obton Anders Marcus.

Et grønt lys i en svær tid

Obton har investeret i mere end 700 solcelleparker i 10 forskellige lande. Det interessante i en investeringsmæssig sammenhæng er, at afregningsprisen er låst fast på lange kontrakter, at solen producerer stort set lige meget energi hvert år, at teknologien ikke lider under coronakrisen og ikke mindst, at efterspørgslen er stor.

“Der er ikke noget i vores regnestykker, der fundamentalt er ændret under krisen. Derfor er vores solcelleinvesteringer et godt tilbud til investorer, der ønsker et stabilt alternativ. Vores fonde kommer derfor også til at udbetale de forventede udbytter på 5-8 pct. her i foråret, og det er vi selvfølgelig meget glade for,” siger Anders Marcus.

Efterspørgslen efter solcelleprojekter er stor, og selskabet har aktuelt gang i sin fjerde og til dato største solfond, Solenergi Impact.

175 investorer har allerede meldt sig, og de kan se frem til et gennemsnitligt årligt afkast på 7-9 pct. afhængig af, hvornår man sælger sine aktier.

Samlet er det planen at rejse egenkapital på 3 mia. kr., som vil resultere i en aktivsum på 12 mia. kr. De første solcelleparker kommer ind i porteføljen her i foråret, når der bliver investeret i to store anlæg i Tyskland og Irland.

Til glæde for både investorer og klodens beboere, der får mere grøn energi at glæde sig over i en tid, som ellers på andre parametre kan se lidt sort ud.

Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op. Derfor er mange investeringer i risiko for store kursfald.

Find en sikker havn i solen

Der er god grund til at fokusere på solen, hvis man vil have en solid investering i den globale grønne omstilling.

Hvor­dan hol­der man sin po­r­te­føl­je sta­bil i en kri­se­tid?

Solenergi er tæt på at være én af de mest stabile investeringer, man kan gøre sig. Også i krisetider.

Investering i sol gavner klima og bundlinje

En investering i solcelleparker giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst, for solenergi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.