Alarmerende klimarapport: Nye tal afslører akut behov for mere grøn energi

Opgørelse over energiforbrug og co2-udledning viser, at vi kom længere væk fra FN’s klimamål i 2018. Der skal investeres mere i grønne energiløsninger.


Sidder du også med fornemmelsen af, at den grønne bølge skyller ind over os i disse år? At det stigende fokus på klimavenlighed vil gøre de dystre klimaprognoser til skamme?

Sådan går det desværre ikke helt.

Tværtimod viser tal fra BP’s årlige Statistical Review of World Energy, at det globale energiforbrug steg med hele 2,9 pct. i 2018, hvilket er den største vækst siden 2010.

Desværre steg udledningen af drivhusgasser i 2018 samtidig med 2 pct. - endda på trods af det skærpede grønne fokus.

Det går altså ifølge rapporten den stik modsatte vej af, hvad man kunne håbe på.

“Udfordringen er, at investeringerne i grønne energikilder ikke kan følge med det stigende energiforbrug og udledning af co2. Energien kommer stadig fra de forkerte kilder som kulkraftværker, og det betyder, at vi netto, når vi snakker udledning, bliver sat tilbage, selvom vi synes, at vi gør noget godt med solenergi og vindmøller. Det er alarmerende,” siger Oliver Peters, partner og investeringsdirektør i Obton.

Flere skridt væk fra FN-mål

Udviklingen betyder, at verden tager flere skridt væk fra de mål, der blev formuleret i FN’s Klimaaftale og FN’s bæredygtighedsmål. Helt konkret steg udledningen af drivhusgasser med 0,6 gigatons, hvilket vækstmæssigt svarer til, at man på bare et år øger antallet af personbiler i verden med én tredjedel.

Når det stigende grønne fokus i verden ikke er tilstrækkeligt til at flytte udviklingen, så skyldes det, at det er nationer som USA, Kina og Indien, der er motorerne bag den triste udvikling. De tre befolkningstunge nationer står alene bag totredjedele af væksten i energiforbrug og co2-udledning.

“Jeg er egentlig ret overrasket over udviklingen, for der har i mange år været fine væksttal på vedvarende energi. Men det hjælper ikke noget, hvis væksten på andre områder er stærkere. En for stor del af energien kommer stadig fra de forkerte kilder,” siger Oliver Peters.

Kul trækker ned

Mest bekymrende er vel nok det globale forbrug af kul, der steg med 1,4 pct. i 2018 ifølge BP’s tal. På trods af, at OECD-landene nåede det laveste niveau siden 1975.

Når det alligevel steg samlet, så skyldes det i høj grad de meget energikrævende kølesystemer, der installeres i mange varmeplagede udviklingslande.

“Hver gang man opfører et kulkraftværk, så har det en levetid 40-50 år. Med en vækst på 1-2 pct. i energiforbruget mange år i træk, så har det her et kæmpe impact mange år ind i fremtiden. Det er trist,” siger Oliver Peters.

Som en del af den grønne energibranche undrer han sig over, at det går i den forkerte retning. Solenergi og vindenergi har aldrig været billigere at etablere end i dag, og faktisk er det i Europa nu billigere at producere strøm på et nyt sol- eller vindenergianlæg end på et kul- eller atomkraftanlæg.

“Teknologien til at producere billig, grøn energi er der. Men det handler desværre nok meget om politik. I USA vil præsident Trump gerne tækkes nogle arbejdere i kul- og gasindustrien. Det handler om kortsigtede gevinster og arbejdspladser, og det er ærgerligt, for problemerne er globale,” siger Oliver Peters.

Grøn stagnation - Kina og Indien udvidede

Det paradoksale i 2018 var, at vedvarende energi på globalt plan voksede med 14,5 pct., og fortsat er den hurtigst voksende energiform. Udviklingen blev ført an af folkerige lande som Kina og Indien, der faktisk tog store skridt i den rigtige retning. De to nationer øgede således energiudvindingen fra bæredygtige kilder med 25 pct. i fjor.

Alligevel var det altså ikke nok.

Efterspørgslen efter strøm er så kraftig, at energiselskaberne for at følge med er nødt til at trække mere på de “sorte” kilder som eksempelvis kul.

“Vi kan gøre en masse i Danmark med at investere grønt og være foregangsland, men helt oppe på den store klinge skal der bare mere til end det. Derfor er det også afgørende, at vi får de store folkerige nationer til at investere mere grønt, samtidigt med, at vi, som har private formuer, tager medansvar og aktiverer en del af vores investeringer i den grønne omlægning,” siger Oliver Peters.

Stor, grøn investor-interesse

Fra sin base i Aarhus kan han berette om stor interesse fra investorernes side for at være en del af de bæredygtige produkter, som Obton udbyder.

Selskabet står bag over 600 energiprojekter sammen med mere med 2.500 investorer, hvilket gør Obton til en af Europas største investorer i solenergi.

Investorerne i Obtons aktuelle projekt Solenergi Stabil nyder godt af et årligt afkast på forventet 8 pct., og samtidig kan man glæde sig over, at man med sin investering er med til at gøre noget godt for miljøet.

“Vi oplever en enorm efterspørgsel, fordi folk er mere og mere opmærksomme på, at der er et klimaproblem i verden. Vi tilbyder en investering, der på den ene side giver et konkurrencedygtigt afkast, og på den anden side er det noget, som kloden har godt af. Det er økonomisk fornuft og en god følelse, der går hånd i hånd,” siger Oliver Peters.

Hovedpunkter BP Statiscal review of World Energy 2019
  • Energiforbruget globalt set voksede med 2,9 pct. Det årlige gennemsnit siden 2010 var 1,5 pct.
  • Kina, USA og Indien tegnede sig for ⅔ af stigningen.
  • Co2-udledningen voksede med 2 pct. Den største stigning i syv år.
  • Olieforbruget steg med 1,5 pct. Her trak Kina og USA mere end andre lande forbruget op.
  • Forbruget af naturgas steg med 5,3 pct. En af de højeste vækstrater siden 1984. USA, Kina og Rusland var de tre lande, der trak mest op i forbruget.
  • Kulforbruget steg med 1,4 pct. Indien og Kina førte an, mens OECD-landene nåede sit laveste niveau siden 1975.
  • Produktionen af strøm fra vedvarende energikilder voksede med 14,5 pct.


Læs mere om Obtons aktuelle solcelleprojekt her

 

 

 

 

 

 

 

Grøn investering - ren win-win for klimaet og investoren

Investeringer i grønne løsninger og bæredygtighed betaler sig. Investoren får en fornuftig risikospredning og er sikret et godt, stabilt afkast. Samtidig er grønne investeringer med til at afhjælpe klimaproblemer.

Bæredygtighed i fokus hos Obton

Hos Obton arbejder vi med ansvarlige investeringer og integration af ESG-forhold på tværs af hele vores forretning. Læs mere i vores nye Bæredygtighedsrapport.

Søg investerings-ly i solenergi

Er du nervøs for de store udsving på aktiemarkederne? Med en investering i solenergi kan du risikojustere din samlede investeringsportefølje.

Fuld fart på solenergien – kapaciteten stiger med rekordfart verden over

I 2020 bestod 91 procent af nyinstalleret vedvarende energi af sol- og vindenergi. Det viser nye tal fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi IRENA.