Fuld fart på solenergien – kapaciteten stiger med rekordfart verden over

I 2020 bestod 91 procent af nyinstalleret vedvarende energi af sol- og vindenergi. Det viser nye tal fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi IRENA.

Sol- og vindenergi vinder frem på alle kontinenter og slog i 2020 alle tidligere rekorder. Det er særligt Kina, Europa og USA, der fører an i klimakampen, når det drejer sig om grøn energiforsyning.

Sidste år blev der tilføjet 261 GW ny kapacitet, hvilket er 50 procent mere end stigningen i 2019. Kina stod for 136 af de 261 GW, mens Europa stod for 34 og USA for 29.

Af de 261 nyinstallerede GW stod solenergi for 127 (+22%), vindenergi voksede med 111 GW (+18%), og vandkraft voksede med 20 GW (+2%).

Tallene i IRENAs rapport viser dog, at det stadig er vandkraft, der er den største vedvarende kilde på verdensplan. Ud af verdens samlede vedvarende energi på 2.799 GW udgør vandkraft 1.211 GW, mens solenergi udgør 714 GW og vindenergi 733 GW.

Grøn energi erstatter den sorte

Udviklingen inden for vedvarende energi betyder samtidig, at flere og flere grønne strømkilder erstatter de fossile kilder som olie, kul og gas.

Stigningen i den vedvarende energi er umiddelbart ikke ensbetydende med, at der ikke også bygges nye kraftværker med fossil energi. Stigningen er dog aftagende. Hvor der i 2019 blev tilført 64 GW fossil kapacitet, var stigningen kun på 60 GW i 2020.

Frem til 2011 blev der hvert år tilført mere fossil kapacitet end vedvarende. I 2012 krydsede de to kurver, og siden 2012 har stigningen i fossil kapacitet med en enkelt undtagelse været for nedadgående.

Læs rapporten fra IRENA her

Bæredygtighed i fokus hos Obton

Hos Obton arbejder vi med ansvarlige investeringer og integration af ESG-forhold på tværs af hele vores forretning. Læs mere i vores nye Bæredygtighedsrapport.

Søg investerings-ly i solenergi

Er du nervøs for de store udsving på aktiemarkederne? Med en investering i solenergi kan du risikojustere din samlede investeringsportefølje.

Derfor udvikler og opfører Obton flere solcelleparker helt fra bunden

Adgang til nye, upcoming markeder og konkurrencefordele er nogle af de afgørende faktorer for strategien.

Fra dyre solceller i rummet til en af de billigste energikilder på jorden

Solcelleteknologiens udvikling gennem de seneste fire årtier er virkelig bemærkelsesværdig. Bliv klogere på den historiske fremmarch her.