Genanvendelse af solcellemoduler – her er mulighederne

Undersøgelser viser, at det tager 1-2 år for en solcellepark at indhente sit eget klimaaftryk. Men hvad sker der med selve solcellemodulerne, når de ikke længere er i drift. Robin Hirschl, Technical Director i Obton Tech, giver dig svarene her.

 

Hvor lang er solcellemodulernes levetid?

Erfaringer viser, at solcellemoduler af en god kvalitet har en levetid på mindst 30-40 år. Den høje levetid skyldes blandt andet, at det er en relativ simpel teknologi uden bevægelige dele, og at størstedelen af selve modulet primært består af silicium, glas og metal.

Ser man på solcellemodulernes effektivitet, sker der kun et mindre fald gennem alle årene. 

I Obtons budgetter for hver enkelt solcellepark bliver der indlagt en lille degenerering i solcellernes effektivitet på 0,25% om året. Egne erfaringer og analyser fra Europas største institut inden for solenergianalyser Fraunhofer ISE viser dog, at den faktiske degenerering kan være helt nede på 0,1% om året.

Derudover stiller solcelleproducenter typisk en ydelsesgaranti på minimum på 90% efter 10 år og ca. 80% efter 20-25 år. Her viser reelle tal, at solcellemodulers effektivitet, kun falder 6-8 procent efter ca. 25 år.

Findes der lovkrav om genanvendelse af solcellemoduler?  

Da solcelleteknologien er forholdsvis ny, betyder det, at der indtil videre kun er en begrænset andel, der er blevet sendt til genanvendelse. Der er dog ingen tvivl om, at behovet for effektive genanvendelsesmetoder kommer til at vokse voldsomt i de kommende årtier.

EU har et direktiv fra 2012, som omhandler håndtering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, som solcellemoduler hører under. Det betyder, at producenterne af solcellemodulerne bl.a. skal opfylde specifikke lovkrav om genbrugsstandarder for at minimere, at solcellemodulernes påvirkning på miljøet, når de ikke længere er i drift.

Efter at direktivet blev vedtaget, så man en stor stigning i udviklingen af forskellige teknologier til genanvendelse af solcellemodulerne, og der forskes fortsat på området for at opnå det fulde potentiale for at få genanvendt alle komponenterne i et solcellemodul så effektiv og billigt som muligt.

Faktisk viser undersøgelser, at både termiske og mekaniske genanvendelsesmetoder generelt er kendetegnet ved en effektivitet op til 98%. Det betyder, at 19,6 kg materialer kan udvindes fra et solcellemodul med en vægt på 20 kg, og de kan bruges til at understøtte produktionen af ​​nye solcellemoduler.

Konklusionen er derfor i branchen, at det altid vil være værd at investere i solceller på grund af de samlede miljømæssige fordele, som de medfører.

Hvordan ser de fremtidige fordele ud?

Solenergi er i markant fremgang på verdensplan, og derfor vil det også være nødvendigt at etablere en tilsvarende stor industri, der står klar til at tage imod de store mængder solcellemoduler, der uundgåeligt skal genanvendes i de kommende år.

Det vurderes, at denne tilstrømning vil gøre det muligt at producere to milliarder nye paneler uden behov for at investere i nye råvarer. Det betyder, at der vil være kapacitet til at producere omkring 630 GW energi bare fra genbrug af tidligere anvendte materialer.

Samtidig vil det skabe langt flere grønne jobmuligheder inden for genbrugssektoren for solceller.

 

Kilder:  

Solcellemodulers levetid:

EU-direktiv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Yderligere info om genanvendelsesprocesser for solcellemoduler:

 

Solenergi tager førertrøjen i udbygningen af vedvarende energi i Europa

Ny rapport fra den europæiske energitænketank Ember viser, at udbygningen af solenergi går sin sejrsgang over hele Europa.

Brugte solcellemoduler sælges videre eller sendes til genanvendelse

Når Obton bortskaffer brugte solcellemoduler, sendes de defekte til genanvendelse, mens resten sælges videre.

Solenergi står for den største årlige stigning nogensinde, viser ny IEA-rapport

Den samlede kapacitet af nyinstalleret solenergi kommer til at slå alle rekorder i 2023 og 2024.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.