Fuld fart på solenergien – kapaciteten stiger med rekordfart verden over

I 2020 bestod 91 procent af nyinstalleret vedvarende energi af sol- og vindenergi. Det viser nye tal fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi IRENA.

Sol- og vindenergi vinder frem på alle kontinenter og slog i 2020 alle tidligere rekorder. Det er særligt Kina, Europa og USA, der fører an i klimakampen, når det drejer sig om grøn energiforsyning.

Sidste år blev der tilføjet 261 GW ny kapacitet, hvilket er 50 procent mere end stigningen i 2019. Kina stod for 136 af de 261 GW, mens Europa stod for 34 og USA for 29.

Af de 261 nyinstallerede GW stod solenergi for 127 (+22%), vindenergi voksede med 111 GW (+18%), og vandkraft voksede med 20 GW (+2%).

Tallene i IRENAs rapport viser dog, at det stadig er vandkraft, der er den største vedvarende kilde på verdensplan. Ud af verdens samlede vedvarende energi på 2.799 GW udgør vandkraft 1.211 GW, mens solenergi udgør 714 GW og vindenergi 733 GW.

Grøn energi erstatter den sorte

Udviklingen inden for vedvarende energi betyder samtidig, at flere og flere grønne strømkilder erstatter de fossile kilder som olie, kul og gas.

Stigningen i den vedvarende energi er umiddelbart ikke ensbetydende med, at der ikke også bygges nye kraftværker med fossil energi. Stigningen er dog aftagende. Hvor der i 2019 blev tilført 64 GW fossil kapacitet, var stigningen kun på 60 GW i 2020.

Frem til 2011 blev der hvert år tilført mere fossil kapacitet end vedvarende. I 2012 krydsede de to kurver, og siden 2012 har stigningen i fossil kapacitet med en enkelt undtagelse været for nedadgående.

Læs rapporten fra IRENA her

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.

Grøn infrastruktur skiller sig positivt ud i et svært aktieår

Aktiemarkederne er blodrøde, og verdensøkonomien er presset af inflation og stigende renter. I energisektoren ser det derimod positivt ud.

Solenergi i Danmark – hvor skal anlæggene placeres?

Vi skal have solceller på både tage og marker, hvis vi skal rykke på de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark. Hos Obton satser vi på udvikling af de jordbaserede anlæg.

Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op. Derfor er mange investeringer i risiko for store kursfald.