5 trends inden for solenergi i 2020

I løbet af de seneste 10 år har der været fuld fart på udviklingen inden for solenergi – og den udvikling fortsætter ufortrødent, vurderer Obtons Chief Project Officer Bent Hansen, der her kommer med sit bud på de vigtigste tendenser for solenergi i 2020.  

På 10 år er væksten inden for solenergi seksdoblet på verdensplan. Fra 16 installerede gigawatt om året i 2010 er man i dag nået op på hele 105 installerede gigawatt om året i 2019.

”Udviklingen er virkelig bemærkelsesværdig, og det skyldes i høj grad, at omkostningerne hele tiden bliver lavere. Priserne på solpaneler er faldet med mere end 90 % over de seneste ti år. Sammenlignet er omkostningerne ved at opføre nye vindmøller på land kun faldet med 38 % i samme tidsperiode, siger Bent Hansen.

På trods af den imponerende udvikling mener han ikke, at væksten inden for solenergi vil miste fart i årene, der kommer - tværtimod. Her får du hans bud på potentialer og udfordringer på markedet for solenergi i 2020.

#1: Lagring af bæredygtig energi nærmer sig en løsning

”I takt med at bæredygtig energi vinder stadigt større indpas på markedet, er udfordringerne med lagring af sol- og vindenergi samt udnyttelsen af forsyningsnettet også blevet markant tydeligere.

Når der tilføres mere og mere bæredygtig energi, opstår der nemlig en risiko for, at forsyningsnettet bliver mættet med billig og bæredygtig energi på dage med masser af vind/sollys. Desværre går en stor del af denne energi tabt, fordi den ikke kan lagres til senere brug.

Heldigvis ser vi et stort fald i batteripriserne i disse år, og der er også andre lovende teknologier på vej. Det gælder fx ”Power-to-X-løsninger”, hvor man omdanner én bæredygtig energikilde til en anden energikilde. Jeg forventer derfor, at vi snart kommer til at se kommercielt gangbare ”Power-to-X-løsninger” på det globale marked.”

#2: Bedre effektivitet med tosidede solpaneler

”Selvom det lyder utroligt, er det stadig muligt at øge solpanelernes effektivitet. De nye og innovative to-sidede solpaneler producerer solenergi på begge sider af panelet, og det giver et markant højere energi-output. Og de tages stadigt oftere i brug.

De to-sidede solpaneler er kun marginalt dyrere end traditionelle solpaneler, og derfor er det åbenlyst, at de vil forbedre solenergi-projekternes indtjening. Eksperter vurderer, at den globale efterspørgsel på to-sidede paneler vil nå imponerende 12 GW i 2020.” 

#3: Sol- og vindenergi udkonkurrerer andre energikilder

”Der findes mange forskellige typer bæredygtig energi – fx bølgeenergi, geotermisk energi og bioenergi. Men når det gælder anvendelige teknologier, der kan understøtte den nødvendige transformation af vores energisystemer, er der reelt kun to muligheder på listen – nemlig sol- og vindenergi.

På det amerikanske energimarked viser fremskrivninger, at sol- og vindenergi vil udgøre 96,6 % af den nye energikapacitet i 2020, hvilket også gælder for det globale energimarked. Vind- og solenergi er nemlig de to eneste teknologier, der kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig energi til en konkurrencedygtig pris – og derfor vurderer jeg, at sol- og vindenergi kommer til at udkonkurrere de andre energikilder.”   

#4: Forbrugere og virksomheder trodser politisk nøl

”På trods af offentlighedens store fokus på klimaforandringer resulterede FN's klimaforhandlinger på COP25 i Madrid i 2019 kun i meget få nye forpligtelser fra verdens regeringer. Faktisk blev resultaterne fra COP25 vidt og bredt anset som værende de værste i et kvart århundredes klimaforhandlinger.

Heldigvis står andre aktører klar til at træde i karakter, når verdens regeringer slækker på klima-ambitionerne. Det ser vi blandt andet ved, at både private forbrugere og virksomheder selv stiller krav til både regeringer og kommuner om mere bæredygtig energi.

I den første halvdel af 2019 skete der eksempelvis en stigning i antallet af kontrakter om bæredygtig energi (PPA'er) blandt de amerikanske virksomheder, og der blev indgået aftaler om 5,9 gigawatt bæredygtig energi fra de lokale energiselskaber. Samme tendens ses i Canada, hvor Obton selv har indgået den hidtil største PPA i landets historie. 

Jeg er overbevist om, at den private sektor vil fortsætte sine uafhængige fremskridt i 2020, og at de faldende priser på solenergi kun vil gøre efterspørgslen endnu større.”

#5: Brexit kan true det europæiske energimarked

”Et ”no deal” Brexit kan potentielt få store økonomiske konsekvenser både for Storbritannien og EU, og man kan frygte, at det også får betydning for parternes evne til reagere på klimaforandringerne.

Nu må vi se, hvilken type Brexit det bliver, men jeg vurderer, at et ”no-deal” Brexit godt kan resultere i højere energipriser for de europæiske forbrugere, fordi det skaber en barriere for handlen med energi. Jeg håber, at både EU og Storbritannien indser, at de begge har en interesse i at nå en aftale vedrørende den fortsatte integration af det europæiske energimarked.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.