Derfor udvikler og opfører Obton flere solcelleparker helt fra bunden

Der er mange fordele, når vi er med helt fra start i udviklingen af nye solcelleprojekter. Adgang til nye, upcoming markeder og konkurrencefordele er nogle af de afgørende faktorer for strategien.


Obton A/S er gennem de seneste år gået fra at være en ren solinvestor til i dag også at kunne kalde sig soludvikler.

”Historisk set har vi købt eksisterende solcelleanlæg, ready-to-build eller turn-key projekter som rene investeringsobjekter. I dag har vi endnu et ben i forretningen, som handler om, at vi selv udvikler nye solcelleparker helt fra bunden,” fortæller Chief Operations Officer Mikkel Abildtrup Pedersen og fortsætter.   

”På udvalgte markeder vi vil gerne tidligere ind i værdikæden. Vi har gjort det i Holland i nogle år, og i 2020 kom vi også for alvor ind på det irske marked. Her er vi i gang med planlægningen af 11 konkrete solprojekter på i alt 118 MW.”

Som en del af det strategiske tilvalg har Obton siden 2019 opbygget og udbygget Obton Tech, som er et team af ca. 25 internationale, tekniske specialister placeret rundt omkring i Europa. Deres kompetencer sættes i høj grad i spil i udviklingsprojekter.

First mover i Irland
Fordi Irland er et nyt marked for solenergi, har Obton mulighed for at få adgang til nogle af de bedste placeringer i forhold til elnettet og potentielle aftagere af strømmen fra solcelleparkerne. Det forklarer Klaus Andersen, Senior Business Developer og ansvarlig for Obtons irske projekter.

”Vi har helt klart en fordel ved at være first mover i et nyt marked. Men det kræver også et andet set up, hvor vi har dygtige, lokale medarbejdere og samarbejdspartnere med i processen. I dag har vi et kontor i Dublin, hvor vores 7 irske/engelske kolleger arbejder benhårdt på at få realiseret de nye solcelleparker. Det gør de i et vigtigt samspil med Obton Tech og kolleger i Danmark.”

Grundige analyser bag
For at finde de mest velegnede placeringer til nye solcelleparker laver projektteamet en række forskellige analyser.

”Inden vi indgår aftaler med forskellige landejere om specifikke placeringer, laver vi nogle meget grundige analyser - især af elnettet. Det gør vi ved hjælp af 3D Google Earth-modeller med lag af de forskellige grid-lines og et ekstra lag af de forskellige udfordringer, der kan være i et område. Det kan eksempelvis være placering af højspændingsledninger, om strømmen skal føres gennem allerede lagte jordledninger eller via elmaster samt placering af transformerstationer og de bedst mulige tilkoblingsmuligheder til elnettet. Herefter laver vi en hurtig analyse af de relaterede omkostninger,” siger Klaus Andersen.

Derudover laver projektteamet en analyse af de lokale myndigheders evne og vilje til at godkende det nye solcelleprojekt. Dermed er det muligt for at forudsige, om et projekt kommer igennem planlægningsfasen og kan tilkobles elnettet for herefter at blive klar til at gå i byggefasen.

”Når vi når frem til byggefasen, er det jo normalt det tidspunkt, hvor Obton tidligere ville have indgået en aftale. Fordelene ved denne nye fremgangsmåde er, at vi nu bedre kan være med til optimere sitet og designet med henblik på at optimere solindstråling og omkostningerne til at koble på elnettet; alt sammen noget som kommer vores investorer til gode i den sidste ende,” slutter Klaus Andersen.

 

Se video herunder, hvor Klaus Andersen beskriver, hvordan Obton kom ind på det irske marked. 

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.